Vad Ska Torget I Hofors Centrum Heta?

Utvecklingen går mot framtid på Hofors kommuns hemsida. Man har länge funderat över hur man skall bedriva medborgardialog och med antagandet av att möta invånarna via bland annat sociala medier, upplever åtminstone jag det som att man blir tillgängligare. En uppdaterad hemsida, en aktiv Facebooksida och förhoppningsvis lanserar man även Twitter och Instagram snart. Ett exempel på dialog med medborgarna är den omröstning som startade igår på kommunens hemsida. Det gäller namngivningen av det som kallas ”Teaterplan” eller ”Njuren”, torget där det då och då sprudlar av aktivitet.

 

I samband med Hofors Kommunstyrelses Arbetsutskotts sammanträde den 14 februari beslutades det att en rådgivande omröstning skulle genomföras där allmänheten kan rösta på och komma med egna förslag på namn till torget.
Omröstningen kommer att vägleda Kommunstyrelsen när de under sitt sammanträde den 28 februari beslutar om ett namnförslag.
Namnförslaget ska sedan presenteras för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd som sedan tar det slutgiltiga beslutet.
Omröstningen kommer att pågå fram till den 26 februari.

 

Det finns tre förval till namn och möjligheten att vara kreativ på egen hand med ett helt nytt namn. En fingervisning om resultatet kan alltså meddelas efter kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari, och förhoppningarna är att det redovisas i antal röster på respektive namn så att man dels kan se antalet som engagerat sig i att rösta och vilka andra namn som föreslagits. Fungerar det här tillfredsställande så kanske man kan nyttja metoden i andra frågor för att få indikationer på hur invånarna ställer sig i andra frågor.

Jag skall dock medge att jag inte är hundra procent övertygad om själva upplägget i just denna omröstning. Att vara anonym och det här med ”valfritt tecken” öppnar upp för en möjlighet att rigga hela omröstningen. Det sker hela tiden i små som stora omröstningar i media där man inte säkerställer att en röst per person är det som gäller. Möjligen skulle det hela vara kopplat till ett Facebookkonto, men då ställs man inför ytterligare problem då det finns människor som inte använder Facebook eller känner sig hemmavan på internet.Men det är glädjande att man testar den här varianten och resultatet skall givetvis bli spännande att se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *