Ställ Krav På Bygdepeng För Vindkraftverk

I veckoslutet fick jag en tidning vid namn ”Kuxabladet” i näven och rådet att läsa ett debattinlägg/förslag från Sverigedemokraterna i Ockelbo.

Där säger man inledningsvis att ”Helt klart är att vi måste vidta åtgärder för att öka attraktionskraften så att fler vill flytta till vår kommun. Denna uppgift borde alla vara delaktiga i.” Vidare lyfter man fram att nedläggning av byskolorna i kommunen sorgligt nog är ett faktum och man måste anpassa sig efter förutsättningarna. Man måste antagligen bygge antingen en ny skola eller rusta de gamla för att klara av verksamheten, men med ansträngd ekonomi blir det en dyster utmaning. SD med Lena Lindkvist i spetsen har dock ett förslag som jag själv finner mycket rimligt och idérikt.

Precis som i Hofors har man i kommunen eller planerar att bygga ett stort antal vindkraftverk. Det har varit diskussioner om att detta skulle skapa arbetstillfällen och ge mer än vad man får. Så här skriver Lena Lindkvist:

Men var skall pengarna tas? Kanske här! 50 000 kronor per vindkraftverk och år i så kallad bygdepeng är ju ingen omöjlighet, enligt Bohuslänningen. 50 000 gånger nu planerade 196 verk i vår kommun = 9.8 miljoner per år och på 25 år 245 miljoner. Torde räcka till både skola och ishall och ändå till byutveckling”.

Från Bohuslänningen:

Vindkraften fortsätter att skapa debatt. Under torsdagskvällen kväll slog fullmäktige fast att utbyggnadsmöjligheterna i Munkedals kommun ska minska rejält. Samtidigt införs bygdepeng som ska öka acceptansen för de exploateringar som tillåts.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet framhöll i debatten att vindbruksplanen som slogs fast 2010 inte borde göras om efter så kort tid. Men de fick inget gehör för denna åsikt. Rolf Berg (S) förklarade hur majoritetspartierna hade resonerat.

– Fler och fler har börjat ifrågasätta volymen av vindkraft och vilka konsekvenser de för med sig. Det finns en ökad skepsis.

Samtidigt ska en formulering om så kallad bygdepeng införas i vindbruksplanen, vilket innebär en rekommendation om att vindkraftsägare förbinder sig att årligen dela med sig till lokala bygdeföreningar, till exempel med en procent av intäkterna

Det är alltså inte ett förslag från Sverigedemokraterna från början, så några invändningar borde ingen av våra lokalpolitiker ha att lägga ett liknande förslag. På det sättet garanteras Hofors kommun pengar att lägga direkt på bygden som betalning för att vindkraftbolagen exploaterar omgivningen. Det är helt rimligt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *