Hofors HC I Djup Kris

Förra veckan kunde vi läsa oroväckande rubriker i Gefle Dagblad om en vårdkris i Hofors.

I Hofors råder en ännu större kris. Där finns bara en fast läkare, samtidigt som fem av nio sjukskötersketjänster är vakanta.

– På grund av kombinationen av läkarbrist och sjuksköterskebrist befarar vi att patientsäkerheten kan bli hotad, säger Börje Svensson, chefläkare inom primärvården i Gävleborg.

Han berättar att det numera till och med är svårt att få tag i hyrläkare till Hofors.

– Där har det också varit täta växlingar med olika hyrläkare.

Roger O Nilsson är divisionchef. Han konstaterar att inget allvarligt ännu hänt i Hofors.

Denna morgon får jag ett mejl i inkorgen som får mig att bli något bestört över situationen:

hofors-hc

Hej
Kanske skulle det kunde vara en idé för dig att ta reda på vad som händer på HC. Som tidningarna skrev för ett tag sedan finns en ordinarie läkare som dessutom arbetar deltid.
Sedan dess har 2 arbetsterapeuter slutat och ingen ny har anställts. Av tidigare nio sköterskor har fyra slutat och fyra har sagt upp sig och håller på att sluta. Således en kvar som inte sagt upp sig. Två sköterskor är under anställning, men inget är säkert. Chefen har avsagt sig det medicinska ansvaret som sedan har gått vidare till hennes chef. Sedan har även hon avsagt sig det medicinska ansvaret så i dagsläget är det oklart vem som har det medicinska ansvaret.
Det är förstås landstinget som har i uppdrag att förse Hoforsborna med sjukvård, men det är kommunens invånare som drabbas när det inte fungerar.”

Senast i mars detta år hade hälsocentralens chef en föredragning i kommunfullmäktige vilket skamset fick mig att skifta tillbaka till Hofors hälsocentral. Det utlovades förbättringar och kvalitétshöjningar, men 7 månader senare verkar det inte som att man hållit sina löften om god vård i Hofors. Det är uppenbart att något måste göras, och det omedelbart för att inte försätta vårdsökande i fara.

Och för att spä på oron ytterligare, så tvingas jag lyfta fram ännu en rubrik från förra veckan i Gefle Dagblad.

GD har varit i kontakt med en patient som har dåliga erfarenheter av journalhanteringen på en hälsocentral i västra Gästrikland. Vid tre tillfällen när hon besökt hälsocentralen har hon kunnat ta del av andra patienters journaler via datorskärmar.

Två gånger berodde det på att patientuppgifter fanns kvar på skärmarna av misstag. Vid ett av tillfällena visade läkaren ett sjukintyg från en annan patient för att belysa hur ”krångligt” han menade att systemet var.

– Jag fick se väldigt känsliga uppgifter om patienterna, det var obehagligt, säger kvinnan.

Efter detta bestämde hon sig för att ta reda på hur många på hälsocentralen som går in och läser i hennes journal. Hon beställde ett loggutdrag och det gav ett anmärkningsvärt resultat. Bara under det senaste året hade personal loggat in 278 gånger i journalen .”

Relaterat: 1177 Vårdguiden – Din Journal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *