• Hofors Kommun Rika Som Troll

    4 comments

  Nja det är en rubrik med stor modifikation. Det är förvisso sant att kommunen får tillgång till en större summa pengar, men inget som skall eller kan spenderas på karnevaler och cityfester eller backhoppningstorn.

  Ni kommer ju att få in 140 miljoner kronor när bolagen betalat tillbaka sina lån. Vad ska pengarna användas till?

  – Det gäller att använda pengarna på ett smart sätt. Vår ekonomichef håller på att se över hur vi kan använda dem för att minska framtida utgifter, säger Ulf Strömstedt.

  Riksomtroll

  Vad jag förstått så skulle det absolut bästa vara att spendera en hel del av pengarna för framtida pensionsavgångar, det kommer nämligen en period då ovanligt många kommunanställda går i pension och kostnaderna då skulle stegra väsentligt. Att man kan använda pengarna för att under denna period bibehålla den kommunala verksamheten intakt utan att behöva vända på varje krona och låta till exempel de olika nämnderna blöda pengar. Det är vad jag misstänker kommunchefen menar med att använda slantarna smart.

 • Är Det Inte Vår Skyldighet Att Hjälpa?

    0 comments

  När vi ändå är inne på ämnet att vara lokalpolitiker, så finns det ju onekligen höjder och dalar. Höjderna kan vara när alla politiker kan enas och faktiskt göra något bra som det här beslutet som skall fattas på måndag:

  Fram tills nu har det kunnat kosta upp till 900 kronor per läsår för att delta i entré ungdoms aktiviteter. Men efter kommunfullmäktiges sammanträde på måndag kan det bli ändring på det.

  Då ska fullmäktige besluta om huruvida man ska införa ett särskilt Entré ungdom-kort, eller ”ÈU-kort”, som det föreslås heta. Kortet ska kosta 100 kronor per person och år – och det ska ge tillgång till hela Entré ungdoms aktivitetsutbud.

  Och utsikterna verkar goda. Under det senaste kommunstyrelsemötet fattade en enig församling beslut om att låta förslaget vandra vidare till kommunfullmäktige

  Jag har mycket svårt att tro att någon av kommunens lokalpolitiker går upp i talarstolen och säger att detta inte är en bra idé, men kom gärna på måndagens kommunfullmäktige och se efter.

   

  Djupa dalar är det när såna här ärenden dyker upp:

  Hofors kommun bortser ifrån domstolarnas bifall till assistans all vaken tid och menar istället på att ”det är upp till socialtjänsten att fastställa omsättningen”. Kommunens agerande är helt bisarrt och avsaknaden av grundläggande kompetens kring hur rättssystemet är uppbyggt och vilka lagar kommunen beslutar i enlighet med lyser med sin frånvaro. Hur kan det bli så här?

  Det skapas en frustration, att man inte kan hjälpa eller lösa problemet för då klampar man in på ”farlig mark”. Det finns lagar och regelverk som tyvärr stjälper mer än de hjälper ibland.

   

  Det som gör mest ont i mig personligen är när jag blir kontaktad som kanske en sista utväg för att ge stöd till någon i nöd. Bara den här senaste veckan har jag kontaktats av en familj som lever i ren misär med sjukdomoch behov av stöd men som hamnat mellan stolarna på de sociala myndigheterna och vårt kommunala bostadsbolag. En annan person som har arbete och inkomst men ändå tvingas leva i sin bil. Arbetsgivaren säger att situationen börjar bli ohållbar och risken finns att även arbetet kan försvinna. Något stöd från socialkontoret ges inte. En tredje kan tvingas flytta från sin bostad för att det skall byggas om till ett specialboende, tvingas lämna det område man bott i stort sett större delen av sitt liv. Vart vänder man sig när ingen hör ens rop på hjälp? Som enskild politiker kan jag uppleva att jag är helt bakbunden i princip. Ge råd om var man skall vända sig känns tröstlöst när personerna redan varit där och fått avslag. Så hur skall vi göra för att ta hand om varandra i vår kommun?

 • En Lokalpolitikers Dagbok

    1 comment

  Av förekommen anledning så vill jag börja detta inlägg med att påpeka att Hoforsbloggen i sig, inte är Hoforspartiets officiella hemsida, den hittar du på Hoforspartiet.se. Under uppbyggnadsfasen som senare ledde till att partiet blev Hofors näststörsta parti, var det självklart givet att använda alla medel som gick för att få fram budskapet att vi var ett nytt gäng i politiken, dumt vore allt annat. Tyvärr har en del individer svårt med att tolka både texter och mina grundlagsskyddade rättigheter att uttrycka mig, tänkandes högt på denna snart 6 år gamla blogg, så återigen då: Hoforsbloggen återspeglar mina åsikter, tankar och funderingar och jag har all rätt i Sverige att göra så. Det är heller på något sätt unikt, titta på Social media överlag så kommer ni hitta ministrar och riksdagsmän som arbetar på exakt samma sätt. Skulle man nu ha åsikter om saker som jag skrivit, att det skulle vara direkt fel eller kanske man rentav har mer information i ett ämne som det skrivits om, så lämna en kommentar eller skicka ett mejl.

   

  Med det sagt så kan vi vandra vidare till dagens ämne. Igår var det dags för Hoforspartiet att ha en mindre föredragning om vindkraft. Bygg- och Miljö-Håkan samt kommunchefen Ulf Strömstedt besökte våra lokaler på Skolgatan. Även om jag själv är ganska klar över vilken ställning jag skall ta i frågan, väcktes det en del tankar. Varför vill jag inte ha vindkraftsverken där de planeras idag? Det är inte grundat på all teknisk fakta som man noggrannt satt samman, det är snarare ett känslomässigt motstånd, starka tvivel att det verkligen blir bra att förstöra utsikten från centrala Hofors. Vad tänker man som förbipasserande om man sen ser alla dessa vindsnurror från E16. Att vi i Hofors är miljömedvetna eller att det är väldigt ful utsikt? Miljömässigt så är det en bra idé, men det går lite väl fort fram och i dagsläget är jag inte alls säker på att detta skulle gynna framtida möjligheter att utveckla kommunen som turistort eller aktivitetskommun. Idag är det många människor som utnyttjar området för rekreation och idrottsutövning, hur skulle det bli om hela området förvandlades? Någon gång där i maj månad så skall det tas beslut i Kommunfullmäktige och det kommer att ge en fingervisning om hur de andra politikerna i kommunen tänker sig framtiden.

   

  Ett annat ämne som vi diskuterade under gårdagen var det gemensamma bygg och miljökontoret i Sandviken. Jag skrev något om detta i februari.

  Gemensamnämnd

  Även om jag började svänga till att bli aningen mer positiv till det hela så återstår det en hel del fundering innan även den frågan skall få sitt svar i kommunfullmäktige i maj. Jag står alltså och väger fram och tillbaka och försöker utröna om det är en chanstagning eller en glasklar fråga.

   

  För så är det i det här med politiken. Allt är inte riktigt glasklart, svart eller vitt. Igår frågade kommunchefen Ulf Strömstedt hur vi upplevde det här med politiken nu när vi ”blivit varma i kläderna”. Vår ordförande Anne Persson sade att politikerföraktet snarare växt och mitt spontana svar var att det var värre än jag hade kunnat ana. Innan jag själv blev politiker hade jag en uppfattning och den har bara spätts på egentligen och inte till det bättre. Även där står jag och väger lite på vågskålen om eller hur jag skall återge allting. Hur det skulle uppfattas av invånarna. En mycket känd kommunpolitiker sade till mig strax efter att vi blivit invalda att ”Jag visste att det var dåligt, men så här illa trodde jag inte att det skulle vara”.

 • Vill Du Påverka Samhället?

    0 comments

  En sällsynt bra artikel i Dala Demokraten visar hur du som ung (gäller egentligen alla oavsett åldersgrupp) kan vara med och aktivt påverka både politiken och samhället i stort som litet. Tidningen radar upp en rad bra förslag på hur man kan bära sig åt för att nå ut med sitt budskap eller få till större eller mindre förändringar. Allt från att engagera sig i ett politiskt parti till att skicka in medborgarförslag och skapa opinion. Läs artikeln för den är Gudomligt intressant!

   

  Några exempel har vi även i Hofors, inte minst Hoforsbloggen som startade som en form av öppen dagbok med funderingar kring politik, fiske och annat smått och gott. Den fick med tiden så pass stor genomslagskraft att den engagerade människor och ett politiskt parti föddes för att försöka förändra. Till den grad att man spenderar tid på Socialnämndens utbildningar att diskutera den (mer om det senare). Kent Andersson och Föräldraföreningen som utnyttjade i synnerhet sociala medier för att ställa krav på bättre lekplatser i kommunen, och idag så står det en ny i Torsåker och en i centrala Hofors. Ett upprop för att ge alla unga och äldre förutsättningar för att fiska vid Ankdammen gav snabbt resultat. Man har samlat in leksaker och annat till barnen vid asylanläggningen i Kratten, och bara för någon vecka sedan fick en 7-årig autistisk pojke ett födelsedagskalas tack vare de sociala medierna.

   

  Allt går att göra eller förändra bara man tar ett första steg och engagerar sig. Därför kan jag bara rekommendera denna fantastiska artikel där det står svart på vitt vad man med enkla medel kan göra.

 • Inspiration Från Falun: Outcast Charity

    1 comment

  Den 23 maj anordnas något riktigt grymt i grannkommunen Falun.

  Outcast

  Outcast Charity är ett välgörenhetsevenemang som går av stapeln på och omkring Dalarnas Museum den 23:e Maj 2015.
  - Tatuering, barbering och piercing av Dalarnas elit inne på museet
  - Tre scener med livemusik hela dagen
  - Graffitivägg där ni kan få prova på, konstutställning där en del auktioneras ut
  - Pokerrun på land med raggarbilar, mc, epa, moped, cykel & stadsvandring.
  Fina vinster så se till att vara med!
  - Föreläsningar om utanförskap
  Allt överskott i detta evenemang kommer fördelas mellan flera lokala organisationer. För Falun i Falun, Hjälptill.nu, Kvinnojouren, Mans & Familjejouren, Brylla, Glimma & Joko kommer att få dela på överskottet.
  Det är fri entré på evenemanget och frivilliga insamlingar kommer ske under dagen via personer, bankgiro & Swish.
  Outcast Charity arrangeras av den ideella föreningen Let´s Do It Now som bland annat också gör Brylla. Let´s Do It Now arbetar mot utanförskap och detta evenemang är ett led i det.” 

   

  Varför tycker jag då att detta är så häftigt? Ja det visar ju på ett engagemang att anordna aktiviteter i ett gott syfte, det bidrar till att samla in pengar för att kunna fortsätta utföra idéella arrangemang utan att behöva belasta kommunkassan, det är gratis så att alla kan delta oavsett ekonomi och det ger människor möjligheter att träffas och skapa nya idéer om framtida events. Det här tycker jag vi i Hofors ska studera närmare och helt enkelt apa efter.

 • God Förhoppningar Att Slippa Se Vindkraftverken

    4 comments

  Så har äntligen Socialdemokraterna ”spottat ur skägget” vad man vill eller inte vill med den planerade vindkraftsparken. Inte helt oväntat så intar man en sund linje där man bland annat vill bevaka utvecklingsmöjligheterna med turism och fritidsliv.

  Boende i framför allt Edsken har högljutt kritiserat planerna och Socialdemokraterna tycker även att en vindkraftpark av den storleken Eon hade för avsikt att bygga skulle ha blivit ett för stort ingrepp i ett ”känsligt område” – och nämner i det sammanhanget Gästrikeleden, ridklubbens verksamhet och ”populära sjöar”.

  Frågan om kommunen ska använda sitt veto kommer slutgiltigt att avgöras av kommunfullmäktige.

  – Jag vill vara tydlig med att vi inte avgör frågan på egen hand och ingenting är klart förrän beslutet är tagit på kommunfullmäktigemötet i maj, säger kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S, som inte heller stänger dörren för framtida vindkraftetableringar i kommunen.”

  D1

   

  Därmed har jag en mycket stark känsla av att vi i framtiden fortfarande kan sitta på våra sjöar och blicka runt i denna fantastiska oas som Hofors utgör för just fritidsliv och rekreation. Utan att behöva se dessa stålmonster svänga med sina armar i fjärran.

 • Kommunstyrelsen Väckte Tankar På Analkande Zombiekatastrof

    0 comments

  Igår var det dags för möte med Kommunstyrelsen, mitt andra i livet. Inga direkt uppseendeväckande frågor på agendan att nämna förutom förslaget som nu skickas till kommunstyrelsen om att Entré Ungdom får en ändrad ”medlemsavgift”. Det kommer om beslutet fattas i Kommunfullmäktige innebära att alla bara betalar etthundra kronor för aktiviteterna till skillnad från det system som fanns för 5 år sedan som jag själv uppfattade som väldigt märkligt. Samtliga politiker verkade vara eniga om att detta var ett mycket bra förslag och jag kan på sikt se att det kan bli mycket bra för ortens unga. Man kommer även att förändra eller se över ett par detaljplaner, bland annat i Torsåker för att kunna planera framtiden. Hans Backmans motion om utökat stöd till kvinnojouren Rosen sköts upp till nästkommande möte.

   

  Det som dock lämnade mig med mest funderingar var säkerhetssamordnaren Eira Källgrens information om kommunens arbete för att vara förberedda eller för att förhindra eventuella katastrofer eller störningar i samhällsapparaten. Man arbetar aktivt med detta och jag tror vi kan känna oss hyggligt trygga att det finns en bra beredskap om något skulle hända. Eftersom hon ändå var på plats ville jag lyfta en fråga som min partikollega Kent Andersson och jag diskuterade så sent som i söndags. Hur ser beståndet av skyddsrum ut i kommunen med tanke på alla rivningar av bostadshus som skett?

   

  Svaret var ganska enkelt. Man lägger ingen större vikt vid dessa gamla skyddsrum eftersom de på något sätt spelat ut sin roll. Många var säkerligen toppmoderna på 60 och 70-talet, men idag var det inget man förlitade sig på. Man har ju till och med börjat montera ner försvarets egna ”bunkersystem” på många ställen. Strax utanför Hofors såg det ut så här för drygt 5 år sedan.

  s7

  När jag gjorde ett återbesök bara en tid efter såg det ut så här:

  d6

  Nedmonterat och hålet där det en gång fanns ett lättare skydd igenskottat.

  Även om det finns en viss beredskap för själva samhällsapparaten, ni vet säkerställa att de gamla överlever avbrott i el och vattenleverans, se till att det finns kommunikation mellan samhällets väsentliga delar vid en katastrof eller ett elavbrott och så vidare, så hänger mycket faktiskt på den enskilde invånarens förberedelser och planering. Att man pratar igenom sånt här hemma. Kan vara bra att ha en dunk med vatten, en ficklampa och en batteriradio och kanske ett spritkök (även om det mesta går att göra på en enkel grill). Att man har några konserver eller frystorkad mat i reserv och i synnerhet tänker på tålamod och att inte panikartat springa ut på gatan och försöka stjäla grannens bil om något skulle inträffa.

   

  Det är ett intressant fenomen med överlevnad. Jag kan bli ganska skeptisk mot de generationer som växer upp idag och som ser att ett tillfälligt avbrott i internettrafiken är en katastrof av gigantisk omfattning. Det är nog inte många av dem som är scouter eller ens funderat över vad som sker när det verkligen går åt helvete. El och vattenavbrott kanske är det allvarligaste man kan se framför sig. Kanske vore det något för skolorna. Att ha en kort men innehållsrik kurs i hur man skall tänka och agera. Alla behöver inte bli överlevnadsexperter eller driva ”skämtet” så långt som jag själv med att operera på egen hand, och man behöver antagligen inte heller bygga en bunker på baksidan av sitt hus eller planera och leva efter devisen att allt kommer att gå åt helvete och man måste vara beredd på detta ständigt.

  ÖverlevnadEn ganska populär åtgärd som startade i USA men nu även spridit sig till vår kontinent, är ”Bug out bag”. En färdigpackad väska med diverse attiraljer som ovan. Nu kanske det inte är en invasion eller en zombiekatastrof vi drabbas av, ABF i Uppsala hade för någon vecka sedan dock kursen hur man överlever en sådan på sin hemsida, idag är den av någon outgrundlig anledning borta.

  ZombiekatastrofEtt bra alternativ är dock en vanlig plasthink med lock. Ni vet en sådan man brukar köpa färg i eller större variant. Fem eller tio liters, eller mer om man är en stor familj. Tillsammans med en större vattendunk, går det att få det ganska behagligt även om man skulle vara tvungen att lämna sitt hem.

  Hink

  Hinken kan fyllas med förslagsvis lite medicin som värktabletter eller febernedsättande, några plåster, bandage och pincett. Chokladkakor, ett resespel som Yatzy, en kniv, tång och ett par olika varianter av snöre och rep. Ett spritkök får lätt plats och likaså frystorkad mat för några dagar. Ett par arbetshandskar, en ihopvikt pressenning och givetvis flöte, lina och ett par krokar så att man kan rekreationsfiska om andan skulle infalla. Det behöver inte vara mer komplicerat än så och hinken kan stå dold i garderoben vid dörren så att alla familjemedlemmar vet syftet och lokaliseringen av den. Glöm inte stearinljusen, tändstickorna och ficklampan. Sen klarar ni allt.

 • Camp Finland Är Över – Vad Har Vi Lärt Oss?

    0 comments

  Helgens i särklass största snackis i Hofors har naturligtvis varit Skid-VM och en hel del om Camp Finland. Själva tävlingsarrangemanget i Falun har lockat mycket folk, många Hoforsbor har sett tävlingarna dagligen på plats i Falun och säger naturligtvis att det varit en folkfest. Här hemma i Hofors så har det diskuterats flitigt om arrangemanget varit lyckat eller ej för kommunen. Som ni kunde se i inlägget innan var det ingen vidare munter bild som målades upp i videoinslaget. Även det har blivit debatt. En övervägande del förstår synpunkten att inslaget knappast gjorde något för att marknadsföra trevliga Hofors. Personligen blev jag ganska förbannad över bilden av ett helt öde och tomt Hofors och kanske i synnerhet över att man filmat inifrån Folkets Hus som knappast är en ”levande oas” dagtid i ett trapphus. Vad var egentligen syftet att framställa det så? Humor kallade någon jag diskuterade det med. Kanske. Humor är som sagt väldigt svårdefinerat och personligt.

   

  Under helgen syntes det dock liv på torget i Hofors. Iskonstnären Tjåsa Gusfors gick lös på ett isblock med motorsåg och huggverktyg. Tyvärr fick inte det pågående konstverket vara ifred. Under lördagsnatten kapade någon ena ”armen” av isbjörnen. Det upprörde en hel del Hoforsbor som bland annat uttryckte sig i en diskussionsgrupp på Facebook så här:

  En lessen iskonstnär idag. Någon har slagit bort 1 arm på björnen och försökt att slå bort huvudet, men misslyckat med det.”

  Tragiskt att inget kan få vara ifred

  Så fruktansvärt dåligt förbannade idiot/idioter som gjort detta! Man bli så förbannad!

  Ingenting får vara ifred och glädja andra människor. Väldigt synd!

  Ja vad säger man , vissa människor vill verkligen ge Hofors ett dåligt rykte istället för att visa hur bra vi faktiskt kan vara !!

  Ja vad ska man säga det är helt otroligt att inget kan få vara ifred. Stackars konstnär och alla som inte fick uppleva skapelsen.

  Det finns gott om dummskallar, ofta samma jävlar som ska sabba för andra!

   

  När det sedan gäller själva Camp Finland och diskussionen huruvida det var ett lyckat arrangemang eller inte så kom det ganska snabbt en artikel i GD denna morgon. Camp Finland – en hit för Hofors trots kritik.

  Både Ur Spår och Gävle-Dala har varit i Hofors för att få tag i de finländska supportrarna, men ingen har synts till. När GD är på plats under VM-veckans sista dag, söndag, syns heller inga finnar till, men informationsansvarige Tommy Nielsen från Hofors kommun har svaret.

  – Har man rest ända från Finland för att titta på skid-VM så är det där man är. Finnarna har helt enkelt åkt tidigt på morgnarna till Falun och kommit hem hit sent på kvällarna, säger han.

  Totalt har cirka 150 finska supportrar kommit till Hofors för att bo på Camp Finland och trots kritiken för att finnarna inte har varit där är Tommy Nielsen ändå nöjd.

  – Vi har haft fullt på hotellen här och nästan hälften av gästerna har varit finländare. Men det är andra nationaliteter här också, bland annat har vi haft en hel del norrmän här.

  Jag anser ändå att det för framtida arrangemang i Hofors bör utredas ordentligt hur det sett ut hela vägen. Från första början till slut. Har det gjorts allt som kunde göras? Vilka har arbetat med arrangemanget och hur? Själva kostnaden är inget som jag personligen reagerar över, det har enligt de uppgifter jag fått varit väldigt återhållsamt. Frågan om det har varit bra eller dåligt bör också ställas. Tog man tillvara på tillfället att synas och höras ordentligt och det torde vara ganska mätbart med antalet hotellnätter som bokats under hela tävlingen. I slutänden är tanken att vi skall få svar på frågor som om vi verkligen satsar tillräckligt på marknadsföringen av vår fina kommun och om kompetensen finns att ta till vara på de resurserna vi har och kan sälja in till turister.

 • Ingen Medvind I Snurrorna För Eon

    2 comments

  Gefle Dagblad rapporterar idag att det finns viss anledning för Eon att inte genomföra sitt fasansfulla vindsnurreprojekt på Tjärnäsberget.

  Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Sören Bergqvist, V, säger att de många synpunkterna från boende i området spelat en stor roll för ställningstagandet

  – Vi måste lära oss att lyssna på kommuninvånarna, säger han.

  Nämnden var enig om att ställa sig bakom yttrandet.

  Stina Albing säger att bolaget fört en ”aktiv dialog” med Hofors kommun ända sedan 2012 gällande Tjärnäsprojektet och förhoppningen är fortfarande att kommunen inte ska utnyttja sitt veto. Även kommunstyrelsen ska säga sitt innan kommunfullmäktige slutligen avgör frågan.

  – Vi hoppas att man ser möjligheterna och vill fortsätta bygga ut förnybart, säger Stina Albing.”

  Efter att en tid ha läst och läst mer och studerat planerna på hur det skulle kunna komma att se ut kan jag personligen säga att jag vill inte se dessa vidunder här i Hofors på det sätt som föreslagits. Vi kommer inom Hoforspartiet att ha ett möte där vi alla får säga sitt, men vilken ståndpunkt jag kommer att rösta utifrån torde stå ganska klart för alla som spekulerat. Så var det med det.

   

 • Gemensam Bygg- & Miljönämnd – Bra Eller Dåligt Politiskt?

    4 comments

  I veckans upplaga av Din Lokaltidning eller Annonsbladet som många också omnämner den som, finns en artikel under rubriken ”Djupare samarbete mellan kommunerna”.

  Gemensamnämnd

  Som jag skrev efter förra mötet med Kommunstyrelsen så har information kommit på bordet, men något beslut är inte alls fattat i frågan.

  ”Det var även en föredragning av Bygg och Miljökontorets Håkan Eck. Det finns i planeringsstadiet förslag att flytta hela kontoret med anställda och allt till Sandviken för att slå ihop verksamheten med Ockelbo och Sandviken. Det radades upp en hel del ”positiva” effekter av en flytt, några nackdelar men det sände ett ganska tydligt budskap att ”om” det beslutas att flyttas, blir en tillgång i kompetens inom vissa områden och det kommer alltid gå att träffa respresentanter på plats i Hofors ändå. Det innebär även att Bygg och miljönämnden bantas en smula och slås ihop med Sandviken och Ockelbos dito. Alla positiva saker i all ära, men mina funderingar kom att handla om avflyttning. Idag bor ungefär femtio procent av de anställda på Bygg och miljökontoret inte ens i kommunen. Flyttar man kontoret, vad säger att de anställda som bor kvar här inte inser det praktiska med att även dom flytta till Sandviken?

  Har man familj så finns det bättre utbildningsmöjligheter, bättre nöjesutbud som kan locka mot att pendla mellan Hofors kommun och Sandvikens kommun. Arbetstillfällena i själva Hofors flyttas till en annan kommun och jag är okunnig i hur detta skulle påverka eventuella skatteintäkter. Jag vet inte om det är rätt väg att gå helt enkelt. Ett drömscenario från Håkan Eck var att beslut skulle fattas redan i maj 2015. Ytterligare en ganska stor fråga är hur det antal politiker som skulle väljas in i nämnden, skulle kunna påverka med 1/3 inflytande. Vad händer om det politiska läget förändras och tex Sverigedemokraterna eller Moderaterna skulle bli största parti i Ockelbo och Sandviken? Som avslutning tipsades vi om att läsa dokumentet ”Vägar till samarbete” som finns under denna länk.”

   

  Frågan har diskuterats inom Hoforspartiet men även med andra partier. Det känns inte helt självklart att det blir som Håkan Eck önskar nämligen. Fördelarna är ju helt klart att kompetensen för Bygg och miljökontoret skulle öka genom ett sådant arbete, den stora frågan gäller egentligen hur själva nämnden kommer att se ut. Med tre kommuner så kan man till exempel som mest få 33.333 procents inflytande. Och vilka skall då sitta i en förminskad nämnd? Att majoriteten självklart tar en större plats är givet, men resterande partier som finns representerade idag då? Rent spontant och personligt så känns det inte som en helt lätt fråga.

 • Ett Steg Närmare Burger Kings Etablering

    0 comments

  På måndag kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om att sälja Hofors 13:161 samt Hofors 5:25.

  KartaBK

  Köparen heter CT Development AB och affären innebär att man nu tar ytterligare ett steg i riktningen mot att etablera hamburgerkedjan Burger King i Hofors. Före själva kommunfullmäktige så är det dags för ytterligare ett ”Demokraticafé”. Från klockan 16.00 kan man träffa förtroendevalda politiker och diskutera eller fråga om saker som rör kommunens verksamhet. Ungefär som varje onsdag hos Hoforspartiet, kan man även ta en fika i allskönsro tillsammans med lite debatt och diskussion. Välkomna!

 • Första Mötet Med Kommunens Maktcentrum

    0 comments

  Gårdagen var en hiskeligt aktiv dag. Den inleddes på morgonen med två möten, ett snabbt styrelsebeslut via datorn och sedan ett första möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott eller KSAU som det förkortas. Som ni vet har vi ju ett kommunfullmäktige (KF). Där sitter de 31 personerna som genom folkets röster placerat sig på stolarna. Sedan har vi kommunstyrelsen (KS) vilket består av 11 platser och dessa väljs genom KF. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 personer och behandlar ärenden som senare skall beslutas i KS eller KF. För att göra en liknelse så ser det i jämförelse med hela landet ut så här:

  Kommunfullmäktige = Riksdag

  Kommunstyrelsen = Regering

  I till exempel Falkenbergs kommun beskriver man då KSAU som ”Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens verkliga maktcentrum. Det består av fem ordinarie ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen”.

  I Hofors är det kommunalrådet Marie-Louise Dangardt(S) som är ordförande och vid sin sida har hon Torbjörn Jansson(S) och samarbetspartnern Xamuel Halfvars(V), de bildar tillsammans en majoritet. Vidare representeras oppositionspartierna då av mig, Peter Hillblom(HOP) och Ziita Eriksson(M).

  Ordfklubba

  Gårdagens KSAU-möte bjöd på information från ekonomichefen Mimmi Abramsson behandlande av några förslag till beslut samt förslag till besvaranden på motioner. Jag upplevde det första mötet ganska sansat och med kloka uttalanden av de närvarande. För mig handlar det mest mycket om att lyssna och förstå arbetsgången inledningsvis. Vi är ju helt klart inte de godaste av vänner, men kan man hålla en hövlig ton och konstruktiva diskussioner så finns det hopp. Sedan jag och de andra i Hoforspartiet hoppade på politikertåget har vi nämligen fått konstatera att det är mycket le och vara vänlig för att sedan snabbt försöka köra en dolk i sidan när man inte är uppmärksam. Jag gissar att vi har anledning att återvända till just det även under de kommande fyra åren. Men så var alltså inte upplevelsen igår, men det skadar ju aldrig att vara på tårna. Jag tror att detta faktiskt också kan vara en av orsakerna till att många drar sig för att engagera sig politiskt, att vissa saker som mer är en regel än undantag kan upplevas en smula obehagligt. I längden kan det säkerligen vara så att man tappar sitt fokus på vad som är bäst för invånarna och väljarna och istället ”spelar spelet”.

 • Video: Framtida Hagaparken?

    6 comments

  Entré Hofors har nu publicerat videoklippet som visar hur Hagaparken skulle kunna komma att utformas. Lämna gärna en kommentar under klippet vad nu tycker. Intressant inte minst för mig som lokalpolitiker och senare kanske skall ta ställning i frågan om projektet.

 • Hagaparkens Utveckling I Visuell Form

    0 comments

  Under gårdagen fick jag ett USB-minne med projektförslaget om Hagaparken på film (skall se om vi kan få upp den inom kort). Skickligt gjord animering och jag måste säga att jag verkligen går igång på idén med själva stoppet.

  24

  Med lättare avfart och påfart till E16, en tydligare placering av turistinformationen skulle bara det ge Hofors en rejäl ansiktslyftning.

 • Socialdemokraterna Kallar Till Extra Medlemsmöte

    0 comments

  I dagens Gefle Dagblad finns en intressant artikel som i huvudsak avhandlar ett kommande medlemsmöte för Socialdemokraterna i Hofors, men ändå visar på att det är långt ifrån klart hur det blir med Eons planerade vindkraftspark på Tjärnäsberget.

  Boende i området har klagat, framför allt kring Edsken, politiker från vänster till höger har uttryckt skepsis och kommunens speciella arbetsgrupp för vindkraft, bestående av både politiker och tjänstemän, har i förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen satt 1 300 meter som minsta avstånd mellan bostadshus och vindkraftverk.

  Det senare skulle omöjliggöra en etablering av det slag Eon planerar på Tjärnäsberget.

  Men trots att mycket tycks tala emot projektet återstår det ännu att se hur kommunen slutligen ställer sig till det.

  Socialdemokraterna har ännu inte bestämt sig och den lokala partiledningen tycker att frågan är av sådan vikt att man på ett styrelsemöte nyligen beslutade att behandla den på ett extra medlemsmöte.”

  Det är fler aspekter man bör se ärendet ur, och jag tror de flesta partierna i Hofors har en svår fråga att ta ställning till. Det är lite av en vågskål om miljön i naturen och boendemiljön. Hur kommer det till exempel bli för en framtida utökad turistnäring i Hofors? Det är otroligt mycket pengar som står på spel för i synnerhet Eon.

 • Hagaparken – Så Kan Den Utformas

    2 comments

  Det har ju varit en del inlägg under veckan om hur Hagaparken kan komma att se ut om bland annat ”Växthusprojektet” skulle bli en verklighet. Det är en lång väg dit, kantad av politiska beslut och en hel del arbete på Bygg och miljökontoret. Allmänheten skall också få möjligheten att tycka och tänka till kring det framtida området. Här finns dock en del bilder på förslag. Det skall finansieras, utredas vem som skall driva det och i vilken form men det ser onekligen väldigt spännande ut. (Klicka på bilderna för fullständig storlek)

  Haga1
  Haga2

  Haga3

  Haga4

  Personligen så börjar tankeverksamheten att spinna när jag ser översiktsbilden och i synnerhet området norr om Hagaparken. Som ni vet är det ett litet stråk mellan parken och hembygdsgården där det idag bara finns resterna av nedbrunna byggnader. Om ”växthusprojektet” skulle bli verklighet så föreslår jag att man på samma gång anlägger ett stråk från Hagaparken mot hembygdsgården, vidare förbi gamla kallbadhusets pool och fram till ankdammen och kyrkan och tillbaka. Här finns ju fantastiska möjligheter att till exempel låta Hofors Kolare slå upp ett par stugor satsa på att visa upp brukskulturen och det gamla järnverket i ett ”utomhus-museum”.

   

  När bilisterna stannar till för att sträcka på benen, handlat sina grönsaker och blommor kanske man vill ta en kortare promenad och då mötas av både ett kulturarv och vackra vyer.

  V1 V2

   

  I princip hela Storgatan skulle få en ansiktslyftning om man också lade till möjligheterna jag skrev om i juni förra året.

  V3

  ”Ett naturligt område för att anordna marknader, loppisar och andra kulturella evenemang”

  De nödvändiga investeringarna skulle främst bestå av asfalterad gångbana och belysning för att man även med funktionshinder lätt skulle kunna ta del av hela stråket. Är detta inte en genial idé så säg ;)

 • SKF-Trädgårdar

    0 comments

  I dagens nätupplaga av Gefle Dagblad lyfter man åter projektet om växthus i Hagaparken.

  En idé som dock tycks ligga bra till är att bygga växthus för odling av exotiska grödor. Ett projekt i socialnämndens regi har hos tre olika EU-fonder ansökt om totalt 19 miljoner kronor i projektmedel.

   Beviljas ansökan ska kommunen skjuta till lika mycket pengar.

  – Det blir i så fall i form av arbete. Vi ska inte gå in med 19 miljoner i kontanter, säger socialnämndens ordförande Kenneth Axling, S.

  30–35 personer väntas kunna jobba i verksamheten och det ska i så fall vara de som står längst från arbetsmarknaden som i första hand erbjuds plats.

  Planen med att just odla exotiska grödor är att de inte säljs av den etablerade handeln och att verksamheten därför inte blir något hot mot exempelvis livsmedelsbutikerna på orten.

  Det är alltså inte beslutat att det blir just detta projekt, men onekligen så öppnar det sig ju möjligheter:

  Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S, poängterar att det än så länge inte är klart om det över huvud taget blir någon ändring av detaljplanen – och om det blir det så är det inte klart vilken typ av verksamhet som i så fall skulle kunna etableras i parken.

  – Det finns flera olika idéer, säger hon.”

   

  Men det är faktiskt inte första gången som Hofors+Ovako (SKF)+Växthus skulle komma att sammanföras. Idag hittar jag något mycket intressant som jag själv inte hade en susning om.

  SKFträdgårdar

  Bergström anställdes så vid SKF trädgården i början av 50-talet. Hans far arbetade där sen tidigare. Växthusen, drivbänkar och stora land för potatis och grönsaksodling låg nedanför Värna skolorna och österut. I närheten låg bl.a. också Trädgårdsmästarbostaden och en jordkällare. Idag ligger marken där detta fanns inne på Ovakos industriområde.

  Bruksträdgården hade utvecklades med tiden och vid en renovering av växthusen 1953 plockades bl.a. vinstockarna bort. De omhändertogs av botaniska trädgården i Uppsala där de skall finnas kvar än idag. Det fanns tre växthus varav ett kortare som kallades för ”gurkhuset”. Där odlades gurkor i stort sett året om. I det växthus där man hade mer exotiska växter fanns också persikor och vindruvor. Under senare år odlades druvor utomhus mot växthusens gavlar. Dessa plantor vart aldrig så stora men gav goda druvor. En tegel byggnad värmdes med olja för att vara varm under vinterarbetena. Till anläggningen hörde också en gigantisk valvad slaggstenskällare på ca 6x25m med bingar för bl.a. potatis.

  Det man odlade mest på de stora landen var potatis, kål och kålrötter, morötter, rödbetor. Dessa skiftades runt efter några år i något som kan liknas vid växeljordbruk. Som gödsel användes den dynga man fick från SKFs stall som då fortfarande hade två hästar för mindre transporter.

  I drivbänkarna blandades gödsel med halm och täcktes med jord för att bilda varmbänkar. Där sattes bl.a. uppdrivna purjolöksplantor. Sand lades runt plantorna, fönster lades på och så fick det hela snöa över. Tack vare förbränningen höll sig temperaturen i bänkarna till 15-20’c. Vid midsommar kunde purjolöken skördas. Kryddväxter odlades egentligen aldrig. Vid den här tiden hade de flesta Hoforsbor tillgång till något mindre land och var van att odla t.ex. kryddor till husbehov.

  Störste leverantören av fröer var Weibulls. Endast i undantagsfall togs egna fröer och då från någon udda växt. Vissa blommor, som pelargoner och margeritor, tog man in på hösten och tog sticklingar av. Hornspån och benmjöl användes som näringstillskott för blommor. Man följde en tabell som visade de olika sorternas behov.

  Kompostjord, det enda som användes till blommorna hämtades från ca 5st högar som var upp mot 30m långa. Materialet bestod till stor del av alla löv som krattats ihop i brukets alla trädgårdar. Här hämtades också jord till rabatterna i samhället. Länk till infosida

   

 • Lokalproducerad Chokladkaka & Eventuellt Ett Växthusprojekt

    0 comments

  Jag höll nästan på att glömma bort en daglig uppdatering om livets gång. För en gångs skull blev det sovmorgon till klockan 08.00 och sedan intensiv tankeverksamhet för det är nämligen inte långt kvar innan Hofors berikas med ännu ett nytt spännande företag. Knappt två veckor kvar och det är en hel del detaljer att se över. Jag skrev tidigare att företaget redan hade anställt ett par Hoforsbor, men i dagsläget ser det ut att bli en rekryteringsträff och möjligheter för några Hoforsbor att få helt nya arbeten. Under veckan hoppas jag få mer information.

   

  Strax efter lunch infann jag mig på partilokalen för att stöka undan lite papper och samtidigt hålla koll på Arbetarbladets Aina Lundqvist som slagit sig ner för en intervju med vår ordförande Anne Persson. Exakt vad det kommer att handla om får vi se i tidningen framöver. Kent Andersson kom förbi och diskuterade lite om trafik också.

  AnneAinaEfter ett ärende på Bruket hann jag hem i en kvart innan jag återvände till partilokalen och öppet hus. Idag var vi något färre än vanligt, men Håkan Vikström var där och brinner av iver att få sätta igång och arbeta för Hoforspartiets räkning. I övrigt diskuterade vi lokalpolitiken historiskt, lite om nästa val (2018), Hofors näringsliv och lite skvaller om ditt och datt. Dagen till ära hade Annes mamma bakat chokladrutor på äkta Hästbo-ägg som Hans Larsson från Centerpartiet sålt dagen innan. Ett inslag av lokalproducerad fika helt enkelt. Ni missade verkligen gott fika ni som inte kom.

  Partifika

   

  Väl hemkommen fanns tid att läsa tidningarna för dagen. Noterade att man i just Arbetarbladet och av just Aina Lundqvist finner en artikel om växthusprojektet i Hagaparken.

  En enig kommunstyrelse har gett klartecken för arbetet med den ändring i detaljplanen som krävs för att kunna gå vidare med planerna på växthus i Hagaparken.

  I dagsläget kan parken bara användas som just park. Tanken med den nya detaljplanen är att det ska bli möjligt att ha flera typer av verksamhet i området.

  – Planen sätts i gång nu, säger Marie-Louise Dangardt (S), kommunalråd i Hofors.

  Går arbetet framåt utan förseningar kan en ny detaljplan vara färdig inom 9 till 12 månader. Då kan arbetet sätta i gång på allvar.

  Jag vet att man ibland kan läsa mycket selektivt och kanske missa små viktiga detaljer. Det är alltså inte alls klart att det blir just växthus i Hagaparken som Kjell Johansson önskar, det är en omarbetning av detaljplanen så att man kan bygga om det skulle bli beslutet av ”dom där jävla politikerna i kommunen”. Kanske finner vi att projektet inte bär sig i längden, det finns oklarheter eller andra planer för verksamhet i området, så haka inte upp er på att det skrivs just växthus, det återstår att se. En spännande tanke dock av det lilla jag sett av projektet, men fortfarande många frågor att besvaras.

   

 • En Eftermiddag I Kommunstyrelsen

    4 comments

  Igår var det dags för mitt första möte med kommunstyrelsen. En lite overklig känsla eftersom jag inte ens för ett år sedan hade kunnat tänka mig det här scenariot, allra minst att själv vara lokalpolitiker. Men det är kanske det som är den verkliga kryddan i livet, att man aldrig riktigt kan förlita sig på att saker och ting blir som man tänkt. Den första reflektionen som kom över mig var att nu satt jag vid ”vuxenbordet”. Strategiskt placerad i ena kortänden för att dels kunna se och höra bättre och mycket för att jag och Anne Persson var bland de första att komma dit och frågade av hövlighet Kenneth Axling hur de brukar sitta. Det kan vara en sådan där löjlig grej eftersom det redan i någon av nämnderna verkade vara förutbestämda platser. Nåja från mitt håll föll det sig så att majoriteten av majoriteten satt till höger och högern satt till vänster tillsammans med Sverigedemokraterna och majoriteten av Vänsterpartiet. Krångligt? Nja inget att fästa någon vikt vid.

  Vuxenbordet

  Dagens agenda inleddes med en rad val av ledamöter och ersättare till olika styrelser, råd och föreningar. De första åtta punkterna var lite av en transportsträcka där kommunalrådet föreslog en person från majoriteten och alliansen föreslog en ersättare. Vid punkt 12. Val av 1 ledamot och 1 ersättare i ledningsgruppen för Partnerskap Bergslagsbanan, passade jag dock på att även nominera mig själv som ersättare jämte Moderaternas Ziita Eriksson. Det verkade förvirra och irritera en aning så en omröstning skulle ske. Socialdemokraterna bad att få en liten paus och gick ut i korridoren och snart delades det ut 11 små lappar där man antingen skrev mitt namn eller skrev Ziitas namn. Vid sammanräkningen föll det sig så att jag fick 1 (givetvis röstade jag på mig själv), Ziita fick 3 (M+FP+C) och 7 röster var blanka. Utfallet att Ziita fick positionen. Synd för jag vet inte vilken erfarenhet hon har av järnvägstrafik, men där hade jag ett ganska stort intresse och erfarenhet.

   

  Det skulle bli ytterligare en sluten omröstning. Vid valet av ”2 representanter till SKLs nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen”  valdes Xamuel Halfvars från Vänsterpartiet och Ziita föreslog sig själv från oppositionen. Jag föreslog Anne Persson vars stora intresse just ligger i det här med medborgardialog. Samma procedur igen med röstning och det utföll likadant som det tidigare. Ziita 3, Anne 1 och 7 blanka.

   

  Jag vet inte om jag varit ovanligt naiv i mina funderingar kring blockpolitiken, i mitt huvud så är det en förlegad tanke och den verkliga frågan är hur det gynnar Hofors bäst. Det tidigare valtekniska samarbetet vi i Hoforspartiet haft med alliansen när det gällde tillsättandet av diverse uppdrag var som bortblåst. Där var det Sverigedemokraterna som akterseglades. Denna gång var det Hoforspartiet. Vi har ju ”nackdelen” av att inte stå ihop med andra partier för att bli mer slagkraftiga i just sådana här lägen. Ändå är det en ganska bra känsla av att stå emellan. Det kan bli avgörande i ganska många frågor i framtiden när det kommer till att återremittera ärenden eller omrsötningar där Gud förbjude, majoritetens två partier skulle gå egna vägar i något ärende. Det krävs nämligen en tredjedel av de röstande för att gå igenom och då är Sverigedemokraterna eller Hoforspartiet alliansens ”bästa vänner”. Jag fick dock en form av förklaring där det sades att:

  -Vi lägger oss inte i oppositionens ärenden och därför röstade vi blankt.

  Ja Hoforspartiet är en form av opposition, men vår politik säger att det som är bäst för Hofors är det vi stöttar oavsett partifärg eller ideologi. I praktiken så skulle man kunna sätta sig på tvären i många frågor men hur skulle det gynna Hofors? Jag tror det kommer bli ganska tydligt vad alla partierna har för agenda under tidens gång.

   

  Det var även en föredragning av Bygg och Miljökontorets Håkan Eck. Det finns i planeringsstadiet förslag att flytta hela kontoret med anställda och allt till Sandviken för att slå ihop verksamheten med Ockelbo och Sandviken. Det radades upp en hel del ”positiva” effekter av en flytt, några nackdelar men det sände ett ganska tydligt budskap att ”om” det beslutas att flyttas, blir en tillgång i kompetens inom vissa områden och det kommer alltid gå att träffa respresentanter på plats i Hofors ändå. Det innebär även att Bygg och miljönämnden bantas en smula och slås ihop med Sandviken och Ockelbos dito. Alla positiva saker i all ära, men mina funderingar kom att handla om avflyttning. Idag bor ungeför femtio procent av de anställda på Bygg och miljökontoret inte ens i kommunen. Flyttar man kontoret, vad säger att de anställda som bor kvar här inte inser det praktiska med att även dom flytta till Sandviken?

  Har man familj så finns det bättre utbildningsmöjligheter, bättre nöjesutbud som kan locka mot att pendla mellan Hofors kommun och Sandvikens kommun. Arbetstillfällena i själva Hofors flyttas till en annan kommun och jag är okunnig i hur detta skulle påverka eventuella skatteintäkter. Jag vet inte om det är rätt väg att gå helt enkelt. Ett drömscenario från Håkan Eck var att beslut skulle fattas redan i maj 2015. Ytterligare en ganska stor fråga är hur det antal politiker som skulle väljas in i nämnden, skulle kunna påverka med 1/3 inflytande. Vad händer om det politiska läget förändras och tex Sverigedemokraterna eller Moderaterna skulle bli största parti i Ockelbo och Sandviken? Som avslutning tipsades vi om att läsa dokumentet ”Vägar till samarbete” som finns under denna länk.

 • Som Om Peter Forsberg Hade Värvats Till Division 2

    3 comments

  Efter en lång och ganska intensiv helg med politiska möten och samtal randades måndagsmorgonen och mer snöskottning. Klockan 08.15 var det dags att slå sig ner i kommunhuset för möte med valberedningen. Dagens agenda en massa revisorer att ge som förslag till kommande kommunfullmäktige. Ett av uppdragen jag hade med mig var att meddela att Diana Sahlén avgår från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden och istället presentera Håkan Vikström som ny ersättare. Visade sig vara en betydligt ”enklare” procedur att via mejl meddela ett avsägande av uppdrag och på samma sätt meddela vem som går in i hennes plats. Det behövde alltså inte gå igenom valberedningen utan behandla på nästkommande kommunfullmäktige.

   

  Ja ni läste rätt. Håkan Vikström. Sedan det stod klart att Diana kliver av sitt uppdrag för att hinna med familj och studier i livet just nu, men ändå vara kvar i vår organisation och i arbetsgrupperna, så krävdet det en parhäst till grymma Marie Modén i Socialnämnden. Det hade viskats om att Håkan visat intresse för Hoforspartiets idé och det var tänkt att ett värvningsförsök skulle ske under våren. Nu gick det ganska snabbt. Kent Andersson bestämde träff med Håkan för fika tillsammans med undertecknande, men glömde visst att berätta att han klev rakt in i ett värvningsmöte. En mindre miss i kommunikationen mellan mig och Kent, men tidigt på lördagsmorgonen så satt han i vår konferenslokal tillsammans med flertalet medlemmar i Hoforspartiet tillsammans med goda mackor och semlor och nybryggt kaffe. Det gick några timmar av trevliga diskussioner om Hofors, om det politiska läget, om Håkans tidigare erfarenhet av lokal politik och vi kände alla omedelbart att vi hittat rätt kandidat för uppgiften.

   

  Förutom en enorm kompetens för att arbeta med frågor som kommer upp i Socialnämnden, så kunde Håkan vara en stor tillgång för oss att utvecklas som politiker, en perfekt kombination tillsammans med Marie Modén i nämnden och med ett enormt engagemang för kommunens ungdomar vilket är vår framtid och helt i linje med Hoforspartiets politik. Det var svårt att få någon bestämd uppfattning om vilket håll det lutade åt när vi skiljdes åt efter lunchtid, men alla höll tummarna för att få ett positivt besked. Klart var dock att Håkan skulle röstas in som medlem i partiet under söndagens styrelsemöte om än som passiv medlem.

   

  Efter ett ganska långt styrelsemöte på söndagen var det skönt att äntligen pulsa sig hem igenom snön och lägga upp benen på soffan. Det var många tankar som malde och givetvis frågan om Håkan skulle lämna ett positivt besked på måndagsmorgonen. Då plingade det till i min mobiltelefon.

  HåkanVikström

  Jag hoppade upp i soffan och skrek ”Jaaaaaaa!!!! ” på samma sätt som när Peter Forsberg satte den där straffen mot Kanada 1994 i OS-finalen. Jag hann nog inte ens landa i soffan igen innan jag kontaktat mina partikamrater och berättat den glädjande nyheten. Jag använde till och med uttrycket att ”detta är som att värva Peter Forsberg under sina glansdagar till Hofors HC och Division 2

  För er som inte har den lokala kännedomen så kommer här ett par artiklar för att visa lite av den uppskattning hans arbete ger:

  Prostester mot att Håkan måste sluta

  250 skrev under för Håkan

  Håkan återvänder till Hofors ungdomar

  Nya protester mot kommunens besparingar

  Det återstår som sagt ett par formaliteter för att Håkan officiellt skall kunna påbörja sitt nya uppdrag i Hoforspartiets matchdress, men kunde året ha börjat på ett bättre sätt?

  Nej jag tror inte det, och inte minst en mycket viktig del i mitt tidigare uttalande om att vi kommer att stärka upp truppen ordentligt för att dels under innevarande mandatperiod bygga upp kompetensen och engagemanget i partiet och givetvis sikta på ett övertagande av kommunens majoritet till valet 2018.

 • 4S: Snö, Söndag, Serietidningar & Socialnämnden

    0 comments

  Spåren av de senaste dygnens nederbörd ligger i högar och snöröjarna arbetar intensivt med att få vägarna farbara. Jag har själv inte undkommit denna förbannelse att klä sig och ta en spade och gå ut och skyffla fram och tillbaka. Nåja bara hoppas att det finns människor som uppskattar naturens nycker och tar sina skidor eller vad man nu nyttjar och spenderar tiden ute i fantastiska Hofors omgivningar. Mest funderar jag över alla barn. Minns de snörika vintrarna jag själv upplevde, snöbollar, snökojor och snöänglar. Minns också isklumparna som fastnade i ullen på vantarna, snön som rasade ner i overallen genom nackpartiet och vattenpölarna i hallen när man kommit hem. Varm choklad och ostmackor och som kronan på verket serietidningar. Som vuxen betraktad blir det mest serietidningar om man har tur. Jag fick faktisk en leverans under helgen av min mor som kom på besök. Klassiska Seriemagasinet, Agent X9, Fantomen och lite annat jag inte sett på åratal. Det räcker att se omslagen för att förknippa med barndomsminnena.

  SerierKan kanske te sig lite märkligt att en vuxen individ hyser sådan passion för serietidningar. Jag utvecklade det mer ingående i detta inlägg från 2013. Kanske det mest underhållande sättet att följa samhällets utveckling och förstå tidsanda helt enkelt. I dagens värld finns det tyvärr mer utvecklade men tråkigare tekniker att underhållas och det största hotet mot serier i pappersform är det ni just nu läser detta inlägg på. Det för oss till söndagens andra ämne. Sociala medier. Som ni kanske vet vid det här laget utvecklades Hoforsbloggen under en tid till plattformen för skapandet av ett nytt lokalt parti, Hoforspartiet. Gick hyfsat bra i valet och det innebar 4 mandat i kommunfullmäktige och tillsättandet av ledamöter i styrelser och nämnder. En av mina kollegor inom politiken skriver idag om hur hon upplevt sin första tid som politiker på Hoforspartiet.se

  HP

  Hoforspartiet finns också på Facebook där det uppdateras frekvent ur vår vardag som politiker, tipsas om läsvärda nyheter som berör oss i Hofors och öppetider för träffar och aktiviteter. Gilla sidan och häng med på vår resa under innevarande mandatperiod. Det händer alltid spännande saker runt kommunens nya parti.

  HP2Nu har jag inte längre tid att skriva, utan måste skynda på med arbetet inför dagens styrelsemöte. Där kommer det hända mycket spännande saker som om allt går i lås, kommer bli garanterat månadens nyhet i Hofors. På återseende ;)

   

 • Det Är Dags Att Ta Ställning Hoforspolitiker!!

    1 comment

  Det händer mycket annat nu också. Bland annat är det snart dags för ett beslut om huruvida Kvinnojouren Rosen i Hofors skall få det stöd man behöver för att bedriva sin verksamhet. Under veckan diskuterades frågan i Socialnämnden och enligt vad jag förstår så avser åtminstone Socialdemokraterna att inte stötta verksamheten. Moderaterna, Folkpartiet, Hoforspartiet och Sverigedemokraterna inser värdet av att ha en fungerande kvinnojour på orten, var Vänsterpartiet slutligen står återstår att se, men om de tänker leva upp till deras mottooch löften innan valet ”Inte till salu”, så får vi efter ett kommande kommunfullmäktige äntligen låta kvinnojouren Rosen andas ut och ägna sig åt att skydda kvinnor från våld och hedersrelaterad problematik.

  Rosen1

  Tidigare inlägg i ämnet:

  På Besök Hos Kvinnojouren Rosen I Hofors

  Oklokt Beslut

  Vissa Rosor Betydligt Vackrare Än Andra

  Socialdemokrat I Hofors Anklagas För Jävsituation

  Miljöpartiet Hofors Starkt Kritisk Mot Hur Kommunen Behandlar Kvinnojouren

  Sverigedemokraterna – Ge Partistödet Till Kvinnojouren Rosen I Hofors

  Xamuel Halfvars (V): Pressmeddelande om Kvinnojouren Rosen i Hofors

  Om det nu mot förmodan är någon av våra lokala politiker som inte begriper så kan ni läsa dagens artikel i Arbetarbladet.

  Misshandel

   

 • Skid-VM Nalkas – Vem Får Betala Slutnotan?

    1 comment

  Nu är det inte långt kvar till Skid-VM i Falun och den förmodade finska invasionen av Hofors. Den 18 februari kör det igång med pompa och ståt. Personligen har jag inte hört mycket alls efter det informationsmöte som jag deltog på i fjol, men jag förmodar att allt är ordnat och fixat. På andra sidan länsgränsen, i just Falun så blåser det lite runt evenemanget. Journalister på Sveriges Radio har gjort det de skall och granskat och kommit fram till en hel del oroväckande resultat, bland annat skriver Dala-Demokraten:

  Falu kommun har försökt att kringgå lagen om offentlig upphandling i affärerna gällande VM-organisationen. Sammanlagt har Lugnets skidarena rustats för flera hundra miljoner kronor.

  Aktie- och VM-bolaget Skid-VM i Falun 2015 AB bildades för fyra år sedan för ägarfördelningen var 50-50 mellan Falu kommun och Svenska Skidförbundet. Strax därefter togs även Svenska Skidspelen in som delägare.

  Enligt en e-postväxling mellan Sven von Holst, vd för Skid-VM i Falun 2015, och kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) som Sveriges Radio i dagarna publicerat skriver VM-generalen von Holst: ”Dessutom så kan vi bli skyldiga att följa upphandlingslagen. Den har vi velat få bort och därför tog vi in Svenska Skidspelen i VM-bolaget.”

  Enligt von Holst själv var tilltaget ett sätt att kunna arbeta på ett effektivare sätt än att behöva gå via den offentliga upphandlingen som skulle kunna dra ut på tiden. 

  I granskningen tas också ärendet om vindnätet till hoppbackarna upp där Falu kommun tog hela kostnaden enligt ett mail från Sven von Holst. Kommunen och VM-bolaget kom där överens att kommunen skulle ta kostanden om två och en halv miljoner kronor. Kommunchefen Dan Nygren hävdade senare till P4 Dalarna att upplägget inte bröt mot lagen. En expert på området hävdade bestämt motsatsen och att en upphandling är nödvändig.”

  Falun2015

  För Hofors del skall man också vara glad att det bara kostat 75000 kronor av skattepengarna. Vad slutnotan för Skid-VM blir kommer bli en mycket intressant historia. Det har ju byggts en hel del på sistone i Falun och idag rapporterar Dalarnas Tidning om att det uppstått kaos i busstrafiken:

  Kenneth Sundberg förklarar att det blir stora problem under rusningstrafik då bilarna inte släpper in eller ut bussarna, och säger att han pratat med en chaufför under morgonen som blev försenad en kvart då han inte kom ut på vägen och kunde köra.

  – Jag har sagt att om det inte fungerar så kommer vi att ställa oss på Trotzgatan. Knutpunkten i sig är bra, men det fungerar inte nu. Det är så fullständigt dåligt gjort.”

  En annan effekt som man kanske inte heller hade räknat med är människor riskerar att bli av med sina arbeten:

  Den 7 januari öppnade nya bussgatan.

  För ICA Falan sjönk försäljningen som sten när bussresenärerna försvann och redan nu förvarnar butikschef Peter Ekman om personalneddragningar.

  – I morgon (torsdag) sätter jag mig med facket. Det kan handla om mellan 4-7 tjänster, berättar Peter Ekman och fortsätter:

  – Vi måste gripa tag i det här direkt och för oss är det helt en konsekvens av bussflytten. Vi har tappat mängder med kunder, i vårt fall handlar det om 500 kunder om dagen – och det är bara i vår butik.

  Skulle ni vilja vara i Faluns politikers kläder när det hela är över och det är dags att summera resultatet?

 • Utbildning I Kommunal Ekonomi

    0 comments

  Igår var det alltså andra tillfället med kommunens egen utbildning för nyblivna politiker och förtroendevalda. Först ut att informera var personalchefen Beatrice Molin Bergström som kort skulle berätta om kommunens HR-arbete. Det blev ändå över timmen och det syntes i lokalen att människor satt och skruvade på sig för det var ingen vidare bra föreläsning. Efter en kort fika så tog kommunens ekonomichef Mimmi Abramsson över och gick bland annat igenom hur kommunens ekonomi fungerar, hur styr- och ledningssystemet är uppbyggt och hur den interna kontrollen fungerar i styrningen.

  Utbildning

  Vi träffade Mimmi förra sommaren inför valet och jag upplever henne som en mycket kompetent person och även om det kanske var mycket information på relativt kort tid, tycker jag det gav en hel del.

  Intäkter

  Kostnader

  Som ni ser så är kostnaden för personal den absolut största posten. Runt 800 personer för att hålla igång den dagliga verksamheten. Hur man skall kunna kombinera detta med vallöften om rätten till heltid är i skrivande stund ett stort mysterium faktiskt.

 • Lokalpolitik I Veckan

    0 comments

  Ikväll är det ytterligare ett utbildningstillfälle för nyblivna politiker och ledamöter i de olika nämnderna. Kanske fel att kalla det utbildning utan mer en information om hur strukturen ser ut. Förra veckan var det kommunchefen Ulf Strömstedt som informerade omkring kommunallagen och berättade lite om delegeringar och vad man kan och inte kan göra som politiker. Ikväll handlar det om kommunal ekonomi, styr- och ledningssystem, mål och intern kontroll vilket är lite på tapeten efter en redogörelse vi fick förra veckan av konsulter på KPMG. Även på torsdag är det kvällskurs av liknande karaktär.

   

  På onsdag har vi öppet hus i Hoforspartiets lokaler och dit kan man komma för att diskutera stort som smått och ta sig en fika under tiden. Förra veckan träffade vi invånare med en lång lista med riktigt bra förslag för hur man kan förbättra Hofors eller verksamheter som kanske fungerar mindre bra idag och kan kännas krångligt. Mycket glädjande och exakt hur visionerna av vår dialog med invånarna skulle te sig. Att vara verktyget eller den förlängda armen för våra väljare.

   

  Intressant i sammanhanget är en artikel i dagens nätupplaga av Arbetarbladet. Eon ansöker om att placera 27 vindkraftverk i det så kallade ”Tjärnäsprojektet”.

  Ett avgörande i det största vindkraftsprojektet i Hofors kommun närmar sig.

  Ansökan gäller fortfarande de 27 snurror som funnits med sedan 2012. Det förvånar kommunalrådet Marie-Louise Dangardt (S), som menar att kommunen diskuterat ett avståndskrav med Eon 2013.

  – När kommunen har möjlighet att bestämma ska det vara 1 300 meter till närmaste bostad, säger Marie-Louise Dangardt.

  Kan ni säga ja till ett förslag som inte tar hänsyn till avståndskravet?

  – Det är det politikerna måste besluta om, säger hon.”

  Beslutet skall fattas i kommunfullmäktige den 18 maj i år så inför det krävs det en hel del interna diskussioner i partiet samt att träffa till exempel Edskens intresseförening och lyssna till deras synpunkter. Ett mycket intressant ämne som Hoforspartiet nu får vara med och besluta om.

  Vindkraft