Kategoriarkiv: Lokalpolitik

Så Här Bedriver Man Kommunikation & Information

Tidigare i veckan kunde vi läsa att den nye kommunchefen såg framemot att kommunen utvecklar sina verktyg för social media. Jag har personligen varit mycket kritisk genom åren hur man kommunicerat utåt från kommunen, men nu ser det alltså ut som att vi i Hofors kommun också kan kliva in på 2000-talet. Jag skulle vilja lyfta ett exempel på hur en god kommunikation ser ut i en annan kommun.

Malung

Först via det största av mediaverktygen, Facebook, med en länk till en utförligare information om hur verkligheten ser ut.

Här kan man dock notera en sak som diskuterats flitigt. Att kommuner anställer människor med journalistisk bakgrund för att bedriva sin ”propaganda”. Anders Löwenberg som har ett gediget förflutet inom just journalismen, Dagens Nyheter, Expressen och en av grundarna till ”Grävande journalister” är författaren av denna information. En del kritiker har menat att det är ganska opassande, men jag kan egentligen inte se ett problem i att man använder sig av den här kompetensen på rätt sätt.

17 Procent Ekologiska Livsmedel I Kommunen

Det var ju faktiskt en sak som jag reagerade lite extra över. Under avsnittet med kommunensövergripande mål gällande miljöinriktning och hållbar utveckling, noterade jag på frågan ”Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Utfallet 2014 var 10 procent, målet för 2015 var 15 procent, men där uppnådde man slutligen en höjning till 17 procent.

Hemodlat

Nyfikenheten drev mig till att titta lite på hur andra kommuner arbetat med frågan och vilka resultat dom uppnått. Via Ekocentrum.se kan man märka en viss skillnad.

Hela 59 av de 97 kommuner, regioner och landsting som nått upp till 25 % ekologiskt, var i Stockholm för att ta emot diplom av stjärnkocken Paul Svensson. Förra årets vinnare Borlänge och Lund, hamnade i år på en delad 2:a plats med 50 % ekologiska inköp vardera. Tre kommuner har därmed uppnått Ekomatsligans silvernivå på minst 50 % ekologiska inköp.

Södermanlands län vann länsekomatsligan med 38 % ekologiskt. Diplom delades ut på de regionala miljömålsdagarna i Nyköping.

81 kommuner, 8 regioner och 8 landsting har passerat 25 % under 2014. Det är 40 stycken fler än året innan. 16 kommuner, landsting och regioner har över 40 % ekologiskt och 53 stycken har över 30 % ekologiskt.”

Vi ligger alltså inte i topp när det kommer till det arbetet kan man konstatera. Men, med ett understruket men, så handlar det i slutänden om pengar. Det är dyrare med ekologiska livsmedel och med en nätt budget kan man förstå att det är svårt att höja målet, i synnerhet för vår egen kommun.

Kommunfullmäktige

Det avhandlades inga direkt jätteerotiska frågor under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige. Det viktigaste punkten innehöll en föredragning om årsredovisningen för 2015, revisorernas berättelse och beviljandet av ansvarsfrihet för de olika nämnderna och kommunstyrelsen. Det innebar ett scenario som kunde liknas med ”Hela havet stormar” där ledamöter fick resa sig från sina stolar och ersättas med andra i det fall det fanns andra att placera där. Kan se lite lustigt ut sett utifrån.

KF

Det var några anmälningar av motioner som avhandlade bland annat avskaffandet av visstid i kommunen, gång- och cykelväg vid Magasinvägen och förbättring av Malmjärnsvägen. En sent insatt punkt gällde medborgarförslaget som Domink Borvanders förslag om att göra Munteboleden säkrare med en gång och cykelväg.

Ishallen Kan Bli Mässhall Efter Renoveringen

En stor och uttömmande artikel om renoveringen i ishallen i Arbetarbladet igår.

Hoforsborna får en hall som kan användas till annat än bara issporter. 1987 rustades hallen sist och fick då nya kylslingor men med asfalt som underlag.

– Då blev det en snikvariant, fördelarna med en betongplatta är många, nu kan vi till exempel ha mässor, utställningar eller åka inlines i hallen, säger Rolf Larsson fritidschef i Hofors.”

En mässhall öppnar ju upp för att anläggningen kan användas praktiskt taget hela året runt och det känner jag personligen är en bra investering för hela kommunen.

Dock ställer jag som flera andra politiker som läser artikeln sig frågande till det här avsnittet i artikeln:

Det är mycket på gång i Hofors just nu, killarnas duschrum på sporthallen ska rustas och nu byggs det en ny ingång till skyttehallen, gamla bowlingen. En hiss sätts dit för att handikappanpassa entrén.

– Där har vi fått pengar från arvsfonden men de räcker inte till så Hofors kommun lägger till 600 000-700 000 kronor för att hallen ska bli handikappvänlig, säger Rolf Larsson.”

Det har ställts direkta frågor om kommunens del i bygget men mötts av uteblivna svar. Nu ska man ju inte tro allt som står i tidningarna sägs det, så här måste ju frågorna ställas igen.

Hofors Platsvarumärke

Äntligen presenterades det nya platsvarumärket för Hofors kommun officiellt. Entré Hofors lade idag ut nyheten på sin hemsida.

Platsvarumärket för Hofors kommun är en beskrivning och en bild av hur vår kommun uppfattas av omvärlden och av oss själva. Platsvarumärket är alltså summan av allas förväntningar. Oavsett om det är barnomsorg, lokaltrafik, miljö, natur eller bästa pizzan vid raststoppet.
Ingen äger ensam ett platsvarumärke. För att ha rätt att använda det har man en skyldighet att samverka med de andra aktörerna på platsen. Det löfte som utlovas om platsen är upp till många att infria. Företag, offentlig verksamhet, invånare, besökare, organisationer – alla måste kommunicera samma bild och kunna identifiera sig med platsens värde för att platsvarumärket skall bli starkt och visa Hofors kommuns rätta ansikte för omvärlden.”

Platsvarumärke

Givetvis kommer det väcka känslor, en del vill behålla det traditionella kommunvapnet, andra kommer ha åsikter om typsnitt och utförande, men det här tror jag verkligen kommer bli mycket mycket bra. Det är genomtänkt och använt på rätt sätt den vision utvecklingsgruppen haft i tankarna.

 

Framtid Haga

Växthusprojektet är inte längre arbetsnamnet på den framtida utformningen och utvecklingen av Hagaparken. Entré Hofors meddelar idag att man arbetar vidare under namnet Framtid Haga, vilket då också kommer att inkludera både parken och det gamla skolområdet.

I förstudien Framtid Haga ingår koncepten Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden och det är Entré Hofors i samarbete med Hofors kommun som står bakom den.
Kunskapsstaden syftar till området vid Hagaskolan och Trädgårdsstaden syftar till området Hagaparken norr om E16.”

Det kommer att dröja en del innan man verkligen sätter spadarna i backen och börjar förändra tyvärr. Allt ska ha sin gång. Men jag tror det kommer bli ypperligt bra med en ansiktslyftning av området och framtidens Hoforsbor kommer att ha stort nöje av det hela.

Jag funderar dock lite på det där med att införa ”stad” i de olika arbetsnamnen. Jag har lyft frågan någon gång, i synnerhet när det stod klart för mig att Säter hade stadsprivilegier med endast dryga 3500 invånare. På något sätt kan jag tycka att det vore på sin plats att hedra även Hofors historiska betydelse för landet med samma utnämning, att få kallas stad alltså.

Folkhemmet Hofors-Torsåker Med Ny Hemsida

Det ska bli drag under galoscherna” är ett begrepp jag tänker på när Kent Olsson från Folkhemmet Hofors-Torsåker entusiastiskt berättar att man skaffat en ny hemsida. Partiet backade ju en del efter senaste valet, många har påstått att det berodde på Hoforspartiets inträde, men jag vet inte om det stämmer riktigt. Klart är dock att man hamnade lite utanför när det enda mandatet i kommunfullmäktige dessutom förvandlades till ett politiskt vilt mandat när Broor Sundin lämnade partiet men inte sin plats i KF. FHT har haft representation i en del nämnder och styrelser, men blivit lite lätt handikappade av att inte kunna använda sitt KF-mandat på grund av uppkomna situation.

Nåväl, denna förmiddag så träffar jag Kent Olsson som berättar om att FHT nu skaffat sig en ordentlig hemsida igen och geisten att bedriva lokalpolitik har väckts till liv igen. Sidan är snygg, lättnavigerad och jag ser fram emot att få följa partiets framtida utveckling igen.

FHT

Inte minst fliken där Pär Åslund nu på riktigt skall ge sig ut i cyberrymden med egna reflektioner och inlägg. Lägg till den i favoriter och kolla in sidan med jämna mellanrum.

Hofors Rankas Etta I Demoskopundersökning

Det damp ner ett mejl från Demoskop denna morgon. Man har under en period genomfört en undersökning bland politiker hur man ser på en rad frågor i sin egen kommun och därefter rankat landets alla 290 kommuner. Totalt har 4250 politiker deltagit och för skojs skull gjorde jag en snabb sammanställning med rankningen efter varje område.

Demoskop

Det finns ett par områden där vi verkligen sticker ut i landet, tillgången på sport- och fritidsaktiviteter och natur och grönområden, där rankas vi etta i undersökningen. Tre områden som jag reagerar över att vi hamnar så lågt är kvaliteten inom äldreomsorgen och gymnasium  samt tillgång till arbete.

På något sätt är ju det områden som är högprioriterade, men där upplever vi politiker alltså att det inte är bra. Glädjande nog hamnar vi på Topp-25 när det gäller fungerande integration, tillgång till bostäder och levnadsomkostnader.

Nu kan man tolka statistik och siffror lite som man vill, men flera områden hör samman eller skulle kunna höra samman. Till exempel borde det vara tydligt att vi skall satsa mer pengar på att knyta samman sport-och fritidsaktiviteter med natur och grönområden med tillgången till arbete. Jag pratar naturligtvis om besöksnäringen där framtida arbeten i kommunen kan skapas och möjligen också skapa ett gymnasium som knyter an till samma branscher.

Tvingas Betala Sjuklön Åt Privatanställda

En mycket klarsynt artikel i gårdagens Gefle Dagblad knyter an till det tidigare inlägget om att vi använder mer pengar än vad vi får in i skatteintäkter i kommunen.

Kenneth Axling, som är socialnämndens ordförande håller med och vänder sig emot kommunens krav på att betala sjuklön till anställda inom privata assistansföretag.

– När vi har privata utförare och assistenten blir sjuk, då är kommunen skyldig att betala sjuklön till företaget där assistenten arbetar. Det är helt sjukt. Jag har lyft frågan med våra riksdagsledamöter och de är väl medvetna om det här och för diskussionen i riksdagsgruppen. 2015 betalade vi 100 000 i sjuklön till privata aktörer för att deras personal var sjuk.

Pengaregn

Det är inte svaret på hela underskottet för 2015, men många bäckar små blir till slut en rejäl å där det oftast inte räcker att gå över för att fylla spannen heller.

Besparingsåtgärderna Knackar På Dörren

Inledde veckan med bland annat ett sammanträde för kommunstyrelsen. Beräknade fel på tiden och dök upp en timme innan utsatt tid. Bättre det än en timme sen kanske.

Stollen

Mötet inleddes med några timmars information om hur det ser ut i de kommunala bolagen, ett aktieköp och Kjell Johanssons föredragning om vad Entré Hofors pysslar med och ytterligare en presentation om det nya platsvarumärket och den nya hemsidan för kommunen. Som jag skrivit tidigare så är det jättespännande hur invånarna kommer att ta emot det.

Det har ju nu även varit ett skifte av kommunchefer och Ulf Strömstedt har lämnat sin plats till Mimmi Abramsson. En sak som stannade i huvudet efter sammanträdet var Mimmis genomgång av verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen, att vi i kommunen använder 104 procent av våra skatteintäkter och den hyggligt matematiskt kunnige kan inse att det är några procent mer än vi har. Vanligtvis siktar man på att nyttja 99 procent med ett mål att varje år minst spara undan 5 miljoner.

Det innebär att vi på något sätt måste sänka utgifterna, och det innebar besparingar någonstans. Jag själv har varit mycket kritisk tidigare mot att kommunerna jämt och ständigt skall göra besparingar som drabbar kommuninvånarna, men så ser ju vår verklighet ut. Exakt vilka områden som kommer att få besparingskrav vet vi inte idag, men att det på något sätt kommer, kan vi vara säkra på.

Därför vaknade jag denna morgon med tankar kring detta. Som politiker så är det ”lätt” att se vilka områden som kostar extremt mycket, men som oengagerad invånare kan det låta katastrofalt när man pratar om att lägga ned verksamheter, service och annat som inte är lagstadgat. Tro det eller ej, men mycket som kommunen erbjuder är inget de gör av tvång för att lagar och regler säger så, mer en strävan att faktiskt kunna ge invånarna lite guldkant i tillvaron.

Tänk er föräldrarna i ett ekonomiskt utsatt hem. Födelsedagar, julafton och sommarlov. Föräldrarna vill verkligen ge sina barn allt de önskar, men den skrala ekonomin sätter stopp, hur man än vänder och vrider på slantarna. Samma sak är det med kommunens ekonomi. Det finns ingen illvilja i att inte genomföra många projekt som skulle glädja invånarna, det är de bistra verkligheten. Vi måste välja mellan vad vi kan få råd till och det tar tid att genomföra saker som är kostsamma eftersom vi måste spara ihop till det. Till skillnad från många andra kommuner så lånar inte Hofors till sina investeringar, vilket får sägas vara god ekonomisk hushållning som är ett av målen man har.

Dock är jag övertygad om att det skulle behövas en större kompetens bland politikerna när det kommer till ekonomi. Visst det finns tjänstemän som arbetar med just sådana här saker, men det finns även duktiga företagare och entreprenörer som skulle se saker och ting med andra ögon, och kanske göra underverk med kommunens budgetarbete. Det är sådana som jag tror behövs i politiken i Hofors, på samma sätt som det behövs kreativa, viljestarka och engagerade poltiker.

Nu blir det ytterligare ett val 2018, det är inte så avlägset som man kan tro. Jag skulle önska att fler kompetenta människor som idag är framgångsrika i sina olika arbeten, tog med sig det till ett politiskt engagemang oavsett om man nu har en särskild ideologi eller brinner för Hofors. I slutänden är det ju vi som bor här som skall bygga och förändra samhället.

Jag Byter Hälsocentral, Igen

Gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige innehöll inga uppseendeväckande frågor. Mest uppmärksammat blev den passionerade information som hälsocentralens chef Ingela Hammarberg genomförde och som möttes av applåder när den var över.  Det är alltid upplyftande när man ser en person som brinner för något och entusiastiskt delar med sig av sitt engagemang.

Att det varit problem är inget dom sticker under stol med, men man har arbetat hårt för att lyfta service och bemötande, och i synnerhet kompetens. Ett av problemen med just hälsocentralen var att 1115 personer från kommunen valt andra hälsocentraler, inklusive jag själv. Det innebär att man har drygt 3.2 miljoner mindre att använda i verksamheten, och som Ingela förklarade flera tjänster som kunde användas till att förbättra hälsocentralens verksamhet ytterligare.

Jag kände mig faktiskt lite skamsen när det uttrycktes så. Att jag bytte hälsocentral berodde i grunden på att jag inte var nöjd med vare sig bemötande eller vårdinsatser när jag under en längre period gick omkring med kronisk huvudvärk. Hyrläkare som ordinerade än det ena och än det andra och inget var rätt för att bota värken. Det kan göra vem som helst skitgrinig och jag tog beslutet att byta till Storviks hälsocentral vilken jag varit otroligt nöjd med. Fått träffa samma läkare som jag kunnat föra en dialog med utan missförstånd.

Men som sagt, 1115 personer medför mycket pengar som kan användas i vår egen kommun, och efter fullmäktiges sammanträde diskuterade jag detta med Vänsterpartiets Carina Halfvars som även arbetar på Hofors hälsocentral och hon kom med övertygande argument för att jag kanske skall testa att byta tillbaka igen.

Jag kan inte övertyga alla att göra samma sak, men verksamheten har enligt uppgifter förbättrats och jag är villig att ge det en chans, är vi fler som gör samma sak finns det medel att anställa mer personal och därmed borde kvalitén även höjas.

Byter gör man enkelt via 1177 Vårdguiden:

Vårdguiden

Märklig Rubriksättning

I veckan har det varit en del debatt om de nya storregionerna. Den kommer att fortsätta en tid framöver. Senast igår deltog jag i ett möte med kommunledningsgruppen och under en kort paus utbytte jag och kommunalrådet Marie-Louise Dangardt några meningar om just storregionerna. Båda tyckte att det var ett bra steg att ta.

Idag läser jag dock i Gefle Dagblad en rubrik som inte alls är representativ för Hofors.

Ja, tack till storregioner säger Gästrikekommunerna – nja säger Hofors

Det är dock inte alla som köper förslaget rakt av. Xamuel Gonzalez Westling, V, vice ordförande i kommunstyrelsen i Hofors tar en mer problematiserande vinkel till förslaget.

– Jag vet inte om det är helt nödvändigt med storregioner, men jag är inte helt emot det heller. Hofors ligger ganska nära Dalarna och vi behöver mer kontakter över länsgränserna. Men jag är inte säker på att det behövs storregioner för det.

Nu för ju inte Xamuel Hofors talan i frågan och vi har inte ens haft den här debatten på riktigt i kommunen. Varför då antyda att just vi i Hofors skulle vara skeptiska när min gissning är att många faktiskt är för storregioner.

Medborgarundersökning

Det har förvisso varit intressant att titta på medborgarundersökningar tidigare, innan jag själv gav mig in i politiken, men nu är det extra spännande eftersom det skall ge en fingervisning om hur invånarna upplever kommunen. Hela undersökningen återfinns under denna länk.

SCB

Nu är det ju alltid så med siffror att man kan tolka lite som man vill. En sak som ganska omgående slår mig, är påståendet att 29 procent av Hoforsborna skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta hit, men 27 procent skulle avråda ifrån det.

Vi kommer att få arbeta hårt med att tvätta bort den där stämpeln om kråkor som flyger på rygg över ”gropen”, antagligen över generationer för att övertyga omvärlden om Hofors förträfflighet.

Varför Följs Inte Fattade Beslut Upp?

Sent skall syndaren vakna” brukar det ju heta, och denna morgon damp den berömda poletten ner i huvudet. Liberalernas Arne Evertsson tog upp en fråga under förra veckans kommunfullmäktige som verkligen är berättigad att ställa. Hur gick det egentligen med beslutet som fattades att kommunen skulle börja forsla bort övergivna bilar?

Då och då har jag nämligen fått frågan om varför denna bil inte flyttats.

Skrot

Jag vet inte hur länge jag sett den under promenader. När frågan ställts till kommunchefen så har svaret varit undvikande, som om den vore besvärande. Vad är vitsen med att fatta beslut i kommunfullmäktige om det sedan ändå inte sker något märkbart?

Sammanträde I Kommunfullmäktige

Det var på förhand inga sådär jättespännande frågor som skulle avhandlas vid måndagens sammanträde i kommunfullmäktige. Det såg tvärtom ut att bli ett möte som relativt snabbt skulle gå av stapeln. Det visade sig dock att det skulle ta sin tid och kanske var det polisens representanter som upptog merparten av tiden. Lisa Ström och Johan Köhler var på plats för att informera om den nya organisationen och hur man tänkt sig att arbeta i Gävleborgs län och i synnerhet Hofors kommun.

Jag vet inte om jag uppfattade det hela rätt, men ett av de största problemen för att känna trygghet i just vår kommun verkade solkas av Epa-traktorer och mopedister. Kändes verkligen inte som det största problemet vi har. Det kom befogade frågor om narkotika och yrkeskriminella och även en fråga som föll mellan stolarna på något sätt som hörde samman med den omdiskuterade ”Kod 291” som varit aktuell i media på sistone.

Hofors ridsällskap var på plats för att presentera ett medborgarförslag. En mycket intressant föredragning om hur verksamheten ser ut idag och hur man vill att den skall se ut i framtiden. För mig som inte alls haft intresset av hästar var det spännande att höra vad man vill göra och utveckla. Inte minst för att anpassa anläggningen till människor med funktionshinder och annan problematik. En viktig bit i profileringen av kommunen som Idrottskommun var intrycket. Nu skall frågan beredas och den skall bli intressant att följa.

Det var även det där valet till den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden på tapeten.  Det blev inte alls särskilt dramatiskt vilket man kunde ha trott. Alliansen lät sig nöjas med en ersättarplats och gjorde inget väsen av sig om det. Därmed är det Hoforspartiets Håkan Nelin som från och med april får åka till Sandviken för sammanträden istället för vårt eget kommunhus. Ytterst tråkigt att den gemensamma nämnden med minsta möjliga marginal röstades igenom förra hösten, och utfallet av det beslutet får vi se i framtiden.

Tyck Till Om Nya Stationsområdet

I dagens Arbetarblad kan man läsa lite om ämnet som var uppe på senaste arbetsutskottet för kommunstyrelsen. Tågstationen skall få ett nytt ansikte och bli mer funktionabelt sägs det.

Projektet ligger på granskning. Allmänheten och sakägarna, de personer eller företag som är berörda i frågan, kan tycka till om planerna fram till 29 februari. Efter det ska frågan igenom ett granskningsutlåtande för att se om någonting ytterligare behöver ändras.”

Jag tror det här bli bra, men jag kan inte låta bli att tänka på min tidigare vision som skulle föra järnvägen närmare Hofors centralort.

Dramatisk Omröstning Kan Avgöra Valet Till Den Gemensamma Nämnden

Inledde veckan med att bege mig till kommunhuset och ett sammanträde med valberedningen igen.

s2

Som jag nämnt tidigare så har det varit en process att utse vilka som skall sitta i den nya gemensamma nämnden för bygg- och miljöärenden i Sandviken. Det var ju som bekant med minsta möjliga marginal som förslaget gick igenom. Personligen tror jag det är ett av de största misstagen som gjorts på sistone i den här kommunen och hade inte partipiskorna ljudit över majoritetens röstare hade det antagligen inte blivit av. Flera har nämligen uttryckt sina tvivel efter beslutet.

Nåväl, det hade gjorts ett försök att komma till förslag tidigare och det mötet fick avslutas utan beslut eftersom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förvisso hade sina kandidater klara till de 3 ordinarie platserna och de 3 ersättarplatserna. Oppositionen skulle enas om 1 ordinarie plats och 1 ersättarplats. Det kunde vi inte vid det tillfället. Hoforspartiet nominerade som kommunens näststörsta parti en egen kandidat och Moderaterna genom Ylva Derfer sin egen. Mötet fick ajouneras och idag var det alltså dags för ett nytt försök.

Ungefär samma scenario utspelades där Socialdemokraternas Daniel Johansson meddelade att majoriteten inte hade för avsikt att ta ställning i ”oppositionens affärer”. Kan upplevas lite både ock faktiskt. Hoforspartiet nominerade sin kandidat och Moderaterna föreslog en annan samtidigt som man också gav förslag på ett namn som ersättare. Valberedningens ordförande Diana Blomgren meddelade då att det hela skulle avgöras genom en omröstning.

Kommunsekreteraren Linda Höglin fick gå och hämta röstlådan som den intresserade kanske sett någon gång i fullmäktige när en sluten omröstning skall ske. Resultatet blev som förväntat att av de 5 ordinarie ledamöterna så röstade S och V blankt med sina 3 röster, M röstade på sin kandidat och HOP på sin. 1-1 alltså. Till skillnad från det förra mötet så skulle nu lottning avgöra vilken kandidat som valberedningen förslår inför kommunfullmäktige. Vänsterns Linda Lundberg, tillika beredningens vice ordförande fick stoppa ner de två papperslapparna i lådan och sedan köra ner armen och nypa till sig en av pappersbitarna.

Kan väl inte påstå att jag har någon jättetur i spel och dobbel, men en 50/50 chans är ju ändå en chans. På lappen stod det Hoforspartiets kandidat och därmed så är det namnet som kommer att presenteras i fullmäktige vid beslut.

Samtidigt så är det inte alls packat och klart. Vid fullmäktige så kommer naturligtvis Moderaterna stega upp och ge sitt förslag ännu en gång. Det innebär att potentiellt samma procedur kommer att genomföras med röstlådan. I fullmäktige är det fler som röstar, närmare bestämt 31 stycken. 16 tillhör majoriteten och de skall då enligt Daniel Johansson även då vara blanka. 4 tillhör Hoforspartiet, 3 Moderaterna, 3 Sverigedemokraterna, 2 Folkpartiet, 2 Centerpartiet och 1 den numera politiska vilden Bror Sundin, tidigare Folkhemmet Hofors/Torsåker.

Allianspartierna kommer sedvanligt att lägga sina röster tillsammans dvs 7, Hoforspartiet röstar på sin kandidat med 4 röster och sedan återstår det sammantaget 4 röster som kommer att avgöra det slutgiltiga valet. Ni förstår säkert att det kommer bli en viss dramatik gällande hur de 4 rösterna faller. Ett scenario är att SD lägger sina på HOP och också får 7 röster, då avgör Bror Sundin som politisk vilde hela valet. Vill ni missa den här showen?

Inga EU-bidrag Till Växthusprojekt I Sandviken, Hur Blir Det I Hofors?

En intressant artikel i Arbetarbladet denna morgon avslöjar att ett växthusprojekt i Sandviken inte tilldelas några EU-medel och att utvecklingen för projektet nu är lite osäkert.

Det handlar om mellan 7 och 8 miljoner kronor som Sandvikens Högbosatsning nu går miste om när kommunen fått avslag på sin projektansökan till europeiska socialfonden.

– Jag tycker det rimmar illa. Falun har fått ja, men inte vi. De har en ungdomsarbetslöshet bland unga på totalt 13 procent, hos oss ligger det på nästan 28 procent och 30 procent bland unga män. Vem tänker ta den regionalpolitiska fanan om inte socialfonden fortsätter ta den? De här EU-fonderna är ju till för att stödja arbetsmarknadspolitiken, säger Leif Jansson

Som bekant finns det tankar på ett liknande projekt i vår egen kommun, närmare bestämt i Hagaparken.

Nu går vi i väntans tider om vi skall tolka en tidigare artikel korrekt som anger att ett besked väntas här strax efter det nya året.

Beskedet om EU-bidraget från sociala fonden kommer efter nyår. Dessutom har man sökt pengar från fonder, offentliga och privata aktörer.”

Det kommer även behövas politiska beslut innan projektet eventuellt kan sjösättas och från den lokalpolitiska världen kan jag väl avslöja att det inte råder en hundraprocentig enighet om framtidsvisionerna med växthus i Hofors kommun. Det kommer bli debatt den dagen om frågan dyker upp som aktuell misstänker jag.

Burger King-Gate?

Det hetaste samtalsämnet i Hofors just nu är givetvis den tidigare planerade etableringen av Burger King vid rondellen i Hofors.  Människor frågar mig i egenskap av lokalpolitiker hur det blir eller hur det kunde bli så här. Jag har faktiskt inte mer svar än alla andra. Det enda jag medverkat i är att säga ja till att sälja tomten i det fall etableringen skulle bli av och sedan har förhandlingar om etableringen skett av ett fåtal andra under stort hysch hysch. På direkta frågor om hur det går så har man i princip bara svarat ”Det är på gång”.

Det tror inte många av kommunens invånare om man skall bedöma det utifrån reaktioner via social media eller vid samtal. Det råder någon slags inställning att ”det som vanligt är ett misslyckande så fort kommunen skall göra något”. Exakt varför vi skulle vara sämre i just Hofors på saker och ting finner man inget svar på. Merparten av de som kommenterat artikeln verkar inte heller bo i Hofors:

AB Facebook

Under gårdagen kom två stycken nya artiklar i ärendet:

Gefle Dagblad – Burger Kings entreprenör drog sig ur

Arbetarbladet – Hofors kommun kan inte kräva ersättning från Burger King-företagaren

Å ena sidan säger den lokala median att Burger King fortfarande är med i bilden men att även andra intressenter finns med. Man säger även att franschisetagaren köpt sig ur avtalet med 200 000 kronor.

Ett par timmar efter Gefle Dagblads artikel publicerar Arbetarbladet en ny som genast skapar rabalder bland Hoforsborna. Här säger man att Hofors kommun inte kan begära några pengar alls och det är 300 000 kronor som försvinner i tomma intet.

I det här läget kan man tycka att ett övertydligt budskap om vad som är rätt eller vad som är fel borde komma ut, men Arbetarbladet återger det i slutklämmen så här:

Kommunchefen i Hofors Ulf Strömstedt vill inte kommentera projektet utan hänvisar till Kjell Johansson som inte heller vill ge några vidare kommentarer.

Det spär ju naturligtvis på tankarna att någonting är inte rätt i det här ärendet. Kjell Johansson på Entré Hofors meddelar att den korrekta versionen är Gefle Dagblads. Då måste man ju ställa sig frågan om hur Arbetarbladets journalister agerat för att få fram sina uppgifter och i sådana fall varför velat skapa denna förvirring runt etableringen eller rentav ljugit i sin artikel. Förtydligande förtydligande och förtydligande behövs just nu.

Nyheter Längs Faluvägen

Idag kan man inte klaga på att lokal media inte har nyheter från Hofors. Arbetarbladet med riktigt spännande läsning. Bland annat återfinns ett stort reportage om tillståndet för Hagaskolan. Det har sedan skolans nedläggning florerat åtskilliga rykten om vad som skall bli dess öde. Allt från köpcentrum till nytt kommunhus och asylboende. Enligt Kjell Johansson som alltid tycks ha finurliga planer kan det finnas ett par saker på gång men inget som kan avslöjas redan nu.

Han har fått ett år på sig att ta fram en lösning på hur skolbyggnaden kan utnyttjas.

– Mitt uppdrag är att hitta en helhetslösning för att utveckla Hagaparken och Hagaskolan. Jag har några saker på gång, men jag kan inte säga så mycket än. Jag tror att det kommer gå att hitta något, det vore väldigt synd att behöva riva den. Byggnader av sådan här kvalité byggs inte längre, säger Kjell Johansson.”

Som alltid är det ytterst en fråga om pengar och vem som skulle våga investera i vår kommun. Högst på önskelistan vore ett statligt verk av något slag skulle inte bara fylla lokalerna utan kanske även bidra till att ett antal fler människor flyttar hit. Realistiskt så misstänker jag att man helt enkelt får rensa kullen där skolan ligger med rivningsmaskiner och det blir ett minne blott. Detsamma verkar råda när det kommer till den snabbmatsrestaurang som man blåste i trumpeter för. Tystnaden är talande.

Det kan komma att rivas ytterligare längs Faluvägen skriver Arbetarbladet också.

Den planerade rondellen vid centruminfarten i Hofors blev för snäv. Nu har kommunen och Trafikverket tvingats göra om sina ritningar. Den nya utformningen på cirkulationsplatsen innebär att Sven-Olov Anderssons hus måste rivas.

I många år har den nya genomfarten i Hofors diskuterats och planerats. Nu är den nya detaljplanen och trafikplanen ute på granskning. In i det sista har ändringar gjorts.

Den kanske största skillnaden mot tidigare planer är att rondellen vid infarten till centrum inte blir oval som först var tänkt, utan rund. Därmed kräver den betydligt större utrymme.”

Rondell

Husägaren själv verkar dock ta det med ro och anser att om det bara erbjuds en bra lösning så ska han bokstavligen inte vara ivägen för utvecklingen i området.

– Jag kan inte vara någon gnällgubbe, det ger ingenting. Jag förstår ju att kommunen vill ha fart på samhället och det säger jag ingenting emot. Jag tror ju också att det blir bättre med den nya genomfarten, bara de löser mina problem.”

Själv funderar jag över antalet rondeller som kommer att finnas längs avsnittet. Den ursprungliga rondellen, den nya vid Pizzeria Corner och ytterligare en vid Statoil (som snart byter namn till Circle K). Visst vill vi att de förbipasserande skall sänka hastigheten och kanske rentav stanna till när de passerar Hofors, men hur smidigt kommer trafiken att flyta på?

Ishockeyprofil Från Hofors Används Som Slagträ Mot Vitryssland I Två Delar

Del 1

Föga kunde man väl ana att inlägget om Mathias Strand som erbjudits att få dra på sig en hockeytröja för Team Sweden och bege sig till Vitryssland skulle komma att skapa rabalder. Alla som känner eller vet vem Mathias är känner också till den stora passionen för idrotten som han ägnat större delen av sitt liv med, ishockeyn. Han är en högt uppskattad lärare, en riktig eldsjäl för vår kommun, och är det något personligt intryck som jag skulle återge av just Strand, så är det hans sinne för rättvisa och medmänsklighet som blir starkast. Det är därför jag både blir arg och ledsen på samma gång när jag ser hur en annan person verkar ha misstagit sig helt på Mathias och använder honom som ett slagträ för att kritisera Vitryssland, jag skulle till och med vilja gå så långt att detta rör sig om en avskyvärd mobbing.

Belarusbloggen – Svenska hockeyveteraner deltar åter i Lukasjenkas propagandajippo

Belarusbloggen – Nyttiga idioter i diktatorns tjänst

Belarusbloggen – Hoskeyspelande politiker försvarar sitt deltagande i diktatorns turnering

Strand

Strand2

Gefle Dagblad – Hoforspolitikern spelar hockey med diktatorn, får skarp kritik

Hoforspolitikern och hockeyprofilen Mathias Strand är en del av det svenska veteranlandslag som i dagarna deltar i den vitryska diktatorn Aleksandr Lukasjenkos egen hockeyturnering i Minsk. För det får han nu skarp kritik.

– Jag tycker att det är omdömeslöst, säger människorättsorganisationen Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det råder upprörda känslor för de här blogginläggen och artikeln i Gefle Dagblad. Det är som jag själv uttalat mig om ganska problematiskt. Dels har man grunderna som Mathias själv begav sig iväg tillsammans med Team Sweden på, passionen för det idrottsliga. Vi har även faktumet att Vitrysslands president, Alexander Lukasjenko är allt annat än demokratins förkämpe, och faktiskt är en diktator som behåller greppet om landet med järnhand och genom påstått valfusk. Människorättsorganisationerna har enligt min egen uppfattning, all rätt att kritisera den här mannen som kallats ”Europas siste diktator”. Det råder heller ingen tvekan om att ishockeycupen används för propagandasyften. Att låta påskina att landet och i synnerhet Lukasjenko är egentligen är en hygglig kille som brinner för idrott men i själva verket bara uppvisar det som en fasad som döljer en helt annan sanning.

Jag är ingen Vitrysslandsexpert kanske jag skall påpeka, men det tar faktiskt inte många klickningar på nätet för att få en uppfattning om landet och dess diktaturiska styre. Kanske är det därför som Martin Uggla nu kritiserar Mathias Strand så hårt. Att Mathias borde ha gjort ett rejält ställningstagande emot Vitryssland och inte deltagit i uppvisningen. Hur man än vänder och vrider på det hela så finns det upphov till kritik och åsikter, det politiska ställningstagandet till det kanske aningslösa deltagandet i cupen.

————–

Del 2

Det för oss till den oändligt pågående diskussionen om att beblanda idrott och politik. Det har skett förr och det kommer att ske igen.

Ondina Valla

Trebisonda Valla höjer högerarmen i en politisk gest under OS i Berlin 1936.

idrottsprotest

Tommie Smith och Peter Norman under OS i Mexico City 1968.

Måste man i alla lägen uttrycka en ståndpunkt och vilken är då den rätta? Det förutsätter att världen alltid är svart eller vit, god eller ond och att alla människor ständigt är medvetna om rätt och fel och gör sina dagliga val utefter ett slags världssamvete. Det arrangeras idrottstävlingar och genomförs konserter och andra kulturella evenemang på platser som inte kan betraktas som människorvänliga. Svenska ambassaden i Vitryssland har till exempel marknadsfört både Petsson & Findus, Pippi Långstrump och Mamma Mu på plats i landet och även i andra diktaturer eller tvivelaktiga platser men jag kan inte alls påminna mig att dom stämplats som ”nyttiga idioter”. Kanske för att just dessa är fiktiva, men alla övriga och fysiska personer då.

Jag kanske är mycket naiv, men för mig har idrott aldrig handlat om vilken livsåskådning du har, din politiska läggning, vilket ursprung eller religiös övertygelse du kommer ifrån. Det är alltid strävan efter att nå utveckling, förbättra resultat och se mitt favoritlag peta in pucken bakom AIK eller Säters målvakter. Idrotten har genom åren lärt mig att den under bra förhållanden kan skapa vänskapsband och glädje  bortom språkbarriärer och  fysiska värden. Den enda plats där man inte borde behöva tänka på om ens åsikter är de ”rätta” eller ”felaktiga”. Gör man politik även av idrotten så kommer ett av det bästa instrumentet för till exempel integration att vara värdelöst.

Borde Mathias då ha åkt iväg på resan till Vitryssland? Ja absolut. Förutom upplevelsen där han kröner sin egen fantastiska idrottskarriär med ett hedersfyllt uppdrag att sätta på sig den Svenska tröjan och delta i tävlingar mot andra nationer, har han haft möjlighet att träffa alla dessa människor som anses vara förtryckta. En möjlighet att skapa vänskapsband och få ett utbyte av tankar och ideer med deltagare från andra länder. Ishockeyspelare är inte som Herr Uggla tycks tro, några klappträn som viljelöst styrs av andra i alla lägen. De kan vara de bästa ambassadörerna som finns genom sin passion för idrottsutövandet.

Så Upplever Våra Äldre Vård & Omsorg I Kommunen

Andra saker som man kan göra på en söndag är att titta på statistik. Socialstyrelsen har genomfört en rikstäckande undersökning bland våra äldre, hur de upplever sin tillvaro och hur servicen fungerar. Den kompletta sammanställningen hittar ni under denna länk.

Det är några saker som jag tycker sticker ut just i Hofors, jag har inte tittat på rikssnittet, men det känns lite sisådär med vissa saker.

Många upplever ensamhet.

Ensamhet

Det kan bero på att man inte längre lever med en partner eller annan familj.

Levnadsförhållanden

Man känner oro och ängslan i stor utsträckning

Oro

Man har inte haft en valmöjlighet till sin omsorg i någon större omfattning

Val

Påtagligt många vet inte heller var man skall vända sig om man upplever fel och brister med hemtjänsten

Synpunkter

Nu kan man förvisso dra vilka slutsatser man vill av undersökningar och procentandelar, men visst känns det inte helt tillfredsställande med svaren från våra äldre. Vissa saker kan avhjälpas med enkla metoder, men ensamhet, oro och ängslan känns onekligen lite som ett misslyckande för kommunen. Hur gör vi för att skapa trygghet åt de äldre i större omfattning än så här och vad krävs för att man inte skall känna sig ensam och övergiven på ålderns höst?

Artikeltips: Kommunalrådet Om Demokrati

En klart läsvärd artikel i Gästriklands Tidning där kommunalrådet Marie-Louise Dangardt ger sin syn på vad demokrati är och hur den fungerar i Hofors:

Hur definierar du demokrati?

– Medbestämmande. Att olika människors åsikter hörsammas så att man kan komma fram till ett bra resultat som gynnar samhället. Motsatsen är diktatur, det är inget samhälle som vi vill ha.

Hur ska man känna delaktighet?

– Medborgarna behöver veta att det är okej att göra sig hörd, till exempel genom medborgardialoger och medborgarförslag.”

Nu har vi en majoritet i Hofors som suttit i oändlig tid och det är klart att man kan bli lite hemmablind om man befinner sig i samma situation hela tiden. Men gällande just demokratin i Hofors så kan jag medge att den fungerar, här utesluts inte något parti i debatt eller diskussion och även som opposition kan man påverka vissa beslut.

När det gäller delaktigheten så upplever jag desto värre inte att man som medborgare utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Man verkar heller inte överlag intresserad av demokraticafén även om många nyttjar sin rätt att lämna in medborgarförslag. Kanske beror det på den historiska faktorn att man alltid förlitat sig på arbetarpartiet vid makten, antingen att man anser att det fungerar eller att man tycker sig inte ha möjlighet att påverka. Det finns många faktorer. En sak som jag dock anser vara viktigast med just demokrati är rätten man har att rösta, det borde vara ett hedersfullt uppdrag för varje invånare med rösträtt, men man når aldrig hundraprocentigt deltagande. Där har man sin yttersta chans att påverka makten i kommunen.

Hofors-Torsåkers Radioförening Bildad

Efter ett ganska långt år med möten och samtal så damp bekräftelsen från Skatteverket ner i brevlådan den här veckan. Hofors-Torsåkers Radioförening är formellt bildad. Det hela fick sin start efter att Daniel Thimerdal från Radio Sandviken hade läst ett inlägg här på Hoforsbloggen och tänkte att det kunde vara ett spännande projekt. För att diskutera om det kunde utvecklas till ett hållbart projekt kontaktades Kjell JohanssonEntré Hofors och därefter har det rullat på till en interimsstyrelse bestående av:

Ordförande: Alf Persson, driftig entreprenör, lokalpolitiskt engagerad och profil i föreningslivet.

Kassör: Jonas Skoglund, arbetar på Entré Ungdom och med stort intresse för samhällsdebatt och projektutveckling.

Sekreterare: Peter Hillblom, driver Hoforsbloggen och studerar besöksnäringsutveckling och  engagerad i lokalpolitiken.

Ledamot: Pia Möller-Andersen, företagare, Torsåkersprofil, nöjesprofil och radioprofil P4 Gävleborg

Ledamot: Daniel Thimerdal. skön radioröst och tekniker i Radio Sandviken. Enormt intresse för lokalradio och projektets ankare.

Så här skulle det kunna låta en dag i etern runt Hofors och Torsåker:

Via Facebook kan ni följa föreningens arbete att realisera projektet och diskutera, engagera och delta i utvecklingen.

Radioförening

Bakgrunden till föreningens bildande går ett knappt år tillbaka i tiden då Peter Hillblom och Daniel Thimerdal kom i kontakt med varandra och började diskutera om det kunde vara möjligt att skapa en lokal radiostation i Hofors kommun. I ett tidigt skede anordnades ett antal informella möten tillsammans med Kjell Johansson på Entré Hofors och det hölls även ett öppet möte som annonserades i Hoforsbladet i syfte att samla intresserade och bilda en förening. Resultatet blev den interimsstyrelse angiven ovan.

Syftet med att bilda föreningen består främst i att skapa en kanal för att marknadsföra kommunen, sprida information, turistinformation och lokala nyheter och rapportera med direktsändradio från evenemang som arrangeras av de lokala föreningarna och intresseorganisationerna i kommunen via traditionell radio och webbradio.

Projektet syftar även till att skapa en bestående kommunikationskanal mellan invånare och den kommunala förvaltningen och den lokala politiken. Till exempel kan direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträden skapa ett större intresse och engagemang från allmänheten att delta i samhällsdebatten och utvecklingen av vårt samhälle.

Föreningen ser en enorm potential att använda radioprojektet för att engagera samtliga invånare i kommunen. Genom samarbeten med de lokala studieförbunden, Entré Ungdom, näringslivet genom Entré Hofors och kommunens föreningsliv, finns det möjlighet att göra kommunen mer levande och synlig för omvärlden och skapa integrering mellan alla grupper av invånare och knyta samman centralorten och de mindre samhällena runt omkring i kommunen.

En radiokanal kan vara av stort värde för kommunen att sprida viktig samhällsinformation även i akuta situationer där man snabbt behöver få ut information till kommunens invånare, till exempel vid olyckor, driftavbrott av både el och vatten.

Föreningen har genom sitt arbete så här långt, skaffat den tekniska kompetensen som behövs med stöd från Radio Sandviken och Daniel Thimerdal som kommer att bygga upp stationen från grunden med nödvändig teknik och se till att radion kan börja sändas. Det finns även en organisation för att utveckla innehållet med nya och innovativa idéer, och det kan skapa ett antal praktikplatser för människor utan sysselsättning med syfte att utbildas till att driva radioverksamheten. Det finns också möjlighet att anordna praktik på hemmaplan för elever som läser mediaprogram i andra kommuner.

Grundtanken är att radioprojektet på sikt skall vara självförsörjande, men inledningsvis behövs ekonomiskt stöd för att sjösätta projektet. Föreningen har för avsikt att ansöka om bidrag från både kommunalt och regionalt håll.

Kommunfullmäktige Utan Större Diskussion

Gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige innehöll inte några kioskvältare, utspel eller heta debatter. Möjligen något hätskt utfall om populism. Men i övrigt som skrivet inga överraskningar och mötet var ganska snabbt avklarat. Något lokal media kanske anat och därför nästan numera som brukligt inte fanns på sina platser i lokalen.

Kallelse Det hela avslutades med kaffe och smörgås och en förevisning om det goda resultatet av insamlade kläder, skor och annat som skedde under Tomtekväll på Folkets Hus:

Det var flera folkrörelser som gemensamt tagit initiativ till klädinsamlingen. Tanken var att allmänheten skulle få skänka kläder till nyanlända på orten under två timmar. Mari Rasjö som var där och tog emot allting blev förvånad över att de fick så mycket saker.

– Vi hade förberett fem bord att lägga kläderna på, men det kom människor hela tiden. Vi bara plockade, plockade och plockade. Till slut glömde vi att säga tack till alla som kom för att det blev så mycket, säger hon.”