Att Riva Eller Inte Riva – Det Är Frågan

I Gefle Dagblad finns ytterligare en artikel om Böle Handelsträdgård idag. Där finner jag en liten märklighet i kommunchefen Ulf Strömstedts uttalnde:

Kommunledningsgruppen rekommenderade dock kommunstyrelsen att säga nej till köp, bland anat med hänvisning till oklarheter när det gäller byggnadernas skick. Men det faktum att ingen av byggnaderna är kulturskyddad på något sätt kan innebära en öppning, eftersom det betyder att de skulle kunna rivas.

– Det har kommit fram att det kanske är marken och inte byggnaderna som är det viktiga här, säger kommunchefen Ulf Strömstedt, som dock betonar att rivning än så länge bara är att betrakta som en möjlighet bland flera.”

Det står nämligen på sid 154 i Länsmuseet Gävleborgs rapport (2007:06) ”Bebyggelse i Hofors – En byggnadsinventering” att Böle 1:201, Böle Handelsträdgård inte får rivas eller byggas till.

Namnlös

Nu är den förvisso 6 år gammal, men vad ska ha ändrats i uppfattningen av Länsmuseet Gävleborg sedan dess? För övrigt är det inte den äldtsa byggnaden i Hofors, den ska ha uppförts runt 1850.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *