Detta Gäller Vid Fiske I Ankdammen & Övriga Sjöar I Hofors FVOF

Nu när våren åter är kommen och isen försvunnit så har det blivit dags för kommunens barn och ungdomar att plocka fram fiskespöna och försöka fånga en av de otaliga öringarna som simmar omkring i vattnet vid Ankdammen och gamla kallbadhuset. Men fisket i detta område är begränsat och enbart till för just barn och ungdomar upp tills det att man fyllt 16 år. Man får alltså fiska idag om man fyller 16 år imorgon, men inte efter det. Detsamma gäller i hela Hofors fiskevårdsområdesförenings område. Efter att man fyllt 16 år måste man lösa ett fiskekort som då gäller i merparten av sjöarna i området med undantag av Lssjön och Hubo/Långsjön som har egna separata fiskekort. Fullständiga regler för fiske i området.

Det åligger fiskekortinnehavaren att
Iaktta fiskevårdsområdets gällande bestämmelser.
Respektera i vattnet befintliga märkta redskap.
Se till att fiskeplatsen lämnas i snyggt och städat skick.
Vid fiske medföra fiskekort, samt på anmodan uppvisa detta för polis eller tillsynsman.

En av anledningarna till denna påminnelse är att det finns vuxna individer som inte respekterar att fiske vid Ankdammen är till för just tidigare nämnda grupp och ändå fiskar i detta vatten. Man får som vuxen naturligtvis hjälpa sitt barn om fiskespöet krånglar eller att ta upp fisken när det nappat. Barnet bör då stå bredvid och inte befinna sig längre bort upptagen med något annat, då räknas det som att den vuxne står och fiskar. Detta gäller dygnet runt, och att smyga dit tidigt en morgon som vuxen och sätta sig och fiska är ett regelbrott. Det genomförs kontroller vid oregelbundna tider och dagar och man kan aldrig så noga veta när en Fisketillsynsman dyker upp. Och då kan det bli riktigt dyrt för den som inte läst fiskereglerna (ert ansvar att läsa innan ni fiskar) och fiskar på ett förbjudet område, saknar giltigt fiskekort (ert ansvar att hålla reda på giltighetstiden) eller använder redskap som inte tillåts av regelverket (ert ansvar). I synnerhet vid Ankdammen finns fiskereglerna på flera ställen och översatt till flera språk.

När det dyker upp en Fisketillsynsman så kommer denna person att dels ha sitt förordnande synligt (se bild ovan). Dessa skall även ha ett skriftligt förordnande utfärdat av Länsstyrelsen Gävleborg och godkänd legitimationshandling att uppvisa om ni mot förmodan skulle misstänka att det inte är en tillsynsman med befogenhet (fisketillsynsmännens ansvar). Fisketillsynsmännen har en rad befogenheter som regleras i lag. Om man ertappas med att fiska olovligt eller olagligt så vinner man inget på att vara hotfull eller otrevlig. Tvärtom kan detta bara förvärra situationen och Polis kan tillkallas. Förutom kontrollavgifter så kan det då även få rättsliga efterföljder. Man bör alltså som fiskare i området först och främst läsa vilka regler som gäller, skaffa den form av fiskekort som krävs för fisket man tänkt sig bedriva, visa hänsyn till både natur och medfiskare. Det blir så mycket trevligare så för alla. Skitfiske på er!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *