Avlopp – Inte Längre Någon Skitsak

Skitbranschen” är riktigt intressant just nu. Jag har då och då återkommit till ämnet. Mest har det handlat om bluffmakaren Göran Spaxes äventyr i kloaksystemen. Men faktum kvarstår att det är en växande marknad och företag som riktat in sig på miljövänliga och praktiska lösningar vädrar morgonluft efter en artikel i Dala-Demokraten denna morgon misstänker jag:

FALUN
Flera fastighetsägare på små orter i Falu kommun kommer under 2014 att få en översyn av sina avloppsanläggningar. Under kommande veckor går det ut ett brev till samtliga berörda fastighetsägare med en uppmaning att förbereda inför kontrollen.

Det är enskilda avloppsanläggningar i och runt Morbygden, södra Stora Aspan, Vallmora, Andersbo, Bengtsarvet, Marnäs, Viksjöbäcken, delar av Gårdvik och Hedgårdarna.
Mer än hälften av kommunens fastigheter har inte allmänt avlopp och det är då fastighetsägaren som har ansvaret för att anläggningen fungerar som den ska.”

 

Dåliga avlopp är en tickande miljöbomb i Sverige överlag. Minns inte den exakta siffran men jag tror det talades om 600-700 tusen undermåliga privata avloppssystem i dagsläget. Tyvärr tror många att det som försvinner när man spolar är borta för gott, men det har svåra inverkningar på bland annat sjöar och vattensystem som slammas igen och gör det svårt för fisken (nu förstår ni kanske mitt intresse i ärendet 😉 )

 

De fastighetsägare som visar sig ha ett bristfälligt avlopp, kommer att få ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig anläggning.
– Många av fastigheterna har sannolikt en avloppsanläggning som behöver åtgärdas. Det kan vi säga utifrån tidigare tillsyn av avloppsanläggningar, ålder på de befintliga anläggningarna och markförhållanden i kommunen, säger miljöinspektör Magdalena Lindblom.”

 

Även är i Hofors kommun finns fastigheter som är i stort behov av att se över sina avloppssystem. Till och med kommunens eget system verkar ha en tendens att grisa till det ibland vilket ni kan läsa mer om i detta inlägg. För de mindre fastigheterna, eller ja mindre byar finns det flera lösningar med minireningsverk. Här är ett av märket Biovac som håller på att installeras.

20121114_093845

En spännande bransch som sagt och det kommer antagligen behövas många som arbetar med det här i framtiden.

4 thoughts on “Avlopp – Inte Längre Någon Skitsak

  1. Då begreppet spoltoa anslöts till fastigheter med eget omhändertagande via en nedgrävd slamavskiljare var den ofta överfylld. Det hette då att den biologiska nedbrytningen klarade processen utan tömning av slamavskiljaren. Sedan byttes såpan ut mot div. mer eller mindre skadliga disk ock tvättmedel. Det betydde att avloppen ofta täpptes till då bakteriefloran inte orkade att fullgöra sin uppgift. Slamsugningsfordon kom ut på marknaden,ökad tung trafik,skandalösa slamtippar. I Falu Kommun fanns slamtippar i grävda inhägnade gropar här och var i kommunen. Lumsheden,Marnäs och några kilometer från Borgärdet som är centrum i Svärdsjö. Dit körde i många år kommunens slambilar sin last och vräkte ut skiten i naturen. Nu många år för sent har miljökontoren börjat klämma åt enskilda avlopp. Man kan undra om dessa gamla miljö”brott” är sopade under mattan?

  2. Även den stora soptippen nära Faluns centrum var mottagningsplats för avloppsslam. Sammanlagt över 3500 enskilda avlopps slam deponerades årligen på detta sätt.

  3. På tal om tunga transporter,alla sopor som hämtas i Hofors Kommun körs till Forsbackatippen där de lastas om för att köras till Bäckelunds kraftvärmeverk i Borlänge. Det ligger intill IKEA varuhuset där. Sundgrens Åkeri i Forsbacka kör lasten förbi Hofors med det som nyss hämtats där. Lika är det för törstiga som kör förbi Grängesberg på väg till Tyskland för att köpa Spenderups Öl. Hemåt igen kör man förbi bryggeriet som ligger några meter från genomfarten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *