Hofors Kommun – Vad Ska Ni Göra Åt Skiten?

För drygt ett halvår sedan skrev jag inlägg om Göran Spaxes äventyr i avloppsvärlden. Upp som en sol och ned som en pannkaka.

Stjärnskott blev stjärnflopp på mindre än ett år – nu rullar cirkusen vidare till Indien

Dalarna Business stjärngala 2013

Som bekant lämnade han sin ”skit” till sina kunder och drog vidare. Där kan jag konstatera att man tagit skiten i egna händer och nu kommit en bra bit på vägen med att skaffa sig fungerande och godkända avlopp. Dala-Demokraten skriver:

Bakgrunden var att entreprenören Spaxe skulle bygga den här avfallsanläggningen med reningsverk och allt för ett par år sedan. Denne gick i konkurs och då hade en fjärdedel av avloppsnätet byggts samt en del av reningsverket. Där stod man i Stråtenbo och visste inte vad man skulle göra.

– Skulle vi bita i det sura äpplet och ge upp? säger Erik Fagerberg.

Då beslöts att projektet skulle drivas vidare i en samfällighet. Namnet blev Stråtenbo GA 3 och med Christer Isacsson som ordförande. Snart var arbetet åter i gång att fullfölja planerna på att bygga ett avloppsnät och reningsverk.

Hittills har 40 hushåll anmält intresse och nu har 24 av dessa kopplats in. Hela tiden byggs ledningsnätet ut och har nu kommit in i byn Kavelmora.”

I samma tidning har man en uppföljande artikel om skärpta krav på avlopp.

Det blir allt strängare krav att alla ska ha ett godkänt avlopp. Det gäller även dem som bor utanför stadsplaneplanerat område.

I Stråtenbo bildades en samfällighet för att gemensamt kunna lösa frågan om avlopp och eget reningsverk som DD berättade om i går. Nu har ett 40-boende anmält sitt intresse och grävningen av ledningsnät pågår för fullt där.

Ett problem är att de i Stråtenbo bygger anläggningen på frivillig basis och då blir det generellt ingen subvention från kommunen. Boende där har skrivit och uppvaktat kommunen om någon form av subvention men ännu inget beslut om detta.

Ärendet kommer upp igen under hösten.”

 

Det är en mycket intressant bransch. Framtiden ligger verkligen för leverantörer och installatörers fötter. Eftersom jag är en nyfiken jävel så fick jag efter ett studiebesök i Hofors avloppssystem, möjligheten att fördjupa mig ytterligare i denna värld av skit. Jag har varit med och installerat ett av dessa minireningsverk i Dalarna. Visste ni till exempel att det finns 480 000 tusen tickande miljöbomber i Sverige? Underkända anläggningar som släpper ut ofantliga mängder fosfor och därmed skapar en ofattbar övergödning av vattendrag. Bara här om dagen gick Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ut med profetian att vanligt rent vatten kommer bli en dyrbar historia i framtiden.

”– Det kommer att bli dyrare, aktörerna måste vidta åtgärder, säger Erlandsson på en pressträff och hänvisar till att gamla ledningar måste ersättas och andra investeringar göras för att trygga tillgången.

– Vi har i dag, i europeisk jämförelse, billigt vatten. Det beror på vårt nordliga klimat och att vi har rik tillgång på det. Men vi ser hot, på grund av klimatförändringar till exempel, som gör att åtgärder måste vidtas i olika steg för att vi ska vara säkra på att kunna tappa ur kranen, säger Eskil Erlandsson.”

Det är klart att miljöbomberna som finns är en del i detta. Intressant nog är att man i Falun verkligen ligger i framkant när det gäller att släcka stubinen. Branschtidningen ”På väg” har en intressant artikel i ämnet:

”- Som det är nu kommer det teoretiskt att ta 70 år innan alla anläggningar är uppdaterade. Det överstiger vida den funktionella livslängd som ett avlopp har. – Avloppen som är direkt olagliga eller ligger i ett problemområde borde åtgärdas direkt. När det gäller de övriga måste fastighetsägarna byta till ett godkänt avlopp, eller ansluta sig till det kommunala nätet. 

Att fastighetsägare skulle få någon form av statligt stöd för att byta ut sitt vatten och avlopp är ingen metod som Margaretha Lundin Unger förordar. Däremot ställer sig Havs och Vattenmyndigheten bakom en avloppsskatt med skattebefrielse för fastighetsägare som vidtar de rätta åtgärderna. Detta kompletteras med en avloppsdeklaration som syftar till att fastighetsägarna själva tar ett större initiativ att förbättra sin bristande anläggning.

– Problemet idag är att många fastighetsägare avvaktar att göra något tills tillsynsmyndigheten inventerar området och förelägger eller förbjuder utsläppet. Det är ineffektivt och gör att arbetet går för långsamt, säger Margaretha Lundin Unger.”

 

Här skulle Hofors kommun kunna arbeta mer effektivt genom att inventera samtliga enskilda avlopp och komma med råd och rön för att förbättra miljön på sikt. Ett alternativ till motsträviga avloppsägare är ju ett föreläggande. Många skiter bokstavligen i problemet och i kommunen finns det flertalet enskilda avloppssystem som inte håller måttet. Med tanke på att vi har en hel del fina vattendrag här, vore det idé att lägga mer krut på att bevara dem. Hur dyrt kommer annars en av landets högsta vattentaxa bli för kommande generationer?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *