Kyrkovalet 2017

Den 17 september så är det dags för ett nytt kyrkoval. Trots att det vid senaste kontrollen fanns 3688 röstberättigade vid Hofors Kyrka, så har deltagandet vid kyrkovalet varit nästintill katastrofalt dåligt. Vid 2013 års val lades bara 394 röster varav 15 visade sig vara ogiltiga och därmed 379 giltiga röster. Ett valdeltagande på endast 9.9 procent alltså. Vinnare blev som sedvanligt Arbetarpartiet-Socialdemokraterna med 62.27% och kanske känner få till att det finns utmanare i Samling för Hofors församlings kyrka som då fick 32.73%.

Samling för Hofors församlings kyrka har bestått av oppositionen med viss modifikation, men eftersom man ansett att arbetet och politiken kring kyrkan är ett opolitiskt arbete så har det inte funnits några lika tydliga kopplingar som Arbetarpartiet-Socialdemokraterna har till sitt moderparti. Fåtalet engagerade har inneburit att man föreslagit att ha en gemensam lista och istället tänkt att personröster skall utgöra grunden för vilka som efter valet skall sitta i kyrkofullmäktige, men det har nekats av Arbetarpartiet-Socialdemokraterna och därmed finns det då två listor att välja mellan i kyrkovalet.

 

Ett stort problem med just kyrkovalet är naturligtvis det låga valdeltagandet, när färre än 10 procent deltog i senaste valet 2013. Kyrkans arbete är oerhört viktigt ur många aspekter, funktionen den fyller från födseln och till den sista dagen av livet. Det sociala arbetet för utsatta, barngrupper, sång och musik i körer, Gudstjänst, det internationella arbetet, som arbetsgivare och förvaltning av både byggnader och miljöer. Kyrkan är inte enbart till för att manifestera eller utöva sin tro, utan finns med även i det vardagliga livet på olika sätt utan att vid varje tillfälle synas så tydligt.

 

Vid det här valet den 17 september i år, så borde betydligt fler av de 3688 röstberättigade använda sin rätt att rösta, precis som vid val till riksdag eller kommunfullmäktige, så är ett högt valdeltagande en rättvis bild av valutgången. Rösta får man dessutom från 16 års ålder:

 För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen. Frågor och svar om kyrkovalet

 

Sedan tidigare i vår så har jag träffat representanter från Samling för Hofors församlings kyrka, och informerats om kyrkans arbete och om ett aktivt deltagande i kyrkofullmäktiges funktion. Det är fantastiska människor som verkligen brinner för vad de gör, och jag har kommit på mig själv att önska att just de här människorna skulle ha styrt hela kommunen med sin visdom. En visdom de hunnit att skaffa efter ett långt liv, för genomsnittsåldern har tidigare varit väldigt hög. Det krävs en föryngring även bland ”kyrkopolitikerna”. Till det här valet den 17 september så kommer listan för utmanarna att se lite annorlunda ut. Bland annat har Mathias Strand, Emma Wängelin och Anne Persson, valt att ställa upp i valet. Tillsammans med erfarna namn som Göran Nyström, Esko Töllinoja, Ninni Paavola, Ingrid Elevall och Annagreta Gustavsson mfl (fullständig lista publiceras senare).

 

Här finns en stor möjlighet att bryta den traditionella strukturen där Socialdemokraterna styr även kyrkofullmäktige. Och visst är det väl dags att förändra även här?

Bara genom att faktiskt ta sig tid att utnyttja sin rösträtt så kan ni bidra till att skapa ett historiskt valdeltagande. Det kommer att förutom på själva valdagen, finnas möjligheter till att förtidsrösta, så när röstkortet dimper ner i brevlådan i höst, släng det inte av gammal vana utan avsätt det fåtal minuter det tar att rösta och bidra till att dels genomföra ett historiskt val men också skapa förutsättningarna för en förändring i kyrkofullmäktige. Kanske även en fingervisning inför ödesvalet 2018 att vi lever i förändringarnas tidevarv.

Finns Det Korruption I Hofors Kommun?

Under den gångna veckan så hamnade jag i en diskussion om korruption. Den startade egentligen med länder i Sydamerika vilka verkar vara speciellt benägna att roffa åt sig på allmänhetens beskostnad påstods det. Diskussionen gick vidare och snart hamnade vi på lokal nivå med våra respektive kommuner som exempel. Gör man en enkel sökning så sägs västvärlden vara mindre benägna att mygla samtidigt som Somalia är ett av de värsta områdena.

Korruptionsindex enligt Transparency International 2015, som mäter ”i vilken grad korruption uppfattas föreligga bland offentliga tjänstemän och politiker” i världens länder. Höga siffror (blå länder) indikerar låg grad av uppfattad korruption, medan lägre siffror (röda länder) indikerar hög grad. Wikipedia

Hur det ser ut på just kommunnivå verkar vara lite knepigare att få fram vettig statistik.2012 publicerade Statskontoret en rapport som finns att läsa i sin helhet under denna länk.

I Europarådets civilrättsliga konvention om korruption avses med korruption att någon begär, erbjuder, lämnar eller tar emot, direkt eller indirekt, en muta eller annan otillbörlig förmån eller ett löfte om sådan förmån. Agerandet ska få till följd att den som tar emot mutan, den otillbörliga förmånen eller löftet om en sådan muta inte utför en uppgift på rätt sätt eller uppträder på det sätt som uppgiften kräver (Strasbourg 4.11.1999: European Treaty Series nr 174). Andra definitioner kretsar kring situationer där politiker och tjänstemän åsidosätter allmänintresset för egenintresset. Exempelvis uttrycker Världsbanken att korruption är att använda en offentlig ställning för otillbörlig vinning. Transparency Internationals definition lyder att korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.”

Ett exempel på vad som onekligen ser ut som historisk korruption när man läser texten, avhandlar hur Hantverkaren kom till i Hofors. Finns det fler historiska fall där det varit tydligt att man agerat utifrån ett egenintresse? Känner ni till nutida händelser som skett/sker? Skicka gärna ett meddelande via Hoforsbloggens Facebooksida eller via mejl till:

Vem blir årets fritids- och kulturstipendiat?

Hofors kommun tar nu emot nomineringar till ”Årets fritids- och kulturstipendiat”.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och kulturområdet. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta respektive verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiesumman uppgår till totalt 10 000 kronor. Även andra än sökanden kan tilldelas stipendium. Förslag med motivering kan inges av enskilda och sammanslutningar.
Föreningar har här ett utmärkt tillfälle att visa sina ledare uppskattning genom att söka stipendiet.”

Nominerar gör ni enkelt via webben och denna länk.

Sveriges Nationaldag

Idag är det den 6 juni och således vår officiella nationaldag. Trots att vi inte har ett firande som är jämbördigt eller ens i närheten av våra grannar till väst som brukar ställa till med ett sjuhellsikes kalas varje år den 17 maj, så finns det anledning till att sträcka lite extra på sig just idag och vara lite extra stolt över att vi är priviligierad nog att vara födda här eller att vi bor här.

Flaggan är en symbol för vårt samhälle, och även om vi gnäller och beklagar oss en hel del så finns det troligen inte ett bättre land i hela världen. Det råder demokrati, vi har ett hyggligt bra system som skall värna om de svagare individerna i samhället även om det fallerar ibland. Vi är fria nog att tycka och tänka och uttrycka oss som vi vill. Det är nämligen inte så i varje hörn av världen. I sådana här tider så försöker riktigt ondskefulla människor dessutom få oss att stänga igen vårt samhälle, att vara rädda för terrordåd och begränsa oss i vårt fria leverne. Vi har stolta traditioner som samhälle och det är värt att bevara och försvara.

Låt Myggen Leva

I Dala-Demokraten så återfinns idag en artikel som uppmanar läsarna att inte slå ihjäl sommarens surrande plågor.

När du hittar en mygga som bits – fånga den i en burk eller ask och lägg den i frysen.

Vira sedan försiktigt in myggan i hushållspapper eller bomull och skicka in den till SVA, MIK, Anders Lindström,751 89 Uppsala.

Mygginsamlingen pågår juni – augusti 2017. SVA är främst intresserade av myggor från områden i södra Sverige.

Det finns även en instruktionsfilm för hur man bäst fångar in och avlivar myggen genom att placera den i frysen.

 

Bessemerfesten 30 År

Idag tjuvstartar den traditionsenliga Bessemerfesten. Ett ganska digert program där man redan idag kan se Strongman-tävlingar vid Andersson & Rask och besöka BMX-hallen som har öppet hus. Fredag och lördag är de två stora dagarna med marknad, tivoli, mattält och allskönsaktiviteter för små som stora och alla mitt emellan.

Tyvärr blir inte Hofors Grillmästare av detta år då för få deltagare anmält sig.Så regerande mästare är alltså fortfarande Diana Sahlén. I veckans upplaga av Hoforsbladet återfinns förutom schemat även massor av erbjudanden från de lokala företagen under dagarna som festen pågår. Man kan göra fina klipp i nästan alla butiker. Det blir även underhållning i det sedvanliga mattältet på stora parkeringen men även vid Folkets Hus. Ha en trevlig helg!

En Ask För Överlevnad

Ibland händer det att man får spännande utmaningar som bloggare. Företag som vill skicka saker som skall testas och sen förhoppningsvis, så gillar man dom så pass mycket att man även vill skriva om dom. Antingen via bloggen eller omdömen som de använder som recensioner av sina prylar. Ett importföretag som ägnar sig åt försäljning av friluftsutrustning frågade om jag kunde tänka mig att testa den här lilla näpna asken innan de börjar saluföra den.

Tillverkaren heter MFH, och saluför kläder och utrustning för både äventyrslystna och naturintresserade som taktisk utrustning för militära ändamål. Jag tycker mig ha noterat att den här typen av företag nästan ploppar upp som svamp om hösten och efter regn. Givetvis med enormt skiftande kvaliteer. En del saluför rent skräp till billiga priser, men andra har produkter av hög kvalité. Marknaden växer eftersom allt fler har insett att militära produkter fungerar lika bra i fredliga sammanhang, till exempel på vandringar eller campingturer. Tyvärr är det även så att yrkesmänniskor också har behov av bättre produkter än vad vår egen regering givit dem för att utföra sina uppdrag. Drar mig bland annat till minnes artikeln i Expressen som förfärande nog avslöjade att svenska FN-soldater fick betala ur egen ficka för att ha tålig utrustning.

Gustav uppger att han, för egna pengar, köpt utrustning för 15 000 kronor.

Hans främsta invändning mot utrustningen som Försvarsmakten tillhandahåller är att den är för tung och gjord av material som inte andas i värmen i Mali.”

I vilken mån de svenska soldaterna är i behov av en överlevnadsutrustning i fickformat får jag lämna därhän. Men jag gissar att de inte skulle vara nöjda med vad som sägs vara avgörande för liv och död i en nödsituation. Här är orginalinnehållet i asken:

1 broschyr med goda råd för hur man skaffar mat. vatten och ett särskilt avsnitt som säger att svampar är olika. En del giftiga och andra ätliga. Ganska praktiska råd för hur man utvinner vatten på olika sätt, hur man navigerar efter stjärnor och med kompass och bygger ett vindskydd. Hur man enklast gör upp en eld med olika metoder och hur man signalerar till flygplan. Broschyren har dessutom en 18 cm linjal tryckt i nederkant på pappret.

1 olycksrapport, där man kan fylla i väsentlig information om en person blir skadad och rita i en människofigur var skadan sitter.

1 litet kit om man behöver sy något. 2 vita knappar,2 säkerhetsnålar (som kan vara användbara för annat) samt 6 stycken sytrådar i olika färger.

1 värmeljus

1 tändsticksask med 10 stickor och ett plån

1 blyertspenna

1 visselpipa

1 liten fällbar kniv tillverkad i Kina

4 säkerhetsnålar i 2 olika storlekar

1/2 meter tunn koppartråd

1 eldstål

1 vajersåg

1 fiskeset med 4 sänken, 3 krokar, 3 beteslås och någon meter fiskelina

1 liten kompass

1 förpackning med en bomullstuss

1 ask med en spegel invändigt för att signalera

Om man som kund letar efter en praktisk överlevnadsask och bara läser innehållet i just denna så kan det låta som att allt man behöver finns där. När man väl granskar innehållet så behöver man inte ens vara en hyggligt insatt ”överlevare” för att inse att det är är skit. Rent illaluktande skit. Storleken på knapparna till exempel passar bäst för en skjorta i storlek för barn så varför dom ens är med är ett mysterium. Tändstickorna skulle inte klara lite väta, blyertspennan är gjord för någon med spädbarnshänder, knivbladet är sågtandat och har en tendens att vika sig ur själva handtaget som inte borde få kallas handtag, vajersågen är av sällsynt dålig kvalité och kompassen ligger tillsammans med de andra metalldelarna och visar sällan samma riktning. I en nödsituation så skulle möjligen fiskesetet kunna vara av viss nytta, säkerhetsnålarna om man behövde reparera kläder provosoriskt eller använda som metkrokar. Eldstålet fungerar faktiskt tillsammans med den riktigt dåliga kniven och bomullstussen användbar för att fixa eld. Det enda som jag egentligen inte kan ondgöra mig över är visselpipan. Den låter och gör det ganska illa. Den fyller sin funktion för att uppmärksamma att här händer det något. Informationen på pappersbiten är ganska bra trots allt, om man inte har några färdigheter tidigare. Men jag inbillar mig att en tioåring redan lärt sig det väsentliga i skolan.

I slutänden så blir man mest förbannad och besviken även om köpesumman tycks ligga runt 150 spänn. Man kan ganska enkelt plocka ihop bättre saker i sitt hem som ger större och bättre förutsättningar (vilket jag ska göra och visa upp skillnaden senare). Asken har dock ett bra format för en ficka av normal storlek och är egentligen samma ask som en sportfiskare förvarar lite extra krokar, beteslås mm i fast utan facken som skiljer pryttlarna åt. Jag tänker inte ens länka till inköpsställen, vill man ha det här fiaskot får man Googla på egen hand.

 

Pakka Fyller Femtio!

Idag är det en stor dag för Hofors. En av vår urinvånare har sin femtionde bemärkelsedag, och jag vågar påstå att det är väldigt få individer i kommunen som inte vet vem han är. Det handlar naturligtvis om Henry ”Pakka” Packalen,en sällsynt munter karaktär som alltid bjuder på sig själv och skapar en festlig stämning var helst han dyker upp.

Själv lärde jag känna Henry under mitten av 80-talet. Han var några år äldre än mig, men han lämnade ett bestående avtryck. När jag återvände hem till kommunen så sprang jag ihop med honom av en händelse på Lilla Sparköp nere på Faluvägen och trots att det passerat åtskilligt med år sedan vi sågs var det samma gamla spjuver. Något år senare en sommar så hamnade vi på samma festligheter i viken vid vattenskidklubben, en plats som han och frun Lotta har som sommarparadis. Där började vi prata ishockey och han ställde frågan om jag kunde tänka mig att arbeta med honom i A-laget som materialare. Ett beslut som jag aldrig kommer att ångra.

Under de två kommande åren så umgicks vi dagligen nere i ishallen och ute på vägarna för bortamatcher. Det går knappt med ord att beskriva den här spjuvern. Alltid vänlig, ett enormt stort hjärta för barn vilket inte minst visade sig när han agerade barnpassare åt spelarnas barn. En djurvän som alltid har något att berätta om katterna som finns i hemmet. Han gillar att ta en öl eller två, och det blir aldrig några bekymmer i hans sällskap. Tvärtom bara muntra och glada kvällar. Det är en riktig livsnjutare med makalös humor, och i den mån det finns en tvättäkta sinnesbild för hur en Hoforsare bör vara så är det Henry i ett nötskal. Jag vill med detta inlägg passa på att önska dig en fantastisk födelsedag!!

Fisketävling: Gäddfighten

Med fokusering på just sport i sportfiske, så har det blivit allt populärare att tävla mot andra utövare med både skicklighet och en naturligtvis hel del tur. Förra året gick Slaget om Hyen av stapeln och det visade att det finns åtskilliga tävlingssugna fiskare i kommunen. Nu arrangeras ytterligare en tävling under namnet ”Gäddfighten” och information om regler och annat finns på Facebooksidan.

Datumet är den 10 juni och tävlingstiden mellan 07.00 och 17.00. Man utgår ifrån Hagaparken med samling 06.30 och återsamlas även där för att kröna vinnarna. Det kostar 300 kronor per lag och samtliga anmälningsavgifter hamnar i prispotten där prisfördelningen ser ut så här:
1:an får 44,4%, 2:an ca 27,7%, 3:an ca 16,6 %, längst fisk ca 11,1% av prissumman.

Förutom pengapriset så får vinnarna stoltsera med fantastiskt fina pokaler.

 

Hofors HC Avslöjar Nyförvärv

Det har varit tyst väldigt länge kring ishockeyn i Hofors, det har fått många att spekulera över om det ens blir ett A-lag kommande säsong. Som bekant är eller har ishockeyn varit en av de främsta sporterna i kommunen och människor bryr sig om vad som händer och intresserar sig för vad som komma skall. Då duger det faktiskt inte att vara tyst, utan man bör rapportera om dagsläget i truppen och föreningen. Man har alltid något att säga helt enkelt. Nu kommer dock positiva nyheter om nyförvärv. Trolle Samuelsson, Markus Ekholm Rosén och Carl-Alfred Nordqvist avslöjas ha skrivit kontrakt med Hofors HC kommande säsong.

I övrigt avslöjas inte mycket kring lagbygget inför säsongen 2017/18 via klubbens hemsida, men vi får hoppas på en rejäl satsning som återupprättar de senaste årens kräftgång i Division 2 där man riskerat att åka ur men lyckats bita sig kvar.

Helgens Blåljus I Hofors

I helgen har polisen haft betydligt mer att göra än att sitta på Lidlparkeringen och sjunga.

Tidigt på lördagsmorgonen syntes flertalet polisbilar hasta mot Hofors och anledningen var att man hittat en yngre man knivskuren i en trappuppgång skriver P4 Gävleborg. Under natten mot söndagen så fick man rycka ut igen efter larm om inbrott där den förmodade tjuven synts i övervakningskamera hos en villaägare. Strax efter 07.30 imorse syntes ytterligare fordon, men okänt om de hastade till sånglektioner eller rutinmässigt patrullerade samhället.

Sprudlande Glädje I Hagaparken

Ännu en helg till ända och även om jag spenderat merparten av det med arbete så har jag inte missat explosionen av grönska. Under fredagen så rastade jag hundar vid 14-tiden och tittade som vanligt på en rostig gammal ställning i Hagaparken. Vid 18-tiden syntes den inte längre för alla utslagna blad. Så fort går det alltså när det väl sätter fart. Regnskvätten inatt gjorde sitt och nu känns det nästan som full sommar. Det för mig till nästa fundering denna morgon. Ett av de säkraste tecknen på att det är sommarperioden är ju den vackra fontänen i just Hagaparken. Än så länge sprutar det inte upp en gigantisk kaskad av vatten, så frågan är när kommunen bestämmer sig för att sätta fart på det som av förbipasserande faktiskt är ett landmärke.

Ibland när man varit utomsocknes och ska beskriva för människor som inte riktigt är hemmatama i trakterna så är det dels Ovako som ligger vackert inbäddad i grönskan på sommaren, och parken med fontänen vilken alla tycks känna till om de passerat. Ja och överflödet av pizzerior som också är något man brukar notera.

Senaste tiden har jag också gått omkring och försökt föreställa mig hur parken skulle förändras med byggandet av växthus och annat. Känns nästan lite sorgligt eftersom parken i sig är ganska vacker, har sina särdrag. Ni vet vissa märkligt utformade träd och företeelser som de äldre damerna som motionerar med stavgång på regelbundna tider, hundägare man känner igen på långt håll och myrstacken i slänten mot norr som tvärtemot alla andra stackar inte växer sig högre utan snarare tycks breda ut sig på längden.

Jag tänker på den enorma kostnaden för bygget, om det verkligen kommer att ge den positiva effekten som många inblandade i projektet vill ge sken av. Var den årligt återkommande bilutställningen skall få plats (i år arrangeras den lördagen den 15 juli).

Om det beslutas om att genomföras så kommer det ske etappvis, prio ett borde dock vara byggnaden som planeras precid bredvid fontänen i projektet. Växthus känns inte lika primärt för min del, utan snarare ett servicecenter för turisinformation, toaletter och café. När det skall fattas ett politiskt beslut så är det vi som är folkvalda som ska besluta vad vi skall prioritera och det här är vad som nästan omedelbart skulle öppna upp kommunen för vidare utveckling.

 

 

Det Kränkta Samhället

Vid första anblick så kan insändaren i Gefle Dagblad se ut som att en riktig gnällgubbe varit i farten. Men funderar man lite över innehållet så är det inte mycket man kan säga emot insändarskribenten ”Anders W” om. Har vi blivit ett lättkränkt människosläkte?

Varför är alla kränkta? Är det nån slags trend? Varför är det så stackars om alla? Varför kan barn inte uppföra sig som folk längre? Varför har så många en ”diagnos”? Varför är plötsligt så många gluten och laktosalergiker?

Samhället har totalhavererat. Det är synd om alla och att vara kränkt verkar vara en trend. Barnen är söndercurlade och orkar inte ens gå till bussen även om det bara är 500 meter hemifrån, utan behöver skjuts av sina föräldrar. Var tog ”jävlaranamma” vägen? Vart tog ”sunt bondförnuft” vägen? Att inte kunna äta vanlig mat verkar också vara nån slags ”trend”. Har man ingen ”diagnos” så är man underlig. Vart fan är samhället på väg?

Det är så inihelvete stackars om alla människor i dag så dom knappt klarar av att knyta skorna själva. Hur ska samhället fungera i framtiden med dessa odugliga stackare? Undrande medborgare.”

 

Vem Är Hofors Kommuns Grillmästare?

Det är nu hög tid att anmäla er själva eller någon ni känner som anser sig sig vara kommunens mästergrillare. Jag vet av erfarenheten efter två år att det finns makalösa hobbykockar som verkligen kan prestera underverk vid grillen. I år blir det förutom bara titel och pokalen, ytterligare priser värda att kämpa för.

Sista anmälningsdatum är onsdagen den 31 maj så knappt två veckor kvar alltså.

David Laksola Ordinarie Linjedomare I SHL

2013 gjorde David Laksola debut i Hockeyallsvenskan och nu avslöjas det att han från och med säsongen 2017/18 blir ordinarie linjeman i högsta ligan SHL. Det är Swehockey.se som publicerat nyheten och det kan vara på sin plats att gratulera:

SHL och HockeyAllsvenskan har spikat sin trupp inför säsongen 2017-2018. Fyra domare har tagit klivet upp från HockeyAllsvenskan – Patric Bjälkander på huvuddomarsidan, samt linjemännen Richard Nilsson, David Laksola och Andreas Lundén.

David Laksola 

Din Lokaltidning: Politisk Oro -Så Påverkas Sandviken Hofors Ockelbo

Det är är sådana tider som politiken kommer att börja synas alltmer. Drygt ett och ett halvt år kvar till nästa val och det är dags att starta löftesbussarna och åka land och rike runt och försöka överträffa varandra i löften man ändå troligen inte kommer att genomföra. Höja skatter, sänka skatter, mer poliser, mer försvar, omtanke om de mest utsatta i samhället, privatiseringar, peka finger åt varandras förslag och ett i regel ganska otrevligt debattklimat som naturligtvis blivit en hel del otrevligare sedan bara senaste valet 2014. Här någonstans står den genomsnittlige medborgaren och skall övertygas om partiernas förträfflighet, propaganda och hot om vad som sker om man väljer fel. Valet 2018 kommer att bli rent förskräckligt är min magkänsla.

I veckans upplaga av Din Lokaltidning så finns en sida som skall förmedla lite av hur situationen ser ut i våra närmaste kommuner. Bläddra fram till sidan 10 så hittar ni den artikeln.

När man läser den delen som avhandlar situationen i Hofors så blir åtminstone jag lite förbryllad. Det finns mycket riktigt två lokala partier, men Hoforspartiet har 4 mandat och Folkhemmet Hofors/Torsåker 1, i det fall inte Bror Sundin sitter på stolen alltså eftersom han liksom numera två av Sverigedemokraternas mandat består av ”Politiska vildar”. Av totalt 31 mandat vill jag inte gå så långt och säga att det är många platser. Socialdemokraterna som är det största partiet har 12 mandat, numera understöds dom av 2 Liberala mandat och 2 Centerpartistiska dito. Totalt 16 mandat alltså, exakt det man behöver för att kunna bilda en majoritet. I opposition finns HOP 4, M 3, V 4, SD 3, FHT 1 med sammanlagt 15 mandat, inte tillräckligt alltså för att bilda en egen majoritet, och det ska väl understrykas att alla dessa partier tillsammans aldrig skulle vara ett bra alternativ för att styra Hofors heller. Slutklämmen i artikeln summerar väl det ganska uppenbara att ”om dagens opinionssiffror står sig över valet” så blir det ingen förändring.

 

 

 

Bessemerstjärnorna

Det är knappt tre veckor kvar till Bessemerfesten och programmet ser ut att innehålla något som kan vara tilltalande för de flesta oberoende om man vill roa sig eller uppleva något. Hofors Grillmästare blir av, och förhandsinformationen avslöjar att det kan komma att hetta till ordentligt om titel och pris. En annan riktigt skojig sak är Matilda Anderssons arrangemang Bessemerstjärnorna. Från årskurs 1 och uppåt kan man delta med sång eller dans på scenen i Sommarteatern.

Torsåker-Hagaström Livesänds

Ett trevlig inslag från Mittmedia är att livesända lokala matcher. Kan man inte vara på plats av olika anledningar så kan man alltid surfa in och titta på TV-sändningen. Det krävs ett Pluskonto (som varit omdiskuterat i veckan). IKväll klockan 19.00 är det Torsåker och Hagaström i Div 4 som är i fokus, och den 30 maj hemmamatchen mellan Hofors AIF och Brynäs damer som sänds.