• Tyck Till Om Park

    0 comments

  Enligt Arbetarbladet så kan man idag bege sig till Folkets Hus och komma med åsikter om det parkområde som kommer att uppstå när man är klar med rivningarna i Rönningen.

  Det enda som blir kvar när Rönningsgatan 27 och 29 jämnats med marken är parkeringsplatserna intill vägen, resten blir park.

  Den som vill veta mer om detaljplanen, och lufta sina åsikter, har chansen på ett samrådsmöte 20 augusti, i Hofors Folkets Hus.

  I Hofors kommunhus entré och på biblioteket kan man till 28 augusti se hur det kommer att bli.”

 • Smygpremiär För Radio Hofors

    0 comments

  Det är lite av en smygpremiär för ett projekt som inte ens officiellt har startat. Jag och Daniel Thimerdal funderade lite hur man bäst kan sälja in idén och insåg att man förvisso kan presentera möjligheterna med att utveckla en egen radiokanal, med bild och prat, men den sanna passionen i hela ärendet ligger ju i att faktiskt höra hur det skulle kunna låta i etern runt vår kommun. Så därför presenterar vi Testsändning nummer 1. Man får nästan lite gåshud av hur bra det är 😀

 • Samhällsbyggnadsnämnd Blir Av

    6 comments

  Det hade kallats till ett extra sammanträde för kommunfullmäktige under gårdagen. Det hela utspelades i Torsåker, och visst kunde man ana en viss spänning blandad med uppgivenhet i luften. Det enda ärendet gällde som jag berättat om tidigare, beslutet om att ingå i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd tillsammans med Ockelbo och Sandviken. Först upp i talarstolen var Hoforspartiets ordförande Anne Persson som radade upp många skäl till att detta beslut var både förhastat och inte till fullo igenomtänkt. Hon efterlyste bland annat konsekvensbeskrivning, kostnadsanalys och pekade ut små som stora brister i det material som låg till grund för att fatta ett sådant viktigt beslut. Alf Persson från Moderaterna underströk ungefär samma saker, men lyfte även fram det faktum att remissvaren från Entré Hofors och Hoforshus inte framstod så positivt som man velat göra gällande från kommunchefens håll. Ziita Eriksson. även hon från Moderaterna var tredje talare upp, och hon lyfte fram problematiken med att Hofors aldrig tilldelas några placeringar av gemensamma funktioner.

   

  Majoriteten replikerade genom Marie-Louise Dangardt, som förvisso hade sina poänger men istället för att svara på vad man faktiskt efterfrågade, talade i stort om hur man istället skulle arbeta inom länet och sina partier i större organsiation. Det fick Ziita Eriksson att begära replik och istället lyfta fram att vi i Hofors kommun borde lägga partibeteckningar åt sidan och faktiskt fokusera på vad som sker i just vår egen kommun. Arne Evertsson från Folkpartiet påpekade att alla företagare och intressenter inte alls var så förtjusta i att förlora den lokala byggnadsnämnden, som majoriteten ville göra gällande och även Sverigedemokraternas Ion Paris yrkade avslag. Ett majoritetsbeslut är ett majoritetsbeslut, och således fick man till slut igenom sin vilja att avyttra den lokala nämnden och ingå i den gemensamma nämnden. Vem som hade rätt i frågan kommer vi att få svar på något senare. Bror Sundin som numera inte företräder Folkhemmet Hofors/Torsåker utan agerar politisk vilde sammanfattade det hela så här:

  -Det var inte bättre förr, och det kommer att bli sämre nu!

  Moderaterna kommenterade gårdagen så här på sin Facebooksida:

  Moderaterna

   

 • Ny Termin För Lokalpolitikerna

    0 comments

  Idag får ”Lokalpolitikersemestern” anses vara slut. Veckan startar med möte i kommunstyrelsens arbetsutskott idag och imorgon återvänder de förtroendevalda till Torsåker för ett extra kommunfullmäktige med den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden som huvudfråga. Antagligen så klubbas den igenom oavsett tvivel från i synnerhet oppositionen. Hösterminen känns dock mycket spännande, senare i höst är det dags för budgetberedning, helt främmande mark än så länge, men självklart intressant.

 • Får Ingen Hjälp Trots Okänd Sjukdom

    0 comments

  Det har tagit sin tid, men äntligen får man väl säga, så kanske det blir fart under hjulen på ärendet som jag lite kryptiskt skrev i mars om.

  Gefle Dagblad – Familjen i misär efter dotterns okända sjukdom

  Amani Mehdi, 17, kunde plötsligt inte gå, inte äta och inte dricka. Hon har ständig skrikhosta och riskerar att kvävas.

  Och alla dofter gör att symtomen förvärras.

  Familjen Mehdi bor idylliskt i ett gammalt trähus i centrala Hofors. Men att bo i hemmet har blivit en smärre katastrof sedan dottern Amani Mehdi drabbades av en sjukdom som förbryllar läkarkåren.”

  Konsekvenserna av den okända sjukdomen har försatt familjen i en svår situation där man till och med tvingats laga sin mat utomhus vintertid.

  Amani Mehdi är så känslig för lukter att fönster och dörrar ständigt måste vara stängda. Ingen får böra parfymer eller andra dofter i hemmet, tvålen måste vara oparfymerad liksom schampot.

  – Lukter gör att hon inte kan andas, säger Alaa Mehdi

  Matos har samma negativa effekt. Maten som den övriga familjen äter måste därför tillagas utanför huset på en pytteliten elektrisk spis med två plattor.

  – I vintras var det minus 20 grader ibland när jag lagade mat, säger Alaa Mehdi

   

  Kommunen har haft kännedom om situationen sedan tidigare, men Alaa Mehdi har upplevt att han bollats mellan två instanser som hänvisat till varandra.

  Gefle Dagblad – Finns ingen bostad för Amanis behov

  Ulf Strömstedt berättar att alternativ nummer två är att bygga om en befintlig bostad och göra den tillgänglig för Amani Mehdis funktionshinder.

  – Den här frågan avgörs av bygg- och miljökontoret. Vad jag förstått är det väldigt besvärligt att anpassa bostaden de bor i till flickans behov. Huset har en olämplig planlösning, säger han.

  – Det är olyckligt att bostadsmarknaden är som den är och att allmännyttan inte kan erbjuda en vettig lägenhet. Jag vet inte hur det ser ut på den privata sidan.

  Kerstin Holmqvist, handläggare på Hoforshus, bekräftar att de just nu inte har en lämplig bostad att erbjuda familjen Mehdi.

  – Men vi jobbar på det här hela tiden. Annars vill jag inte kommentera ärendet, säger hon.”

   

  När jag själv fick kännedom om ärendet tidigare i år var det en enorm frustration. Jag frågade flera andra lokalpolitiker om de kunde tänka sig att följa med hem till familjen för att med egna ögon se hur situationen var, men bemöttes av tystnad och undvikande. Det blev uppenbart att även om man vill hjälpa så är politiker ingen titel som öppnar dörrar eller får saker att hända. Helt klart en naiv inställning från min sida.

  ” Marie-Louise Dangardt säger till GD att hon inte har något med individärenden att göra.”

  Det är som sagt en viss lättnad att Gefle Dagblad nu skriver om familjens situation så att alla får se hur det fungerar. Att granska ärendet och se vad som egentligen gått fel.

 • Gemensam Samhällsbyggnadsnämnd Stötte På Problem I Torsåker

    3 comments

  Under gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige var det så dags för att ta beslut i ärendet med en gemensam samhällsbyggnadsnämnd tillsammans med Sandviken och Ockelbos kommuner. Det har funnits en del tvivel om konstruktionen av detta projekt även i Ockelbo och Sandviken, och bland annat är argumenten emot att det missgynnar inflytandet från oppositionspolitikerna i nämnda kommuner. Gefle Dagblad skriver:

  Det började med att Hans Backman, FP, yrkade på en återremiss. Han sade sig i grunden vara positiv till samarbete över kommungränserna. 

  Men han sade sig också ha märkt av en oro för att den egna kommunen skulle få ett förlorat inflytande över besluten.

  Han ville att det politiska inflytandet i förslaget skulle ses över och att det skulle utredas om det fanns en möjlighet att införa ett utskott i Hofors med direkt koppling till den gemensamma nämnden.

  Alf Persson, M, yrkade på direkt avslag till förslaget. Även Hoforspartiet och SD var emot.

  – Vi får nog inte mycket att säga till om i den nämnden, sa Alf Persson

   

  Bror Sundin, numera politisk vilde steg upp i talarstolen och gratulerade Torsåker som snart skulle komma att få tillbaka sin fäbodvall uppe i Hofors och syftade på flytten av tidigare samhällsfunktioner till Gävle och Sandviken. Ordentliga stilpoäng på det framförandet som åtminstone roade mig i stundens allvar. Det hela ledde till en omröstning:

  En votering visade att 18 ledamöter ville att ärendet skulle avgöras under pågående fullmäktigemöte. 12 röstade för en återremiss.”

  Dock räknar jag själv till 18 för avgöras och 13 för återremiss (M 3 + HOP 4 + FP 2 +SD 3 + Bror Sundin 1).

   

  Konsekvensen av detta (förutom ovanligt sura miner på vissa ansikten just då, var tog värdegrundsarbetet vägen?) blir att ärendet återremitteras och redan nu på morgonen kom mejl från kommunsekreteraren Linda Höglin att det blir en extra punkt på dagordningen redan nu på måndag när Kommunstyrelsen sammanträder. Daniel Johansson försökte även dingla med en fläskkotlett i form av ett inrättat oppositionsråd framför ansiktena på oppositionen men ingen verkade hungrig nog att hugga efter det. Den politiska kartan har ju ritats om efter senaste valet och senast det var på agendan under ett möte med KSAU var till och med Ziita Eriksson tveksam till upplägget. Arbetarbladet 2011. Förslaget för ett oppositionsråd nu nämnde Daniel Johansson, var en budgetvariant där arvodet skulle vara lika som för nämndsordförandena i kommunen. Spännande tider i politiken lagom till sommaruppehållet alltså!

 • Kommunfullmäktige Sammanträder I Torsåker

    0 comments

  I eftermiddag är det dags för ännu ett kommunfullmäktige. Detta sker i Torsåker klockan 17.30, men inleds redan 16.30 med sedvanligt demokraticafé. Två gånger om året gästas kommunens pärla Torsåker av lokalpolitikerna och idag är det i synnerhet en stor fråga som skall avgöras. Beslutet om ”supernämnden” som Arbetarbladet beskriver det.

  Kommunstyrelsen i Hofors sa den 25 maj ja till förslaget om en gemensam ”supernämnd” för Hofors, Sandviken och Ockelbo.

  Moderaterna, Sverigedemokraterna och Hoforspartiet yrkade på avslag – men röstades ner av majoriteten. I dag avgör kommunfullmäktige om förslaget ska bli verklighet.

  Bakgrunden är att det blir allt svårare för små kommuner att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och att upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. Genom samverkan mellan kommunerna ska sårbarheten minska.”

   

  Ett inte helt lätt beslut och utgången av det hela får vi se under kvällen. Vidare är det en liten missuppfattning:

  Kommunfullmäktige har också att ta ställning till Hoforspartiets förslag om att anlägga två multisportarenor i Hofors och Torsåker. Dessa menar partiet kommer att öka spontanidrotten av till exempel tennis, fotboll och basket till en förhållandevis låg anläggningskostnad.

   

  KF tar inte ställning till förslagen ikväll som Hoforspartiet lagt om bland annat multisportsarenor. Det är bara en anmälan av motionerna och det tar sin tid innan det möjligen ens blir något att ta ställning till. Jag läste en diskussion som handlade om ett annat ärende, gällande ett medborgarförslag att återinföra ”Blinken” vid Rondellen i Hofors. Inte heller det kommer att få något beslut ikväll. Det är inte så att politikerna struntar i eller försöker gömma ärenden utan det tar sin tid mellan att ett förslag officiellt presenteras och fram till att ett eventuellt beslut fattas. Det skall malas genom tjänstemännens kvarnar och komma ut i någon form av förslag till beslut. Talesättet att Rom inte byggdes på en dag passar bra in. Som exempel:

  Ett medborgarförslag som kommer in till kommunen tas upp på ett av de kommande kommunfullmäktigesammanträdena. Kommunfullmäktige beslutar vilken nämnd som ska utreda förslaget och om nämnden även ska fatta beslut i ärendet. Den, som har lämnat ett medborgarförslag, ska erbjudas att yttra sig under beredningen.

  Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att förslaget kan besvaras inom ett år från det att det tagits upp i fullmäktige. Anledningen till att det kan dröja så länge är att medborgarförslaget måste behandlas i flera olika organ inom kommunen för att säkerställa den demokratiska processen.

  Kommunfullmäktiges beslut gäller endast hur medborgarförslaget ska besvaras och inte hur eller om förslaget faktiskt ska genomföras.”

 • Hofors Bäst I Bergslagen 2006 -Idag Då?

    0 comments

  Ja så stod det att läsa i den nu 9 år gamla Hoforstidningen ”Kraftfullt i Hofors”. En av Hoforsbloggens läsare levererade detta nummer och tänkte att jag skulle finna det intressant och det gjorde jag verkligen. Det stod en del om Entré Hofors, spårtaxi, företag som jag är osäker om de existerar på orten idag och hur kommunen försökte anta titeln ”Trädgårdsstaden”. Mest intressant fann jag dock vara detta:

  Rävlyan

  Det fanns alltså en tid då man slog sig för bröstet och skröt om vilken fin verksamhet man hade med nattis. Idag 9 år senare är jag inte så säker att detta är något som man vill minnas med stolthet. Då kände personalen på Solen och Månen att man hade politikernas stöd i ryggen. Vad var det egentligen som förändrades? Ja kanske finner man skillnaderna mellan nu och då i det något yngre kommunalrådets spalt.

  På gång

  Mellan 2003 och 2006 sades det ha flyttat in runt 400 personer till kommunen. Det byggdes nytt kontroshus vid Högtomta, en ny kiosk vid Stallbacken, man ville satsa på trygghetsboende i Torsåker och demensboenden i Hofors. Hela 98 procent sades vara nöjda med det bemötande man fick och 99 procent nöjda med flexibiliteten i verksamheten.

  -Extra glädjande är att notera att vi är bäst i Bergslagen på på barnomsorg, när föräldrarna får säga sitt.

  Man jobbade även med visionen ”Hofors kommun – vänligast i Sverige” vilket vi kan se vid infarterna till Hofors.

 • Gemensam Samhällsbyggnadsnämnd Mot Verklighet

    3 comments

  Tidigare har Sandviken och Ockelbo sagt ja med vissa förbehåll till en gemensamsamhällsbyggnadsnämnd. Igår kom ärendet åter upp på agendan under kommunstyrelsens möte. Precis som tidigare så vill majoriteten genomföra flytten av våra tjänstemän till en sammanslagning i Sandviken. S och V samt C ställer sig positiva till det, M, HOP och SD yrkade avslag men fick se sig nerröstad av ett större antal. Det innebär om inte ett mindre mirakel inträffar att förslaget kommer att antas i Torsåker den 15 juni då kommunfullmäktige sammanträder. Varför var då till exempel vi i Hoforspartiet emot det?

   

  Ja en stor del är att den nuvarande Bygg- och Miljönämnden bantas ned till ungefär hälften. De förtroendevalda som tillhör mindre partier får antagligen inget inflytande alls. Även om man hävdar att det är ren och skär byråkratisk och myndighetsutövning man ägnar sig åt, så har förutsättningarna varit att de flesta partierna representerats. Avhandlar man frågor om hur Hofors skall utvecklas så är det begripligt att man vill ha representation och även om vi är Hofors näststörsta parti så är det väldigt osäkert om  vi ens kommer att representeras. Man kan tycka att spelreglerna ändrats och även blivit en fråga om problem med demokratin. Vi har även haft farhågor att kostnaden för den nya nämnden kommer att öka. Att servicen kommer att försämras med tiden. Det återstår att se vad som händer, men helt klart känns beslutet förhastat.

 • Friska Fläktar Utan Vindkraftsverk

    9 comments

  Igår var det dags för ännu ett möte med kommunstyrelsen. Känns som om det varit ett nästan varje vecka den senaste tiden. Det var väl inga jättespeciella frågor som behandlades men det var ett par intressanta föredragningar som jag verkligen uppskattade. Johan Almesjö från Inköp Gävleborg, Elisabeth Andersson från KPA och bland annat Thomas Nylund från Gästrike Återvinnare. I synnerhet det sistnämnda var oerhört intressant att höra om hur man arbetar för miljömässiga lösningar i hela länet. Håkan Eck hade även en egen punkt där han berättade vad man sysslade med just nu på Bygg och Miljökontoret. Bland annat om att man förhoppningsvis inom en snar framtid kan börja planera för ytterligare ett industriområde vid Hofors västra utfart. Det tillsammans med nyheterna som kom ungefär samtidigt som vi satt på mötet gör ju att det känns oerhört spännande om det kunde gå i lås och Hofors faktiskt expandera.

  Gefle Dagblad  Ovako satsar 70 miljoner i Hofors

  Arbetarbladet Ovako satsar 70 miljoner i Hofors

  Ovako satsar 7,5 miljoner euro – drygt 69 miljoner kronor – i Hofors för att klara efterfrågan inom energisektorn, framförallt inom vindkraften.

  Investeringen ska göra att fabriken ska kunna gjuta betydligt större göt än vad som är möjligt i dag.

  De större göten behövs för att man ska klara kvalitetskraven när ringverket ska tillverka de stora ringar som ingår i de senaste vindkraftverken.

  Det handlar om en ny gjutplats, bättre skänkhantering i stålverket, ökad värmningskapacitet och ny utrustning i smedjan. De nya delarna väntas kunna tas i drift hösten 2016.

   

  Nu är det säkert någon ”gnällspik” som börjar traggla igen om att kommunen använde sitt kommunala veto för att stoppa Eons vindkraftspark på Tjärnäsberget. Men jag tar det igen då så att alla förstår. Ett enigt kommunfullmäktige hade invändningar mot placeringen av parken, inte mot vindkraft. Kan man hitta en lämpligare plats, förslagsvis norr om Hofors istället för Söder om oss, så tror jag det skulle bli enhälligt åt det andra hållet. Det fanns farhågor att Hofors inte skulle vara inbjudande för nya företag bara för att man sade nej, men jag tror det är få orter i länet som är så otroligt inbjudande och vill ha nyetableringar. Intressant även i Svenskt Näringsliv:

  Företagsklimat

   

   

 • Inte Helt Korrekt Artikel Om Rävlyan

    0 comments

  Jag läser artikeln om Rävlyan i Arbetarbladet men känner att det blir lite missvisande i det som står i den.

  Flera föräldrar samt representanter för Rävlyans nattis kom till kommunfullmäktige i Hofors på måndagen för att vädja. Men deras medborgarförslag togs inte upp.”

  Sant är att flera föräldrar och anställda fanns på plats. En av föräldrarna gick dessutom upp och presenterade det medborgarförslag som hon lämnat in. Men själva medborgarförslaget var inte uppe för att behandlas, det var enbart uppe som en punkt under anmälan. Kommunfullmäktige godkände att medborgarförslaget får ställas och skickades senare vidare för beredning vilket skrivs i slutet av artikeln:

  Oftast tar det ett par månader för en tjänsteman eller politiker att besvara ett medborgarförslag.”

  Därför anser jag att artikeln speglar något som inte är riktigt korrekt. Det här till exempel:

  – De hann inte behandla ärendet på fullmäktigemötet. Men de hann ha ett extrainsatt möte för vindkraften samma dag. Om det inte finns ett nattis så flyttar ju hela familjer härifrån. Det är väl minst lika viktigt som att avgöra vindkraftsfrågan, säger Marianne Olofsson, delägare av Rävlyan.”

  Viktiga frågor båda två, men det var aldrig aktuellt om att avgöra detta ärende på detta kommunfullmäktige men däremot skulle vindkraftsfrågan och frågan om den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden behandlas eftersom det var punkter på kommunfullmäktiges dagordning samma kväll.

 • Mot Val 2018

    0 comments

  Idag är ingen vanlig dag för idag är det Hoforspartiets årsmötesdag”. Ja så ligger det till, det är dags för partiets första ordinarie årsmöte. Fram tills nu har interrimstyrelsen suttit vid rodret och ikväll så klubbas det viktiga beslut för fulla muggar. Samtidigt så passar vi i partiet på att fira ettårs-jubileumet av partiets bildande för knappa året sedan, och det är uppenbart vilken fantastisk resa vi gjort tillsammans när jag skriver ner verksamhetsberättelsen.

  Fredag140912

   

  Det har varit med och motgångar, förändringar i uppdragen, människor som kommit och människor som gått, men alltid en del av vår korta men intensiva historia. Samtidigt skall det bli oerhört skönt att på något sätt, sätta punkt för det här året och börja på ett nytt. Lämna det till historien och ta oss an framtiden. Redan nu pågår planeringen inför valet 2018, 4 mandat efter senaste valet är bra men inte tillräckligt och jag tror vi kommer att fortsätta chockera våra politiska motståndare med kompetenshöjande drömvärvningar för spel i den politiska ligan.

 • Enighet För Hofors Bästa

    0 comments

  Tröttheten efter en hel dag med lokalpolitik gör att jag skall begränsa detta inlägg enbart till en enda och kanske den viktigaste frågan ikväll för Hofors kommuns invånare. Det blev inga hetlevrade diskussioner runt att använda sig av det kommunala vetot om var man lämpligast placerar eventuella vindkraftsverk. Tvärtom var det en enig kommunstyrelse och ett enigt kommunfullmäktige som avslöjade vad man egentligen vill:

  På  måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Hofors beslut i frågan om huruvida man ska godkänna energibolaget Eon:s ansökan om att bygga en vindkraftpark utanför Hofors samhälle. Det blev ett beslut helt i linje med kommunstyrelsens beslut under eftermiddagen: nej.

  Det har varit en massiv lobbyism inför detta beslut, inte minst av Edskens Intresseförening som gjort ett hästjobb med att ta fram detaljerad och underbyggd information och presenterat detta för oss lokalpolitiker. Fakta och information tillsammans med starka åsikter och protestlistor har medfört att samtliga partier visat att man lyssnar på invånarna. Jag ser det som mycket positivt att man kan strunta i det här med blockpolitiken och enas för Hofors bästa. Idag var det vindkraftverkens placering, imorgon kanske det är enighet i sociala frågor. Jag personligen känner mig stärkt av detta och vill se mer av det för Hofors bästa. Gonatt!!

 • Dagen D

    5 comments

  Kanske låter dramatiskt med rubriken, men för många invånare så är det verkligen Dagen med stort D. Tänker närmast på alla de som engagerat sig och kämpat i vindkraftsfrågan som skall avgöras på kvällens kommunfullmäktige. Jag är djupt imponerad för jag har inte noterat denna lobbyism i Hofors tidigare, och det har gjorts ett enormt arbete. Jag ser med spänning fram emot att se samma entusiasm även i andra frågor efter ikväll. Det kan verkligen bli en makalös vändning lokalpolitiskt. Det är just den här glöden som jag velat se för att börja förändra vår kommun på riktigt. I skrivande stund så är det fortfarande mycket osäkert hur frågan om vindkraftens vara eller icke vara faller ut. Oppositionen har sitt tydliga nej, Vänsterpartiet sitt ja och alla väntar egentligen bara på Socialdemokraternas besked.

   

  För mig personligen blir det en nästan en heldag med politiken. Redan efter lunch skall kommunstyrelsen samlas för att behandla just vindkraft och den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden. Det finns starka krafter som verkligen vill genomföra det här och jag gissar att det kommer bli mycket heta och intressanta diskussioner.

  Beslut

  Ikväll är det då dags för kommunfullmäktige som jag gissar kommer att bli mycket välbesökt, kanske till och med ett nytt publikrekord?

 • Stipendier Delas Ut Till Torsåkersbor

    0 comments

  Det politiska arbetet är inte bara en massa svåra ställningstaganden och problem. Nej i måndags fick jag faktiskt vara med i Kommunstyrelsens arbetsutskott där vi även skulle utse vem som föräras 2015 års Stipendie inom fritid och kulturområdet. Inte ett helt lätt arbete med tanke på alla som nominerats. Var och en förtjänar detta pris på något sätt. Men efter diskussion så föll valet detta år på Pia Möller-Andersen och Torsåkers Fotohistoriska Sällskap. Nomineringarna lyder som följande:

  En av dem som får stipendium är Pia Möller-Andersen med motiveringen ”För en mångårig underhållning där hon med sina texter och historier både roat och oroat.” Hon skriver bland annat texter till den egna revyn som sätts upp varje år i Torsåker.

  Den andra stipendiaten är Torsåkers fotohistoriska sällskap. Motiveringen lyder: ”För sitt strävsamma arbete med att dokumentera och tillgängliggöra Torsåkers och Hofors historia med modern teknik.

  Kulturpris

  Stort grattis till er och lycka till med det fortsatta arbetet att både roa och sprida vår historia. Extra roligt naturligtvis att det är Torsåker som levererat båda kandidaterna detta år.

 • Kan Lagändringen Den 1 Juli Rädda Rävlyan?

    0 comments

  Idag är jag lite förbryllad över en artikel i Gefle Dagblad i veckan. Som ni säkert vet har kommunens enda nattisverksamhet det ganska problematiskt och man riskerar att få stänga igen verksamheten. Det rör sig om väldigt små medel vad jag kan utröna av artikeln, men konsekvenserna väldigt tråkiga. Hoforsbor som arbetar skift, betalar skatt till kommunen, kanske helt sonika måste flytta för att kunna fortsätta arbeta skift och ha sina barn i trygg miljö.

  Förskolor med ett så kallat nattis kan ansöka om ett statligt bidrag på cirka 70 000 kronor. Men det är bara kommunen som får göra en sådan ansökan.

  Och det har inte gjorts under de fem år som Rävlyan funnits i Hofors.

  – Med ett bidrag på 70 000 kanske vi skulle kunna anställa någon på halvtid och få lite avlastning, säger Marianne Olofsson som driver förskolan tillsammans med Viveka Bohm.

  – Situationen nu är ohållbar, vi kan inte jobba nattetid utan ersättning, det föräldrarna betalar i avgift räcker inte. Om vi inte får någon förändring måste vi slå igen nattis vecka 28.”

   

  Den avgående skolchefen Agneta Dahlqvists kommentar i ärendet:

  GD frågar Agneta Dahlqvist, tidigare skolchef i Hofors, varför kommunen under fem års tid inte gjort en sådan ansökan.

  – Därför att kommunen inte har något eget nattis. Vi hade ett till 2009-2010 men det lades ner för att behovet var så litet då. För att vi ska kunna ansöka om bidraget måste verksamheten vara kommunens egen och inte drivas privat. Vi har noggrant kontrollerat reglerna och diskuterat det här med Rävlyan.”

   

  Jämför man med Skollagen (23 kap. Entreprenad och samverkan) så kommer en lagändring den första juli:

  Skollagen

   

  Då borde som jag tolkar det, Rävlyan kunna räddas och få ett bidrag som medför att verksamheten kan bibehållas.

 • Köp Hustomt I Hofors För En Hundralapp

    5 comments

  Tomtmark för bara hundralappen? Ja det är inget aprilskämt i maj. Kommunfullmäktige kan komma att besluta om priserna redan den 18 maj.

  Kommunen äger ett flertal byggbara tomter som man planerar att sälja.

  2005 togs ett beslut att tomterna skulle säljas för 50 000 kronor – ett förmånligt pris som skulle stimulera bostadsbyggande.

  Men några av tomterna finns fortfarande kvar och nu vill kommunstyrelserna rea ut vissa av dem.

  – Det är vissa lucktomter som vi beslutade att sälja för 100 kronor, säger kommunstyrelsens ordförande, Mariel-Louise Dangardt (S).”

  Givetvis finns det vissa regler vid ett eventuellt köp. Man måste till exempel bebygga tomten med ett hus inom en viss tidsperiod, annars går köpet tillbaka till kommunen.

 • En Fritidspolitikers Funderingar: Värdegrund Inte Till För Alla?

    4 comments

  Om jag inte räknar katastrofalt fel, så var det mitt fjärde kommunstyrelsemöte jag deltog på igår. Det har visat sig vara mer eller mindre spännande beroende på vilka frågor som läggs upp på bordet. En hel del är faktiskt rena rutinärenden, andra riktigt heta potatisar. Jag har skrivit tidigare att kommunfullmäktigemötet den 18 maj blir en intressant tillställning. Inte minst för två stycken frågor som verkligen engagerat invånare och som kommit med åsikter om hur vi i Hoforspartiet bör tänka. Naturligtvis först och främst vindkraftsfrågan där det skett vissa förändringar på sistone och en gemensam Samhällsbyggnadsnämnd. Mötet igår tog närmare fem timmar, så ni kan förstå att det var mycket diskussion. Även om andra ämnen.

   

  Vindkraftsfrågan kan vi starta med. Där har Eon nu minskat antalet från ursprungliga 27 till 15. Allianspartierna , SD samt Hoforspartiet var redo att ta beslutet att använda det kommunala vetot. Det vill säga att det skall inte byggas några vindkraftverk på Tjärnäsberget. Här har inte minst Edskens intresseförening varit aktiva att ta fram information och föra fram sina åsikter till partierna, personligen har jag bara träffat på en enda person som sagt att denne ville ha vindkraften. Vi har haft möten för våra medlemmar och det har varit ett tydligt nej mot denna exploatering av området. Främsta argumenten har inte varit hur många istappar man kan få i huvudet, snarare en farhåga för att ljudnivån skall bli störande oavsett vad som påstås. Sen är det naturligtvis den vy vi skulle mtas av varje dag. Hofors skulle inte bli lika naturskönt med dessa vindkraftsverk i blickfånget i stort sett hela tiden oavsett var i kommunen man befinner sig. Socialdemokraterna ansåg dock att de ville gå tillbaka till sina medlemmar och dra frågan en gång till. Tidigare gick man ut och sade att man hade för avsikt att nyttja det kommunala vetot, och det bör man ju ha respekt för att det i sann demokrati, faktiskt måste tas ytterligare ett beslut om man nu är osäkra.

   

  Vänsterpartiets representant sade sig dock vilja gå emot strömmen och förordade den ”miljövänliga” lösningen med att sätta upp vindkraftsverken. Det handlade lite om hur vi som kommun bemötte företag som vill etablera sig här i Hofors förstod jag det som. Frågan är hur kommuninvånarna kommer att bemöta Vänsterpartiet om man propsar på att sätta upp dessa verk. Det torde stå var och en fritt att analysera, men jag gissar på att den placering som man fick som Hofors tredje största parti inte håller vid nästa val.

   

  Den gemensamma Samhällsbyggnadsnämnden då. Ja Håkan Eck var på plats igen för att svara på frågor. Det handlade märkligt nog en hel del om vilka eventuella arvoden nämndsledamöterna skulle få. Om det skulle matcha Sandvikens ganska höga arvoden eller om det skulle ligga kvar på den mer smakfulla nivån vi faktiskt har här i Hofors. Men det handlar även om samhällsnyttan, om utveckling, om kompetens, arbetstillfällen och hela linjen ut. Det är en svår fråga och personligen känner jag mig inte alls så säker på vilket beslut som bör fattas. Ett extra kommunstyrelsemöte sker 13.15 den 18 maj, innan kommunfullmäktige samma kväll alltså. Då gissar jag på att tummskruvarna skall dras åt så att alla går mot samma håll, det vill säga en flytt av Bygg- och Miljökontoret. Det var även viss diskussion om hur den politiska sammansättningen skulle ske eftersom Hofors i den nya nämnden bara får 3 ordinarie representanter och 3 ersättare. Ockelbo lika många och Sandviken 5 samt ordförandeposten.

   

  Kvinnojouren Rosen vill ha mer pengar till sin verksamhet. En motion från Folkpartiet med Hans Backman i spetsen var föremålet för mer diskussion. Här har även Vänsterpartiet inkommit med en motion som i korthet innebär att Rosen skall skriva avtal med kommunen. Folkpartiets motion och inställning är att pengarna skall betalas ut vilket Hans Backman också önskade. Här kom jag med förslag att återremitera ärendet på grund av att underlaget för att fatta beslut upplevs bristfälligt sammansatt. Vid samtal med representanter från Kvinnojouren Rosen så har vi uppmärksammats på sakfel i det svar man tänkt sig att motivera avslaget med. Efter en kort paus där partierna fick diskutera på tu man hand, så beslutades det att man återremiterar ärendet och inväntar Vänsterpartiets motion som kanske kan kombineras med Folkpartiets och få en lösning som alla kan stötta. Förhoppningsvis en som medför att verksamheten Rosen bedriver kan fortsätta.

   

  Det jag grunnat mest på sedan igår var punkt 15. ”Politisk arbetsgrupp för implementering och uppföljning av värdegrundsarbetet, beslut”. Här har jag sedan tidigare haft vissa tvivelaktiga funderingar om sammansättningen av gruppen. Samtliga partier representeras nämligen inte. Sedan mötet i Kommunstyrelsens Arbetsutskott är det flera saker som jag inte får ihop. Det motiveras nämligen att samtliga partier inte behöver vara med för att det ”inte är ett politiskt uppdrag”. Varför benämner man det då ”Politisk arbetsgrupp”?

  Det står vidare i gruppens uppdrag ”att genomföra värdegrundsarbete i partiorganisationerna”. Mitt förslag att samtliga av kommunens partier skall ingå i detta arbete om det är tänkt att genomsyra all kommunal verksamhet samt även i de politiska organisationerna. Det bemöttes förvånande nog av motstånd. Märkliga argument om att gruppen som arbetat med detta var ”så tight” och att nya deltagare skulle strula till det. Deltagare från både höger och vänster har alltså inte förstått ett skvatt vad de de facto arbetar med.

   

  Här begärde plötsligt min partikollega tillika ersättare i KS till och begärde ordet. Med ganska arg röst påpekade Anne Persson att detta inte var någonting annat än mobbing, alltså helt i strid med det fina ordet ”Värdegrund”. Det var nog en och annan som skruvade på sig och faktiskt insåg att hon hade rätt, att inte ens det näststörsta partiet i kommunen fick vara delaktiga tillsammans med flera andra partier. Mest illa berörd blev jag av att se kommunchefens beteende när detta diskuterades. Det var nämligen hans skrivelse som låg till grund för denna diskussion, och att himla med ögonen, frusta rakt ut i luften och tydligt visa sin irritation att förslaget inte passerade utan motstånd verkade riktigt jobbigt för honom. Vi talar alltså fortfarande om ämnet, en värdegrund som skall behandla alla lika och på ett respektfullt sätt. Kontentan efter denna märkliga debatt blev att det återemmitteras så att det kanske framgår tydligare vad denna grupps  uppdrag egentligen skall bestå i. Om alla partierna får representeras eller inte visar sig.

 • Kommuner Mot Gemensam Samhällsbyggnadsnämnd

    0 comments

  Idag står det att läsa i Arbetarbladet om projektet med en gemensam samhällsbyggnadsnämnd. Samarbete skall resultera i bättre service påstås det.

  En gemensam nämnd för bygg- och miljöfrågor har varit på tal länge. 2016 ser det ut att bli verklighet. Nu har ett gemensamt förslag på upplägg tagits fram och ska godkännas av politikerna i de tre kommunerna senare i vår.

  I Sverige finns redan ett 60-tal kommuner som samarbetar med sina grannar kring samhällsbyggnadsfrågor. Syftet med ett samarbete mellan Sandviken, Hofors och Ockelbo är att alla kommunerna ska få tillgång till en bredare kompetens.

  – Vi vill komma åt spetskompetensen och kunna skriva ner handläggningstiderna, säger Hofors bygg- och miljöchef Håkan Eck som har varit delaktig i att ta fram förslaget.

  Den nya nämnden kommer att placeras i Sandviken, men det ska finnas tjänstemän på plats i Hofors och Ockelbo vissa dagar och tider.

  Jag har tidigare uttryckt vissa farhågor rörande detta tidigare, idag vet vi lite mer om hur det är planerat, och det innebär att i själva nämnden så får Sandviken 5 ordinarie ledamöter, Hofors och Ockelbo får 3 var. Det innebär ju att oppositionen antagligen inte kommer att representeras i den nya nämnden, även om tex Hoforspartiet är näststörsta parti så får man inget som helst inflytande misstänker jag. Nu handlar arbetet i just denna nämnd mer eller mindre bara om lagar och regler, men det är ju extremt viktigt att även väljare till oppositionspartierna kan nå fram med sina önskemål i vissa frågor. Den 18 maj 13.15 så sker ett extra möte för Kommunstyrelsen, för att övertyga alla om detta förslag. Skulle det skjutas upp av någon anledning så har det sagts att det kan ta över 5 år innan man kan göra ett nytt försök med en gemensam nämnd.

   

  Nu står och faller inte allt med vad vi i Hofors beslutar, även Sandviken och Ockelbo skall säga sitt, och det räcker med en part som säger nej eller återremitterar frågan så faller tidsplanen. Den 18 maj för övrigt mycket intressant kommunfullmäktige då även frågan om kommunen skall nyttja sitt veto för att förhindra att fler vindkraftsverk pryder horisonten.

 • 70 Procent Av Landets Kommuner Nyttjar Facebook – Inte Hofors

    4 comments

  Det verkar råda ett motstånd inom Hofors kommun att nyttja de sociala medierna. Man borde vara varse, inte minst efter det senaste valet då Hoforspartiet blev näststörst i kommunvalet endast på 100 dagar och nyttjande främst av just dessa verktyg för kommunikation. Jag har personligen försökt utröna vems ansvarsområde detta är och vad motståndet består i men inte fått något riktigt svar. Därför blir jag mer övertygad när jag läser artikeln på Statskoll.se.

  70 procent av Sveriges 290 kommuner har en egen Facebooksida. Flest FB-följare per invånare har inlandskommuner i skogslänen med Malung-Sälen, Övertorneå, Arvidsjaur och Arjeplog i topp, visar en mätning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

  Allt fler kommuner använder Facebook och antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013.

  – Det är intressant att se att allt fler medborgare väljer att följa kommuner och landsting på Facebook. Det visar att kommuner och landsting har hittat en engagerande mix av innehåll som människor är intresserade av att följa, säger Monica Björklund Aksnes, SKL:s kommunikationsdirektör.

  De kommunala Facebooksidor som har flest följare kännetecknas av ett varierat innehåll. Dessa sidor har inlägg med tydlig lokal anknytning och personligt tilltal varvat med samhällsnyttig information. Facebooksidor med varierat innehåll väcker ett större engagemang i form av delningar och gillare än sidor som enbart publicerar samhällsinformation.”

  Sjuttio procent alltså. Jag har tidigare lyft fram bland annat grannkommunen Sandviken som är enormt duktiga på att informera, uppdatera och dessutom ha rent redaktionellt material via sociala medier som Facebook. När skall vi i Hofors egentligen begripa att det är den absolut billigaste metoden, den mest effektiva metoden som finns att marknadsföra och informera om vår kommun?

 • Fritidspolitik

    0 comments

  Möte med kommunstyrelsens arbetsutskott igår. Mycket intressanta frågor. Om jag vore en kommuninvånare med intresse för lokalpolitik så skulle jag definitivt besöka kommunfullmäktige den 18 maj. Bland annat är det ju vindkraftsfrågan, där man idag också kan träffa Eon på Folkets Hus och ställa sina frågor och se hur de tänkt sig projektet. Det kom in en förändring minuterna innan mötet igår via mejl och om det förändrar lokalpolitikernas inställning till att nyttja det kommunala vetot återstår att se. Som en deltagare sade, ”det blir ju på något sätt ett helt nytt ärende”.

   

  Frågan om en gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Sandviken, Ockelbo och Hofors kommer också upp. Nu med lite mer material på hand i skriftlig form blir det en knivig fråga som partierna måste diskutera internt. Det råder inga tvivel om att många vill genomföra projektet, men är det verkligen det bästa för vår kommun. Själv har jag haft vissa tvivel om sammansättningen av den nya nämnden. Hur det påverkar inflytandet från även de mindre partierna i kommunen. Även om Hoforspartiet är näststörst i kommunen så sitter vi i opposition tillsammans med SD, Alliansen och FHT. Nu ägnar sig förvisso just Bygg- och miljönämnden inte alls så mycket åt partipolitiska frågor, utan mer åt lagar och paragrafer, men den stora frågan är hur våra väljare ser på ett förmodat minskat inflytande. En annan stor fråga är givetvis farhågor om att servicen skall drabbas, där tror jag förvisso att den moderna tekniken kan underlätta. Många myndigheter nyttjar ju redan idag webbaserad kundtjänst. En knepig fråga helt enkelt.

   

  Det kommer en del positiva besked inom kort. Fram tills dess får vi glädjas åt nyheten att eleverna i kommunens skolor utrustas med läsplattor. Det finns både för och förmodade nackdelar. Det som kan bli problem är om eleverna inte förvarar sina läsplattor säkert. I väskor på gymnastiken eller lämnar den utan uppsikt på rast. Tänker närmast på stöldbegärligheten. Ett annat att man inte hanterar utrustningen med omsorg. Fördelarna är dock större, inte minst för möjligheterna att arbeta mer med webbinformation, lära sig källkritik, få uppdaterade läroböcker (utgår ifrån att man har dessa i pdf-format). Något som även nämns i artikeln är möjligheten att kunna använda digitala hjälpmedel som kamera där man kan ta bilder eller filma och även redigera detta. Jag tänker närmast på att vissa elever kan ha svårt för att ta in enbart en text men tillsammans med praktiska övningar med bild och foto, ändå öppna upp för nya möjligheter.

 • Sandviken Lever På 2000-Talet

    0 comments

  Jag skall ärligt talat säga att jag inte oftast ser just Sandviken som en förebildskommun. Men på sistone så har jag noterat  många fina saker som man gör informationsmässigt. Bland annat nyttjar Facebook med ständiga och intressanta uppdateringar. Dom har verkligen fattat galoppen som man brukar säga.

  Sandviken

  Fördelarna med att man har en ständigt aktuell sida som många faktiskt når är många. Man kan till exempel marknadsföra auktuella händelser, evenemang, lyfta fram viktig information och helt enkelt göra sig mycket attraktiv som kommun. Idag läser jag även att man satsar en del på medborgarservice och har en hel stab som skall ägna sig åt kontakter med invånare. Det är A och O helt enkelt med tillgänglighet om man vill ha engagerade kommuninvånare.

  Arbetarbladet – Hon ska ge Sandvikenborna bättre service:

  – Som kommun måste vi ge bäst service direkt och det gäller inte bara medborgarservice som en liten klick, utan alla det gäller alla som jobbar på kommunen.

  Hon anser också det är viktigt att se medborgarna som människor och inte prata om kommuninnevånarna som om de vore ärenden.

  – Det är ju verkligen människor det handlar om och det måste vi ha med oss hela tiden.

  Ett sätt att göra kommunen mänskligare tror hon kan vara att låta kommunalråden och andra höga beslutsfattare stå i entrén och hälsa på folk. En annan del är att på ett effektivare sätt faktiskt berätta om de olika kommunala verksamheterna och vad för arbete som pågår där.

  – Vi kan bli bättre på att marknadsföra vad vi faktiskt gör så att medborgarna får en bättre förståelse, säger Katrin Bejmar.

  Problemet med vår egen kommun är att det ses som en belastning och kostar pengar. Verktygen är helt gratis och det tar egentligen sekunder med själva uppdateringarna. Fungerar informationsflödet inom kommunen blir det heller ingen extra belastning. Så vad består rädslan att kliva in i det moderna samhället av?

 • Skolchefen Vill Höja Hoforsbornas Självkänsla

    0 comments

  Den nye skolchefen har ambitionerna att inte bara förbättra skolan i Hofors, hon vill dessutom höja självkänslan:

  ” Katarina Ivarsson berättar att det som driver henne är möten mellan människor och att se elever utvecklas.

  – Jag vill hjälpa barn och unga att bli de bästa de kan bli och att de ska hitta det som de är intresserade av.

  Förutom att förbättra tillvaron i skolan vill Katarina Ivarsson även påverka lokalsamhället.

  – Jag skulle vilja höja självkänslan i Hofors genom att lyfta alla goda exempel, att man ska kunna vara stolt över allt bra som händer här, det tror jag är viktigt, säger hon och fortsätter:

  – Sedan måste det vara enkelt att pendla från Hofors, till jobb i till exempel Gävle, Dalarna eller Sandviken. Det är bra att bo här och det finns fina och förhållandevis billiga hus. Sådana frågor vill jag också jobba med.”

  Frågan är om skolchefen själv också kommer att bosätta sig här för att visa upp ett gott exempel.

 • Eon Ger Inte Upp

    0 comments

  Eon har inte för avsikt att ge upp ”lättvindligt” med planerna på en stor och grotesk vindkraftspark runt Tjärnäsberget. Gelfe Dagblad skriver idag att man har för syfte att ha en informationsträff på Folkets Hus den 14 april:

  Efter kraftiga protester, inte minst från boende runt sjön Edsken, minskade bolaget ner antalet verk till 24 i sin ansökan till länstyrelsen. Det blidkade dock inte politikerna, som antagit en policy som säger att minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostad måste vara 1 300 meter. Eon har meddelat att en vindkraftpark vore omöjlig att bygga under sådana premisser. Trots det kallas det alltså till ytterligare ett informationsmöte – i Folkets hus i Hofors den 14 april – där intresserade ska kunna ställa frågor till Eons representanter.

 • Ingen Smarrig Helg Alls

    2 comments

  Det var en bekant som frågade om jag fått en överladdning i huvudet och däckat efter fredagens nyheter om en Socialdemokrat som tydligen köpt oralsex i länet. Jag precis som resten av Hofors funderade ju om detta verkligen skett i vår kommun. Tidningarna skrev ”Västra Gästrikland” och spekulationerna om det var i Hofors var igång.

  Gefle Dagblad – Politiker köpte sex – erkände direkt

  Gefle Dagblad – Sexköpande politiker sparkas från sina uppdrag

  Sexköp

  Nej jag däckade av helt andra anledningar. Efter en mycket intressant heldag tillsammans med kommunledningsgruppen i fredags återvände febern och hostan och denna gång så pass kraftigt att jag fullkomligt slocknade av. Jag har i stort sett inte haft ork eller vilja att göra några uppdateringar på bloggen, och intagit vertikalt läge där jag svurit över Socialdemokratin i Sverige av helt andra anledningar än ovanstående rubriksättningar. Naturligtvis det här med RUT och ROT som jag misstänker kan skada sysselsättningen och entreprenörsandan ordentligt. Av alla år som jag följt politiken med visst intresse så framstår ju den nuvarande regeringen onekligen som den mest olämpade i historien. Inte nog med att man gör sig omöjlig i internationella sammanhang, man för en dräpande politik inrikes också.