Välkommen Tillbaka Värnplikten

Ett av veckans kanske mest kontroversiella ämnen är regeringens återaktiverande av värplikten som avskaffades 2010. Sju år senare så är det alltså dags att väcka den till liv igen:

Mot bakgrund av att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har försämrats och att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden inte kan säkerställas enbart på frivillig väg bör totalförsvarspliktiga åter bli skyldiga att genomgå mönstring för att kunna fullgöra grundutbildning med värnplikt.

Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer att det krävs cirka tre prövningar för att få ut en individ som ska skrivas in till grundutbildning. Det betyder att ungefär 13 000 personer per år kommer att prövas.

Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017 och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från och med den 1 januari 2018.”

Mest glädjande är att man nu genomför det jämställt hela vägen utom man skall tolka regeringshemsidan korrekt:

Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män efter ett riksdagsbeslut från 2010 (Prop. 2009/10:160). När värnplikten nu återaktiveras innebär detta att både kvinnor och män kommer att kallas in till mönstring och kan bli uttagna att fullgöra grundutbildning med värnplikt.

Ur filmen Repmånad

Det här väckte ju skräck i många ungdomar som finner det bekvämare att sitta framför sina datorer och äta chips eller vad man nu gör. Även en hel del ”fredsivrare” och ”vapenvägrare” bland annat. Debatten var tidvis mycket hätsk, hatisk, men framförallt gav den upphov till att skoja en smula med debattörerna vilka många helt saknar en erfarenhet från det militära för att i mitt tycke ens uttala sig. Men det är just det. Ett försvar av vårt land medför att alla kan tala fritt och ha just åsikter. Som ockuperade kan det bli lite vad som helst med den saken. Det torde framgå ganska tydligt var mina åsikter ligger och jag och många andra tog ingen skada av att för 35 kronor per dag, lämna arbete, familj och allt annat man höll på med mitt i ungdomen när inkallelseordern kom. Det handlar väldigt lite om att lära sig döda eller bli skickade till en annan värlsdel där andra vill döda dig. Däremot lär man sig mycket som ger kunskaper och färdigheter för livet, bortom datorer och surfplattor och mobiltelefoner. Och det är klart, när någon skriker på en för att man gjort fel eller inte begriper första gången så kan det ju hända att man gärna skulle vilja se sin mamma komma rusande och fixa situationen.

Jag lyfte en annan aspekt av det på ett diskussionsforum. Att rösträtt får man inte bara sådär utan att ha förtjänat den. Värnplikt kunde ju vara ett sätt. En överväldigande majoritet höll med. Men jag gissar att det är en generationsfråga och inställning, för andra gjorde det inte och ansåg att systemet skulle kränka våra ungdomar på ett fruktansvärt sätt.

Nåväl, de flesta kan nog se fram emot ett tryggt liv framför datorn med snuttefilten även i fortsättningen. Försvaret har effektiviserats sedan man tog in vad som helst och man letar nu efter kompetens och karaktärer som passar in i soldatlivet eller civilförsvaret. Men betänk att de som faktiskt tar sig i kragen och gör sitt bästa för att få tjäna sitt land under en period, gör det för oss alla och det om något är respekt. Vad anser ni om värnpliktens återtåg?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *