Sätt Ner Klackarna Alf Persson – Det Finns Avvikelser

Mats hade vänligheten att uppmärksamma mig på ett par saker i en gammal artikel i Arbetarbladet från 22 december.

Kostnaden för ”Försörjningsstöd” eller Socialbidrag som vi är vana att höra det har ökat i Hofors varpå man måste utöka personalstyrken med 1.5 tjänst. Idag finns 192 hushåll i Hofors som får detta stöd/bidrag men under vintern räknar man med att det kommer öka. En sak som jag reagerar över är att man säger det bero på ”flyktinghushåll” som flyttas över till individ och familjeomsorgen och kostnaderna.

 

Socialnämndens ordförande Diana Blomgren beräknar att det kan bli ytterligare ett 40-tal bidragsberoende hushåll under vintern, då flyktinghushåll flyttas över till individ- och familjeomsorgen. Därför behövs en förstärkning på personalsidan

 

Då undrar man ju onekligen varifrån dessa 40 flyktinghushåll flyttas och vem som betalat detta innan. Enligt artikeln skall det (om jag inte missuppfattar det hela) kosta kommunen 190 000 kronor i månaden.  Ja 25 hushåll kostar enligt artikeln 140 000 kronor. Kommunens ekonomiska planer är som jag sagt tidigare en rostig hink utan botten. Räknar man som en novis på detta blir det konstigt.

40 hushåll 1 månad=190 000 kronor

25 hushåll 1 månad=140 000 kronor

40/190 000= 4750 :-

25/140 000= 5600:-

40 flyktinghushåll kostar 4650 stycket i månaden, minskar man med 25 bidragshushåll i månaden tjänar man mer, 5600 i månaden stycket. En skillnad på hela 950 kronor till kommunens favör. Inte så jävla konstigt att kommunen har ekonomiska problem när man inte verkar kunna räkna ordentligt. Dessutom säger det sig självt. Du klarar inte ett helt hushåll på 4650 med hyra även om Spar-Arne är billig på mat och liknande när du har dessutom har barn. Eller är dessa 40 flyktinghushåll ensamstående unga män?

 

Det skapar ju följdfrågor. 30 stycken ”ensamkommande flyktingbarn” får en varsin anställd följeslagare. 40 hushåll får en och en halv. Dessutom på kommunens bekostnad. När skall dessa 30 ”ensamkommande flyktingbarn” börja tjäna sitt eget uppehälle på en ort där inga jobb finns eller skall Hofors bara träna dem för andra kommuners räkning? Eller kommer det en liten notis i tidningen att 30 flyktinghushåll nu för över på individ och familjeomsorgen med 30 tjänster kapad till en ynka

 

Jag tror Jan Bornestig och co startat en tickande bomb som kommer att explodera med resultatet minus 168 000 kronor i månaden på kommuninnevånarnas bekostnad i oöverskådlig tid framöver. Då skall man minnas två saker:

 

Eftersom staten dessutom utlovar full kostnadstäckning ser Hofors bara att de har allt att vinna på avtalet med Migrationsverket.
– Inte en enda svensk kommun kan klaga på ersättningssystemet, det här kostar oss inget, tvärt om – det möjliggör en offensiv satsning, säger Jan Bornestig
Arbetarbladet

 

Och när Alf Persson ryckte ut i bästa brandmansstuk med dessa ord:

Jag är delaktig i det enhälliga beslut som KS fattade ang. flyktingbarn efter Jan Bornestigs presentation av org. och upplägg. Jag som tagit detta beslut och ”köpt” Jan Bs plan kommer att följa utvecklingen mycket nära och kommer att sätta ner klackarna omedelbart om det blir avvikelser från de grunder som gjorde att jag röstade ja. Har tex. anmält mitt intresse som God Man för min egen uppföljning. Skall vi vara så rädda för detta så vi inte ens på dessa goda grunder vågar oss på ett försök. Sveriges invandrarpolitik är misslyckad i många fall men tänk om vi i vår kommun kunde kliva ur janteskorna och sluta följa minsta motståndets lag och gemensamt visa omvärlden att positiv integration av invandrare är utvecklande för oss och Sverige totalt. Tom. 2014 kommer 850.000 40-tallister att pensioneras och inser vi inte att framtiden är mångkulturell och våra invandrare en tillgång så avvvecklar vi Sverige som vi alla värnar om” Arbetarbladet

15 thoughts on “Sätt Ner Klackarna Alf Persson – Det Finns Avvikelser

 1. Ja, det finns en anledning till att jag personligen hoppar av denna karusell som heter politik…….jag kan inte räkna, alla fyra räknesätt som jag lärde mig i skolan finns ej kvar mer, eller så har politiker ett annat sätt att räkna, det femte.Det femte räknesättet går tydligen ut på att man drar åt svångremmen på den smalaste, knuffar sina medborgare som arbetat ett helt liv och betalat skatt, i ryggen. Samtidigt som man tar hand om en massa folk som kommer hit på högst vaga grunder, men det är det som kallas empati. Empati och medkänsla för det egna folket finns definitivt inte på politikernas agenda. Som jag alltid sagt, låt kommunen anordna en fest på Folkets Hus, gratis sprit i mängder till alla politiker, utrusta en nykter fotograf med dold kamera, då är alla gränser utsuddade, och många verkliga rasister skulle bli skoninslöst avslöjade !

 2. Visst är det gulligt att våra pölitiker tror att det är dessa invandrare som ska ta hand om oss gamla, eller att dom ska träda in som nån räddande ängel när ”köttberget” går i pension.

 3. Klackarna har absolut inte gått av .Vår Moderata grundtanke är alla människors lika värde oavsett hudfärg och härkomst. Som jag tidigare framhållit så står mina synpunkter fast när det gäller de problem som tidigare integrationspolitik orsakar. Vi skall lära oss av historiska misstag och inte använda detta som argument mot framtida förbättringar.
  I vår syn på ett framtida bra samhälle ingår mycket mer än att som debatten löper på den här sidan att allt ont kommer av och beror på invandringen. Vård -skola -omsorg -rättsväsende- etc etc. var står SD och ni övriga i dessa frågor som skyller allt på våra invandrare. Inse att vi lever i Europa idag och ingår i en befolkning på 300 milj. människor som i allt kommer närmare varandra.
  Är vi bara det minsta lite tillmötesgående till detta projekt i Hofors så blir det absolut inget nytt Rosengård eller annat ghetto. Det är tidigare politik som skapat dessa ”ghetton” inte invandrarna.
  Hofors kommuninnevånare har bollen och är krafterna starkare för att köra projektet i sank än en positiv syn på detta så blir resultatet därefter.
  Jag kommer under 2010 som är ett valår diskutera den här frågan och alla andra frågor som rör och berör oss för att utveckla Kommunen till en plats som visar att vi vill utvecklas istället för att avecklas. Tyvärr verkar det som om jag är den enda ansvariga politiker till beslutet om projektet tar en diskussion kring detta och det beklagar jag.
  Jag kommer inte att fortsätta kommentera och tycka på den här sidan med anl. av att ”köksbordspolitiker” endast driver enfrågepolitik. Jag tar gärna en offentlig diskussion med tex SD men då vill jag se hela manifestet hur deras politik ser ut för kommunen och inte bara ett skrik om att om alla invandrare kastas ut så lever vi i det förlovade landet bakom elstängsel och taggtråd.
  Jag kommer att fortsätta tycka på http://www.alfperssonmoderat.se där alla som vill kan kommentera mina synpunkter.
  Tackar för mig och ser fram mot att mina barnbarn får växa upp i ett vänligt och mångkulturellt Hofors Torsåker kommun där alla människor har samma värde.

 4. När det gäller dessa ensamkommande lyckosökare så vill jag dra mig till minnes ett inlägg jag såg för en tid sedan. Istället för att gulla med dessa så kan vi göra något vettigt och hjälpa riktiga barn, som är i behov utav hjälp. Eftersom Sverige nu ska bära hela världen på sina axlar, så för pengarna kunde vi göra följande:

  ” Varje ensamkommande sk ”barn” kostar 1 900 kronor per dygn. 1900 kr x 365 = 693 500 kr per år 30 x 693 500 = 20 805000 kr per år. Vad kan man få för de pengarna från Läkare Utan Gränsers hemsida där de vill att man ska ge en gåva. Vad räcker pengarna till? Pengarna räcker till mycket!
  Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel: •1000 kronor kan betala för 4 kirurgiska kit för behandling av splitterskador. •500 kronor kan behandla 100 personer för hjärnhinneinflammation. •250 kronor kan rädda livet på ett mycket svårt undernärt barn. •150 kronor kan rädda 15 personer från att dö i kolera.’ •70 kronor kan ge 47 barn vaccinationsskydd mot mässling.
  Kostnaden för ETT ensamkommande barn hade t ex kunnat rädda •69 350 barn per år från att dö i kolera. eller •465 635 barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling. Detta gäller alltså kostnaden för ett enda ensamkommande sk ”barn”. Migrationsverket räknar med att 2 400 ensamkommande flykting”barn” kommer till Sverige under 2009.
  Istället för att kasta pengarna på skäggiga ”barn”, hade vi t ex kunnat rädda: •166,440 000 (Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen) barn per år från att dö i kolera. eller •1,117,524 000 ( En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen) barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling. eller fått •332,880 000 (Trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen) personer behandlade för hjärnhinneinflammation. eller räddat •6,657 600 (Sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra) mycket svårt undernärda barn. Fråga er.. Är det en vettig politik som förs? ”

  http://www.lakareutangranser.se/gava/Vad-racker-pengarna-till/

  http://affes.wordpress.com/2009/11/05/vad-racker-skaggbarnens-pengar-till/

 5. Blir lite trött på snacket om flyktingar som lever på socialbidrag här. Det finns faktiskt väldigt många av dessa flyktingar som idag jobbar och drar in massor med skatt till staten.

  Ta upp lite om de hoforsbor som utnyttjar systemet också. För det är inte bara flyktingar som gör det.

  Om alla socialbidragstagare slutade upp med att utnyttja systemet skulle det nog bli ganska mycket billigare. Håller du inte med? Men då handlar det inte längre om var man är ifrån utan om hur man är.

  Jag tycker inte heller om att människor kommer hit och utnyttjar systemet, men alla dessa är inte nysvenskar. Tänk bara hur många ”tidigare” kriminella som går hemma med pension redan från 25-30 års ålder. Där kan vi nog spara en hacka också.

 6. Eh hur tolkar man det här?
  ”Björn Eriksson vädjade till kommunerna att ställa upp – annars kan Migrationsverket tvingas bygga barackläger för uppemot 1 500 ungdomar i kommuner som egentligen inte vill ta emot flyktingar. ”

  Låter lite som omvänd rasism tycker jag, Har inte kommuner vilja, ork, kapasitet & råd att ta emot dessa stackars flyktingar kan väl förfan inte Migrationsverket tvinga på kommunerna det, vilken vård & omsorg räknar de då med att kunna ge dem? Det är precis det här som retar en & som man försöker motarbeta.

  Har vi inte kapasitet i en kommun till att ge dem fullvärdig utbildning kommer de med största sannorlikhet hamna på den kriminella listan i framtiden & kosta samhället multi gånger pengarna, med lite otur är det någon/några i omgivningen som blir skadad eller dödad också & då är det fan inte den arga folkmassans fel om/när det blir lynchningar.

 7. Till Alf Persson,

  Hej,

  Det måste vara möjligt, och är helt rimligt, att debattera enskilda frågor och inte bara hela partiprogram. Denna Din ståndpunkt verkar bara vara ett sätt att slingra sig ur diskussionen. Det känns lite märkligt att behöva försvara SD’s program om man inte är SD själv. Det finns ifrågasättande personer inom alla politiska inriktningar (utom möjligen V)

  Det är en brist att debatten om ensamkommande i alltför hög grad baseras på tro och tyckande och för lite på fakta.
  Har förstått att Du är engagerad och insatt och tänkte därför be Dig bistå med mer fakta kring detta.
  Vore tacksam om Du har tid och möjlighet att här besvara några frågor angående de ensamkommande till Hofors.

  1. I en artikel i Arbetarbladet sägs att avtalet omfattar 30 ensamkommande/år. Hade själv trott att det rörde sig om ett ’engångsavtal’. Förmodar att Arbetarbladet har rätt, och vill därför fråga hur många år avtalet gäller med 30 per år ?

  2. Om det är ett flerårsavtal, hur är det tänkt med boendet för kommande år ?

  3. Officiell statistik (SCB tror jag) visar att det tar i genomsnitt 7 år innan en flykting kommer i arbete. Arbetslinjen är viktig och vilken tidsperiod har Ni räknat med tills de nu ensamkommande är i arbete ?

  5. Det har visat sig från andra mottagningsorter att, i många fall,de ensamkommandes familjer också söker asyl inom en inte allt för avlägsen framtid.
  Hur stor anhöriginvandring har Ni räknat med inom nästkommande 2 år ?

  4. Det är ständigt ett ifrågasättande av de ensamkommandes ålder. Förstår att Ni inte kan namnge och ålderssätta enskilda individer, men det kanske är möjligt för Dig att berätta om ålderspannet på yngsta/äldsta ensamkommande ?.

  6. De ensamkommande skall såvitt jag förstår få en ’god man’ utsedd. Vilken är den gode mannens uppgift, och hur många gode män har kommunen klart med ?

  7. Vilka ersättningar utgår till dessa gode män ?

  M.v.h.

  christer

  Ej SD, men kanske f.d M

 8. Alf Persson. Hoppas du läser detta. Du är en stor jävla pajas, inget annat. Det är inte ens värt att skriva något då du inte kan svara sakligt utan bara svänger dig med moderata floskler. Hoppas du går före med ”gott exempel” och tar emot ett skäggigt barn eller två i ditt hem. Sen lär du nog fort ändra åsikt.

 9. Blir ibland uppmanad att höja blicken.
  Det kan göras på olika sätt. Ett ganska bra sätt är att lära av andras erfarenheter. Teoretiserande eller att diskutera på ett tankemässigt plan, som någon skrev, kan vara stimulerande, men förr eller senare gör sig verkligheten påmind.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=3689008

  Alf Persson anser att det bara tar ungefär 3 år att komma igång i Sverige (7 år om de vill bli läkare)

  http://www.folkbladet.nu/?p=173646

  Enligt Alf Persson har detta inte diskuterats, vilket väl får anses som lite otur.

 10. Låt dem komma, vi smörjer upp oss, vi har negerballar av stål. ett citat ur en låt från en grupp som hette ”Stockholms negrer” Kolla upp vem som sjöng det & när & vad sångaren pysslar med idag. Lite hjälp: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Negrer . Kan ju vara intressant för framtiden inom vänstern att denna skiva var en storsäljare på sin tid & då ingen reagerade över ordet Neger. Varför denna uppståndelse nu? Ska vänsteranhängare få använda ord i kampanjsyfte när inte övriga får använda det alls? Får inte ihop det Xamuel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *