Kvinnohemmet Rosen – Nu Med Pratförbud I Behandlinsgplanerna

Det kan vara av intresse att läsa om Kvinnohemmet Rosen AB i de tidigare inlägg jag gjort. Inlägg ett och inlägg två. Det var för över två år sedan och sedan dess har jag tagit emot en hel del mejl om missförhållanden och märkligheter med Lena Stenberg och hennes företag. Mycket vidarebefodrades till lokaltidningar och annan media som visade intresse, men inget hände. Exakt varför man inte kunnat hitta större brister är en intressant fråga. Det rör sig om ett kvinnohem och kan man ifrågasätta deras metoder för behandling? Tja svaret på det ger sig lite självt. Pinsamt dåligt av de journalister som fått så mycket information, fått kontaktuppgifter men ändå inte vågat granska verksamheten. Nå nu skall det väl ändå vara en spik i kistan för Lena Stenberg. Idag skriver lokaltidningarna om minst sagt udda ”behandlingsmetoder” och det ena bör ge det andra nu. Ett mejl idag berättar att 30 procent av aktierna var till salu för inte så länge sedan. Förberedelser för att dra in de sista slantarna inna fasaden spricker för gott?

Socialstyrelsen gjorde en oanmäld inspektion på behandlingshemmet Rosen efter två anmälningar med påståenden om allvarliga missförhållanden.

– Vi kände till anmälningarna och bjöd själva hit Socialstyrelsen. Sedan är det ju en annan sak att de inte får tala om i förväg när de ska komma, säger Helena Jönsson.

De problem som anmälarna tog upp bekräftades inte vid tillsynen. Däremot reagerade Socialstyrelsen över en del andra saker vid genomgången av akterna.

Det mest anmärkningsvärda var att en kvinna belagts med talförbud. Något som ledningen för Rosen, enligt tillsynsrapporten, förklarade med att klienterna ibland måste vara tysta för att få tid för eftertanke under den pågående behandlingsprocessen.

– Går man igenom väldigt känslomässiga processer kan det i vissa specifika situationer vara nödvändigt att vara tyst för att vara kvar i processen och inte prata bort det, säger Helena Jönsson.

Socialstyrelsens bedömning är att behandlingshemmet begår lagbrott genom att ge de placerade pratförbud. Rätten att i tal uttrycka sina tankar, åsikter och känslor är skyddad i grundlagen och kan inte undanröjas på det sätt som skett.”

 

Kvinnohemmet Rosen AB Storvik Del 1

Redan i våras fick jag tips om diverse märkligheter på Kvinnohemmet Rosen AB i Storvik. Jag kände att det kanske var en smula för stort för mig att skärskåda just då och överlät tipset till några personer inom den etablerade median. Sedan föll det i glömska tills jag denna morgon hörde nyheten på TV4 att kvinnohemmet fått kritik av Socialstyrelsen för vissa brister.

Kvinnohemmet Rosen tar emot kvinnor från 18 år och uppåt som missbrukar droger av skilda slag. Hemmet har 18 platser varav tio är utslussningsplatser. Socialstyrelsen gjorde sin inspektion i mars i år efter anmälan från Skärholmens stadsdelsförvaltning och en enskild person.

Socialstyrelsen anmärker på brister i säkerheten. En av de inskrivna fick sms med sexuellt innehåll skickat till sig av en anställd vid Rosen som tidigare haft ett förhållande med föreståndaren.

Mannen i fråga har beklagat händelsen och sagt att kontakten med den inskrivna kvinnan hade med hans privata relation till henne att göra.

Socialstyrelsen menar att det är viktigt att den som behandlas för missbruk ska möta personal som uppträder professionellt. Här har inte Rosens rutiner och etiska regler gentemot personalen varit tillräckliga. Då hade man upptäckt mannens beteende.

Rosen får också kritik för att de inskrivna inte har möjlighet att skriva ner sina klagomål. I stället använder man sig öppna möten där alla får tycka till. Det är inte säkert att intagna eller personal vågar kritisera öppet, Gefle Dagblad, Arbetarbladet

Till artikeln kommer ett par kommentarer värda att lyfta fram. Det visar att Socialstyrelsens granskning bara är ett ynka skrapande på ytan och att sanningen är betydligt lortigare.

Mycket bra att dessa brister kommer fram, har hört en del,De byts ofta Personal, killar som tidigare har missbrukat har fått jobb på Kvinnohemmet Rosen och den killen är säkert kvar än,Det ska inte finnas Personer som jobbar på Kvinnohemmet Rosen, och som Skyddar föredetta Intagna som lever under Skyddad identitet, och som samtidigt förstör andras liv så att dom måste fly för att klara sej, det behövdes en granskning på Kvinnohemmet, och andra Behandlingshem också, Signaturen  Sandra

Tycker att det är dags för en granskning angående detta Kvinnohem, Anser att hon som är föreståndare borde behandla alla Kvinnor lika dant, har själv varit med om att Hon som är föreståndare på detta hem i Storvik har pratat om andra Kvinnor som har varit intagna, hon ska ha Tystnadsplikt, Detta KvinnoHem har ju en massa skulder också, kan själv inte tycka att dom som jobbar på Kvinnohemmet Rosen är Proffesionella, Men Högmod går före Fall, Signaturen Hoforsbo

Jag har själv bott där. Det känns så himla skönt att det börjar komma fram saker. Jag önskar det kunde granskas mera. Det finns så mycket som borde och måste komma fram. Jag och flera funderar på om vi ska gå vidare, men frågan e bara hur? Signaturen L

Jag blir så glad över att detta äntligen kommer fram! Det finns så många oegentligheter från sekretessbrott till ekonomisk förskingring samt etiska totalklaver! Rosen är uppbyggd kring föreståndaren som vill att allt ska gå ut på att hylla henne. Utan att överdriva skapar hon en sekt där tjejerna ska älska henne och det finns inte utrymme för självkritik. Hon bjuder vissa på resor och behandlar dem som sina barn, andra blir knappt uppmärksammade under behandling. Det finns ingen tanke bakom behandlingen utan allt sker på föreståndarens ”känsla”. Tyvärr medför det att behandlingen utgår från att hon berättar om sig själv och sitt eget liv (exakt hela tiden) och inte på evidensbaserad vård. Jag tror att om det kommer fram till människor hur vården där bedrivs, så skulle man inte vilja att samhället betalade enorma summor för att utsatta tjejer ska få bo på Rosen.
Problemet är att det är just utsatta tjejer som är nedtryckta, och ofta utan självförtroende; och vem tror på sådana tjejer?
Signaturen Mimlan

Anonyma kommentarer i all ära, men jag har själv talat med personer som har/haft insyn i verksamheten och som berättat betydligt värre saker. Detta kommer redovisas efter hand i kommande inlägg. Man måste nämligen för att måla hela bilden backa ett antal år. Med små läckerbitar som shoppingberoende, bristande sekretess, märkliga semesterresor bekostade av Kvinnohemmet Rosen AB, styrelsemedlemmar som underrättats om fd och anställdas kriminella ”aktiviteter” som verkligen går stick i stäv med verksamhetens plattform men som man valt att inte agera emot. Syftet med Kvinnohemmet Rosen AB må en gång i tiden ha varit gott, men nu döljer det så mycket äckligheter som måste komma upp till ytan för tidigare intagnas och anställdas skull. En verksamhet som omsätter nästan 8.5 miljoner (Företagsfakta 2009) skall inte tillfoga människor i behov av hjälp mer skada. Och uppenbart finns det många som råkat illa ut tack vare Kvinnohemmet Rosen AB.

Är det fler läsare av detta inlägg som har information om Kvinnohemmet Rosen AB och händelser mm kan ni skicka ett mejl till info @hoforsbloggen.se (sätt ihop texten för fungerande adress).