Avloppsbekymmer Ingen Skitsak

Det finns cirka 480 000 tickande miljöbomber i Sverige. Jag berörde ämnet i ett tidigare inlägg 2013. Just vatten är oerhört viktigt för mig. Jag använder det som bekant för rekreationens skull med fisket och jag dricker det varje dag för att hålla mig mid liv. Alla människor i världen har inte samma tillgång till rent vatten och det är ju kanske den största orsaken till att vi bör vara extremt försiktig hur vi beter oss för att hålla vattnet drickbart även för kommande generationer. Tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson uttryckte tidigare en stor oro över att klimatförändingar är ett stort hot.

”– Det kommer att bli dyrare, aktörerna måste vidta åtgärder, säger Erlandsson på en pressträff och hänvisar till att gamla ledningar måste ersättas och andra investeringar göras för att trygga tillgången.

– Vi har i dag, i europeisk jämförelse, billigt vatten. Det beror på vårt nordliga klimat och att vi har rik tillgång på det. Men vi ser hot, på grund av klimatförändringar till exempel, som gör att åtgärder måste vidtas i olika steg för att vi ska vara säkra på att kunna tappa ur kranen, säger Eskil Erlandsson.”

Avlopp är ingen skitsak påstod jag tidigare i år och det finns stor anledning att göra detta till en priortierad fråga även i vår egen kommun. Därför blir jag ganska intresserad när jag i helgen får ett mejl från boendes i Kratten innehållandes en länk till en tidingsartikel som jag helt missat.

Runt 160 personer – två bofasta familjer, 145 asylsökande och personal – bidrar till en daglig överbelastning.

När avloppet byggdes om 1999 anpassades infiltrationsbädden för att rena 125 liter per person och dygn.

I dag kan det vara runt 20 000 liter avloppsvatten som rinner ut i samma system, byggt för att klara hälften – 9 375 liter.

Avloppsvattnet kan då passera slamavskiljningsbrunnarna för fort för att slammet ska hinna sjunka ner. Rinner slammet in i infiltrationsbädden kan den täppas igen.

Då kan avloppsvattnet rinna ut i sjön Skessen.

– Sätter anläggningen igen kan man inte använda den, säger Tommy Holmström, miljö- och hälsoskyddsinspektör.”

Det är tyvärr oftast så att när en person trycker på spolknappen i badrummet så ”skiter” man oftast i vad som händer sedan. När det kommer till just Skessen så kan det ju vara intressant vart skiten tar vägen:

Skessen ingår i det delavrinningsområde(670670-153229) som SMHI kallar för Utloppet av Sälgsjön. Medelhöjden är 155 meter över havet och ytan är 7,3 kvadratkilometer. Räknas de 7 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 28,27 kvadratkilometer. Getån (Stamsån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 79 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (68 %). Avrinningsområdet har 1,23 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 16,8 %

Det behöver inte bli en storm i ett vattenglas, men helt klart så måste ärenden av den här karaktären snarast möjligt ses över och åtgärdas.

Vatten

4 thoughts on “Avloppsbekymmer Ingen Skitsak

 1. Vi fick information om detta på dagens nämnd.
  Det är under ”lupp” av inspektörerna.

  Vill du kolla upp något annat kan du kika på Hoå-projektet, där kommunen/miljö och byggnämnden har arbetat väldigt bra med att stoppa utsläpp, som förorenar och i slutändan göder både sjöar nedströms, och Östersjön.

  Projektet är en stolthet för Hofors! 🙂

  Hans P är den tjänsteman som arbetat mest med detta. Honom kan du lyssa med. 🙂

 2. En fastighet som nyligen var till salu i Hofors Kommun hade ett avlopp som var 55 år gammalt. Det måste åtgärdas före försäljningen, INTE på grund av att bäst före datum gått ut utan för att anläggningen saknade servitut då den var på annans mark. Miljöchefen Eck sa till fastighetsägaren att avloppet höll godkänd standard. Allt enligt den dåvarande fastighetsägaren. I Ockelbo dömdes samtliga avlopp ut som var från 1987 eller äldre. Den normala livslängden på en markinfiltration håller sig på ungefär 25 år. Till saken hör att Hofors har en policy där man förordar 3-kammarbrunn med markinfiltration. Som att köpa en bil från 50 talet och hävda att den håller 2010 talets krav.

 3. Både sunda förnuftet och Plan och Bygglagen PBL säger att om byggnaden väsentligen används för annat ändamål än senast beviljade bygglovet så krävs nytt bygglov. Kratte Masugn har från att ha varit en konferensanläggning med tillstånd för 40 tillfälliga gäster med möjlighet att under kortare perioder tillåta 70 gäster nu förvandlats till en asylanläggning med permanent boende för 140 personer.

  Dokumentet ”Avloppspolicy för Hofors kommun” anger även att PBL 9 kap §2 är bland de viktigaste lagrum som skall följas. Denna paragrafs punkt 3a beskriver just det vi påpekar nämligen kravet på nytt bygglov.

  Bygglovet har tydligen inte diskuterats inom Hofors kommun, som nu sitter passivt med en lupp och väntar på att avloppet skall kapsejsa och då skall Carewell Group AB, som driver asylboendet, få ett besked om att miljöförstöringen i sjön Skessen börjat.

  Migrationsverket brukar meddela samtliga kommuner där tilldelningsbeslut tagits om asylboende så gjordes även i detta fallet och 12 augusti meddelades detta av media. Alerta kommuner som t ex i Dalarna stoppar asylboenden med hänvisning till att det saknas bygglov. I Hofors klappar man sej på bröstet och tycker att projektet med Hoån varit lyckat.

  Intressant att se hur nya förtroendevalda politiker hanterar denna fråga. Påminner alla ledamöter i Miljö- och Byggnadsnämnden om att det är nämndens uppgift att tillåta, förbjuda eller reglera olika verksamheter samt att övervaka att lagstiftningen följs, som tydligt framgår på hofors.se och att det absolut inte är regeringens och myndigheternas ansvar.

  Mats Jönsson ombud för Åsmundshyttans fastighetsägare vid sjön Skessen

 4. Nu med en belastning mer än det dubbla som gällande bygglov tillåter, är det stor risk att markbädden läcker in i den lilla bäcken. Den mynnar ut i Dammsjön som säkert redan känner av föroreningen. I mina ögon har Kratte Masugn ingen markinfiltration utan en markbädd. Det är en konstruktion som ni kan läsa om här.http://husagare.avloppsguiden.se/markb%C3%A4dd.html
  Med en så hög belastning kommer livslängden på bädden bli avsevärt avkortad. Den är redan 15 år gammal. Utsatt för normal belastning,10 år till ,i bästa fall. Nu sprängs målsnöret kanske redan nästa år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *