Tillbaka Till Hofors – Ett Facebookfenomen

Det är inte bara Hofors Framtid som intresserar mig och andra dessa dagar. Ett missförstånd har bidragit till att Hoforsbor nu samlas i allt större skara på Facebook och i gruppen ”Tillbaka till Hofors”. Tanken från början var att gamla klasskamrater födda mellan 1956-1964 skulle samlas och utbyta minnen och eventuellt ha en träff i samband med Bessemerfesten. Någonstans under vägen ”tappades” kontrollen och snart befann sig betydligt yngre och äldre också diskuterandes gamla minnen från Hofors. Massor av gamla foton publiceras och Hoforsbor som tappat kontakten med varandra återknyter banden på nytt.

Intresset är enormt och skaparna av gruppen får nog starta om med det ursprungliga syftet i en mer avskild grupp men definitivt slå sig på bröstet att det lyckats med något mycket bra. Det visar att det finns ett behov av en Hoforsportal i någon enkel form där både nuvarande och utflyttade Hoforsbor kan utbyta minnen och erfarenheter av orten.

 

3 thoughts on “Tillbaka Till Hofors – Ett Facebookfenomen

  1. Jag tycker det är bra att unga och gamla samlas och berättar om hur det var. Tidigare umgiks människor i hemmen och berättade om det som varit och som barn lyssnade man till de vuxnas berättelser. Det är ju något vi tappat bort. Ingen tittar ju in till grannen oanmäld för en fika längre. Barnen är upptagna vid datorn och har inget intresse av att lyssna på de äldres berättelser. I Born har Anita Drugge startat en studiecirkel om Borns utveckling från laga skifte tills i dag. Det har visat sej att deltagarna har uppskattat detta och det är inte bara äldre som deltar utan även yngre bosättare i Born som är intresserad av att veta mera om hur born har utvecklats. Hofors är ju en del av detta och folk har ju flyttat från SKFs arbetarbostäder till egnahem runt om i Hofors. Hur ska vi kunna hålla historien levande om den inte berättas. Tillbaka till Hofors fyller tydligen en funktion när det gäller historeberättande.

    Mona, Född 1946 och inflyttat till Hofors 1960/61 från Axmar.

  2. Kan bara instämma med dig. Jag minns själv hur mina öron blev spetsiga av nyfikenhet när de äldre tiderna diskuterades. Idag finns ju möjligheten att söka information på ett annat sätt, men jag tror det intresserar mer att höra det från människor som faktiskt upplevt historien. Jag tror dessutom att gruppen skulle kunna bidra till att yngre blir mer intresserad av sin hemort. Facebooks format är lite halvtråkigt men det är det bästa som finns för tillfället för att enkelt kunna delta i diskussionerna.

    Jag Tror även att bildvisning och berättare skulle ha en större plats i skolorna för historiebeskrivning. Vet inte hur mycket lokalhistoria man har dessa dagar, men med tanke på hur snävt världshistorien tas upp misstänker jag att det inte är speciellt stort utrymme.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *