Varför Liberalerna?

Som bekant är jag en av kandidaterna för Liberalerna i Hofors kommun i valet 2018. Det var för många ett ganska osjälvklart val att dels ge mig in i politiken igen och dessutom med Liberalerna. I grunden tror jag de allra flesta har väldigt liberala tankar, det finns olika strömningar inom liberalismen, och de allra flesta kan skriva under på att vi skall värna om de individuella och mänskliga rättigheterna, religionsfriheten, jämlikheten och i synnerhet demokratin och yttrandefriheten.

Det finns givetvis massor av frågor där jag absolut inte håller med Liberalerna till fullo. Kärnkraften är en sådan fråga, men i det stora hela så har Liberalerna ett vettigt synsätt på framtiden. En av mina hjärtefrågor rent politiskt har ingen direkt kommunal koppling, det handlar om just frihet och att den är värd att försvara. Jag den den kommande mandatperioden fördjupa mig i Liberalernas försvarspolitik och driva frågor som jag tycker är av stor vikt. Precis som att skolan är den viktigaste frågan, handlar även den allmänna värnplikten om att lära för livet och skapa förutsättningar för att ta med sig kunskaperna ut i arbetslivet eller att ge möjligheten till vidareutbildning inom försvarsgrenarna. Att det verkligen är av största vikt såg vi inte minst under sommaren då flertalet bränder härjade i landet. Vår förmåga skall inte bara bestå utav att kunna försvara oss i krig utan även i fredstid.

I Hofors har Liberalerna traditionellt inte haft ett starkt fäste, även om en av de flitigaste riksdagsmännen som lämnat in motioner under årens lopp kommit just härifrån. Hans Backman. Nu har Hans tyvärr lämnat Hofors, men inte politiken eftersom han siktar på att arbeta regionalt utifrån Gävle, och kvar finns en handfull drivna och motiverade kandidater. Min uppfattning är att de är resonabla, utbildade och delar mycket av mina egna åsikter om hur vårt samhälle bör utvecklas, men även vad vi måste bevara. Vår röstsedel ser ut på följande vis:

Nu kan det vara så att Liberalerna är det parti som lokalt framstår som det absolut tråkigaste bland valalternativen. Huvudfrågan som är absolut viktigaste, är att få kommunens ekonomi i balans igen. Det innebär att en vi inte kommer att ha råd med så mycket ”valfläsk” som många av de andra partierna. Vård, skola och omsorg är oftast ett mycket tråkigt mantra som alla politiker rör sig med, men det är ett faktum att dessa är de områden som vi primärt måste spendera våra skattepengar på. Efter många år av i mitt tycke märkliga investeringar och satsningar (bland annat ett visst växthus där Liberalerna i kommunfullmäktige ställde sig postiva), är det dags att dra åt svångremmen och lägga skattepengarna på de förvisso lagstadgade områdena, men även för att bygga upp ekonomin inför framtiden då dagens barn och ungdomar själva skall leda kommunen. Vi som är politiker idag, ska inte beröva morgondagens politiker goda förutsättningar. Vi skall förvalta det med gott omdöme så att det ger den frihet liberaler så ofta talar sig varma om.

Liberalerna i Hofors kommun kan ni också följa via vår nystartade Facebooksida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *