Tyvärr Har Jan Bornestig Rätt

Socialstyrelsen riktade för en tid sedan skarp kritik mot hur Hofors Kommun agerat i ärendet med ”Ensamkommande flyktingbarn”. Bland annat saknades det korrekt dokumentation för verksamheten. Idag kan man läsa i Arbetarbladet att kommunen lämnat ett yttrande rörande situationen, och det är en tragisk läsning.

I kommunens yttrande över situationen förklarar Jan Bornestig, socialchef i Hofors, att det är Migrationsverkets ansvar, eftersom myndigheten inte frågar ungdomarna om vart de vill flytta. Kommunen kan inte ”återremittera” de ungdomar som inte vill till Hofors, men har ordnat flytt i den mån det varit möjligt åt ungdomar som inte trivts. Men bristen på hem för ensamkommande flyktingbarn i Sverige har försvårat situationen, menar Jan Bornestig.”

Men situationen vid hemmet i Torsåker har vid några tillfällen varit allvarligare än så. Bland annat ska Socialstyrelsen vid sin inspektion ha fått veta att några ungdomar försökt ta sitt liv.

– Det är människor med traumatiska upplevelser som vi har att göra med. Det är tragiskt att de försöker ta sitt liv, men detta är inget som är specifikt för Hofors kommun, såhär är det på många ställen, säger Jan Bornestig.

I yttrandet framkommer det också att polis har fått tillkallas till hemmet i Torsåker, och att flera polisanmälningar har gjorts mot några ungdomar. Polisanmälningarna rör allt från sexuella trakasserier riktade mot personalen till skadegörelse och hot mot personalen. Från 27 maj till 23 november har 43 tillbud och skadegörelser skett vid hemmet i Torsåker

Nej det är tragiskt att detta inte är specifikt för just kommunen. Missförstå mig rätt här, hade det varit specifikt för Hofors hade man kanske kunnat göra något åt situationen, men lokaltidningarna över hela landet rapporterar i en strid ström om liknande händelser. Problematiken ligger även i att de betraktas som just barn i många fall och att eventuella polisanmälningar faller ned i ett svart hål för att aldrig mer synas. Hur skall individerna tolka att man slipper straff för oförätter begågna? Här bäddar vi för svårigheterna att intergrera själva.

”– Det rör sig om tre till fyra ungdomar som gör allt det här. Men vi måste sätta ner foten och har så gjort med anmälningar. Vill man inte ta hänsyn till de riktlinjer som finns då anser jag att man ska åka tillbaka till det land som upplevs ha det rätta samhällsystemet, säger Jan Bornestig.

Han tillägger att han förstår att hemmet i vissa avseenden fått kritik men att situationen har förbättrats

Ser man på situationen i sin helhet måste man kanske ifrågasätta om erfoderlig kompetens att hantera flyktingar verkligen finns i Sverige. Hur många av de anlända får möjlighet att bearbeta dessa trauman som befaras etsat sig fast och gör individer till vandrande bomber?

3 thoughts on “Tyvärr Har Jan Bornestig Rätt

  1. Tja, inget nytt under solen. Detta var vad många sa innan de slog upp portarna till hemmet. Då kallades man rasist, vad kallas man nu då det visade sig att man hade rätt?

  2. Det var flera hundra naiva personer som sökte arbete på detta hem, nu är det säkert flera hundra som tackar Gud för att dom inte fick jobbet. Jag har hört om exakt samma problem tidigare i Tierp men det är förstås inget som Hofors-borna blev upplysta om när politikerna sålde in idén om att ta emot ”barnen”. Bl.a. fanns det problem med sexuella trakasserier (av vissa nu omdöpt till ”romantiskt skojeri”) av kvinnor som fick jobba ensamma hela nätter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *