Vindkraftspark Planeras Vid Tjärnäsberget

Jag tycker det var lite tråkigt att det inte var en hemlig UFO-anläggning som jag skrev om tidigare. Men det innebar att jag fick anledning att lära mig lite om energiframställning och av ren nyfikenhet spendera någon timme till att Googla fram information om olika metoder att framställa el. I det här fallet var det vindkraftverk vilket jag tycker verkar vara en skapligt bra idé istället för kärnkraftsverk och ingrepp i älvar. I Arbetarbladet kan man idag (egentligen igår) läsa om en planerad vindkraftspark vid Tjärnäsberget.

På torsdag i nästa vecka ordnas samrådsmöte för berörda i Folkets Hus i Hofors.

– Vi kommer att presentera ett exempel på hur det kan se ut, säger Maria Lund.

De tänkta kraftverken blir cirka 200 meter höga.

Maria Lund betonar att det angivna antalet är vad som bedöms vara tekniskt möjligt i området. Om det blir så många återstår att se. Det beror bland annat på synpunkterna vid samrådet och kommande vindmätningar.

Närheten till elnät och landskapsbilden är ett par skäl till varför man valt just Tjärnäsberget. Meningen är att kraftverken placeras på höjder

”– Det var för att lära oss mer och förstå landskapet och vad det betyder för de boende. Vi fick då bland annat veta att där finns en fjäril som mår bättre om man öppnar upp landskapet, säger Maria Lund.

Den tänkta vindkraftsparken skär bland annat in i ett naturreservat med gammal skog, våtmark och sumpskog och områden med fladdermöss och fornlämningar

Fast jag undrar ju naturligtvis över om det finns anledning att börja gå in på områden som klassas som naturreservat. Det är mest fornlämningarna jag funderar över.

2 thoughts on “Vindkraftspark Planeras Vid Tjärnäsberget

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *