Nyinflyttad? Dags Att Anmäla Er Till Inflyttarhockeyn På Tisdag

På tisdag är det inte bara säsongens sista match för Hofors HC, det är även en del kringarrangemang för att göra ett bra avslut på säsongen. Bland annat en ”Legendarfemma”, en hyllningscermoni och avtackning av årets trupp som krigat i ortens färger. Det är även dags för den årliga Inflyttarhockeyn. Det innebär att alla som under året flyttat till Hofors har fått en inbjudan att med egna ögon se det rika idrottsliv som orten kan erbjuda. Om ni som nyinflyttade på orten inte fått inbjudan återfinns den här:

Inbjudan till nyinflyttade i Hofors kommun 

Vi vill passa på att önska Er välkommen som nya innevånare i Hofors kommun och tala om att vi är väldigt glada över att Ni valde att bosätta Er här hos oss.

Vår kommun har, som ni säkert redan upptäckt många bra kvalitéer som kan förknippas med en mindre kommun. Här har vi nära till naturen och lugnet, men kan också ta oss till våra närliggande städer, Gävle, Sandviken, Falun och Borlänge på mindre än en timme. 

För att visa hur mycket vi uppskattar att Ni valt Hofors kommun som boendeort, inbjuder vi er till en hockeykväll i Hofors Ishallen med en A-lagsmatch mellan

Hofors HC och Söderhamn/. 

Vi kommer att starta kvällen i Hoforshallen med information om kommunen och våra förträffliga fritidsmöjligheter. Efter det kommer vi att förbereda oss inför kvällens A-lagsmatch med en presentation från Hofors HC.

Under kvällen kommer vi även att bjuda på en mindre förtäring.

Vi rekommenderar att du klär dej varmt för kvällens aktiviteter.”

Förhandsanmälan görs till Informationssamordnare Tommy Nielsen på telefon 0290-771400 eller mobil 070-4141268. Anmälan kan göras ända fram till evenemangets start.

DSC_0353

 

Men om jag inte är intresserad av ishockey då kanske någon frågar. Hoforsbloggen skulle ändå rekommendera att ta chansen att få träffa representanter från kommunen, från idrottslivet och med egna ögon få se delar av de idrottsverksamheter som pågår i Hofors. På programmet finns inte bara ishockeymatchen utan det inleds efter välkomnandet 17.30 med en rundvandring i Hoforshallen där Rolf Larsson berättar om vad som finns att nyttja. Jag gjorde själv en variant av rundvandring och fann det mycket intressant. Efter besöket i Hoforshallen blir det en kort promenad ner till ishallen vars historia ni kan läsa om under denna kategori (som kommer att uppdateras ytterligare inom kort). Klockan 18.00 samlas ni i teorirummet och kommer garanterat skymta lite spelare som förbereder sig inför matchen. Ni kommer att få en presentation av föreningen, få träffa coahcerna Mikael Holmqvist och Mats Birgersson som berättar lite kort om vad som kommer att ske och vilken planering man gjort för att vinna den här matchen.

 

18.30 har ishockeylagen som skall spela gått på isen för uppvärmning. Samtidigt får ni som nyinflyttade göra ett besök i BMX och Skatehallen som ligger mindre än ett stenkast bort från ishallen. En verksamhet som prisats och lockar långväga besökare till Hofors. En dryg halvtimme har ni på er att se hur det ser ut, träffa utövare och representanter för den föreningen innan det är matchdags i ishallen. 18.50 inleds spelarintroduceringen och en hemlig hyllningscermoni kommer att genomföras. Sedan är det nedsläpp och förhoppningsvis kommer ni att få vara delaktiga som Hoforsbor att se ert hemmalag vinna sin sista match för säsongen. Under matchens gång kommer det även erbjudas förtäring i form av ett ”hockeymål” och kaffe och kaka.

Har ni inte anmält er så är det god tid att göra det. Det kommer bli en fantastisk kväll med smak av vad idrottslivet i Hofors erbjuder. Vill ni sedan engagera er djupare i föreningarna kommer dessa att ta emot er med öppna armar.

Interpellation till Marie-Louise Dangardt: Angående fria och lika val 2014

Pär Åslund, Folkhemmet Hofors/Torsåker har skickat in en interpellation, avsedd att debatteras i kommunfullmäktige under våren:

Angående fria och lika val 2014
Valen i Hofors har inte gjorts i enlighet med vallagens bestämmelser

Valförättarna har inte utsetts enligt vallagens regler
Inte sedan början på 1980-talet, om ens då, har valförrättarna i Hofors valts i enlighet med vallagens bestämmelser.
Exempel 1: Före 2009 valdes inte valförrättarna av valnämnden och de fördelades på vallokalerna av ”någon” som inte var valnämnden.

Exempel 2: 2009 ställde jag en interpellation om hur valförrättarna valdes. Därefter har valförrättarna valts i klump, enligt förslag från (socialdemokratiska) tjänstemän.
Valen av valförrättare gjordes emellertid inte enligt vallagen 2009 och 2010 heller.
De valförrättare som valts i klump fördelades på vallokalerna av ”någon” som inte var valnämnden. I minst en vallokal fanns ingen oppositionsföreträdare.

Exempel 3: Hittills har det inte redovisats i något protokoll från valnämnden vilka valförrättare som utsetts av valnämnden för respektive vallokal/valdistrikt och inte heller vilka som utsetts till ordförande respektive vice ordförande för respektive vallokal/valdistrikt.

För att valet ska gå rätt till är det nödvädigt att valnämnden utser valförrättarna och fördelar dem på  vallokal/valdistrikt samt utser ordförande och vice ordförande för varje valdistrikt.
Det är vidare lämpligt att politiker som utses till valförrättare väljs med en från varje parti i varje vallokal eller proportionellt, samt att deras partitillhörighet redovisas.

Röstsammanräkningen är offentlig, men det annonseras inte
Röstsammanräkningen är offentlig. Detta har hittills inte anonserats så väljarna fått veta att de kan närvara vid röstsammanräkningen.
Valförrättare har t.o.m försökt köra ut väljare som velat närvara vid röstsammanräkningen.

Onsdagsräkningen är offentlig och ska anonseras men så har inte skett
Onsdagsräkningen, av de poströster som inte hunnit räknas på söndagen, har inte utförts enligt vallagens bestämmelser sedan åtminstone slutet på 1980-talet.
Onsdagsräkningen är offentlig och måste därför anonseras för att väljarna ska hitta till lokalen och kunna gå dit i rätt tid!
Detta har inte skett!

Valnämnden har inte sammanträtt för onsdagsräkningen
Valnämnden ska sammanträda för att göra onsdagsräkningen. Det har inte skett.
Exempel: 2010 fick jag 2 besked om hur onsdagsräkningen gått till. Ett besked var att onsdagsräkningen utfördes av valnämndens kansli – 2 socialdemokrater och 1 vänsterpartist.
Det andra beskedet var att valnämnden kallades muntligt, men att ingen från oppositionen kom!
Vid förfrågan kunde ingen av de uteblivna oppsitionspolitikerna påminna sig någon muntlig kallelse.
Det är konstigt att jag får två olika besked och ännu konstigare är att ingen av oppositionsledamöterna kan påminna sig någon muntlig kallelse. Allra mest konstigt är det att kallelsen till onsdagsräkningen inte går ut enligt kommunens vanliga rutiner.
Det är också konstigt att inget normalt protokoll förs för valnämndens sammanträden för onsdagsräkningen.
På länsstyrelsen fick jag tag på redovisningen av rösterna som räknats på onsdagsräkingnen.
Det var också konstigt! Av ca 250 poströster fick rösträknarna ihop ca 10 valsedlar för mycket.
Om det finns för många eller för få röster ska en redovisning göras vad det beror på.
Ingen sådan hade gjorts på redovisningsblanketten.
Om man funderar hur de extra valsedlarna kommit med  räkningen så är det ju möjligt att väljarna stoppat en eller flera extra valsedlar i några eller något kuvert.
När ett valkuvert öppnas och innehåller för många valsedlar ska de räknas som ogiltiga vid kommunens sammanräkning och stoppas tillbaka i sina respektive valkuvert. De ska skickas med till länsstyrelsen som ska avgöra om dessa valsedlar ska räknas eller inte.
Så har inte skett!

Att inte följa vallagen gör att det blir möjligt att fuska i valen
För att undvika alla eventuella misstankar om valfusk bör valen 2014 göras efter lagens bokstav.

Frågor
1. Kommer valnämnden att utse valförrättare varav en ordförande och en vice ordförande för varje vallokal/valdistrikt i årets val?

2. Kommer de valförrättare som valnämnden utser att anges i en paragraf i valnämndens protokoll?

3. Kommer valförrättare att utses från alla fullmäktiges partier?

4. Kommer det att anonseeras att rösträkningen är offentlig och börjar 20.05 på valdagen i respektive vallokal?

5. Kommer det att anonseras att rösträkningen på onsdagen är offentlig med angivande av tid och plats för rösträkningen?

6. Kommer valförrättarna att utbildas så de vet att de inte ska köra ut allmänheten som vill närvara vid röstsammanräkningen?

7. kommer kallelsen till onsdagsräkningen att skickas ut skriftligt och i god tid så att alla valnämndens ledamöter inklusive ersättarna får kallelsen till valnämndens möte för onsdagsräkningen?

8. Kommer eventuella dubbla eller flerdubbla valsedlar i samma valkuvert att läggas tillbaka i valkuvertet och förklaras ogiltiga vid röstsammanräkningarna och överlämnas till länsstyrelsen för avgörandet om de ska godkännas eller underkännas.

9. Kommer valnämndens kansli om ett sådant väljs att ha ledamöter från alla partier eller åtminstone från alla tre blocken?

Pär+ÅslundPär Åslund / Folkhemmet

 

Bowlinghallens Vara Eller Icke Vara

Kan inte sticka under stol med att jag tyckt bowlinghallen varit en bra idé och haft stora förhoppningar att det skulle bli ett lyft för både centrum och Hofors. Jag har börjat vackla i min övertygelse och ser inte direkt positivt på hur utvecklingen eller snarare en kommande avveckling skulle ske. Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Det är i synnerhet den här formuleringen som gör mig tveksam:

BK66:s ordförande Jan Dahlström blir väldigt glad över beskedet.

– Vi behöver troligen 40–50 procent fler kunder än i dag för att gå med vinst. Vi kommer satsa på mer marknadsföring, internetbokning och alkoholrättigheter, säger han.”

40-50 procent fler kunder/gäster känns inte verklighetsförankrat alls. Jag vet inte heller om det blir roligare med sprit. Vad jag vill dra mig till minnes är att man i planeringsstadiet för bowlinghallen funderade på en sportbar/bistro i kombination med bowlingen. Tyvärr så blev det inte så och jag tror mycket på att framgångarna uteblev på grund av det. Kombinationen med att kunna äta, dricka, se på direktsänd sport och bowlingen hade gett framgång direkt. Men som vanligt krävs det en investerare som vågar ta lite risker och finns det någon överhuvudtaget som vågar med det klimat som råder i Hofors idag?

Jan Bornestig Ger Hoforsborna En Julklapp – Avgår Vid Nyår

Bara ett par dagar in i december och även om inte något är klarlagt ännu och istället är ganska långt ifrån utrett, ser det ut som det regnar fina julklappar nästan dagligen dessa dagar. Denna morgon möts Hoforsborna av nyheten att Jan Bornestigs dagar äro räknade(om ni visste hur länge jag väntat på att skriva det), åtminstone i vår kommun. Anledningen till att han försvinner vid nyår är naturligtvis underlag för spekulationer och det kommer garanterat visa sig med tiden, Arbetarbladet, Gefle Dagblad.

Jan Bornestig sluta tidigare vilket innebär att en kostnad på 300 000 kronor flyttas från 2013 till 2012. Jan Bornestig skulle egentligen ha arbetat vidare en bra bit in på nästa år men en enig kommunstyrelse ansåg att ersättaren Susanne Holmgren redan är så varm i kläderna att Bornestig kan gå hem vid årsskiftet.

– Det är onödigt att de går och trampar varandra på tårna, säger kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S

Är det verkligen någon som tror att Jan Bornestig ”bara” lämnar kommunen med 300 000? Affärerna runt hans bok lär inte heller klinga ut bara för att han försvinner från kommunen.

Vidare står det att läsa i artiklarna att man spenderar mer pengar på andra projekt. Bland annat genom att rusta upp Entré Hofors lokaler i gamla polishuset vid Rondellen:

” Den väljer nu politikerna i kommunstyrelsen att avsätta för renovering av Faluvägen 2. Den gamla polisstationen inhyser utöver ett fåtal kommunala tjänstemän Entré Hofors, polisen och utvecklingsprojektet Clean Production Center, CPC. Huset ägs av Hoforshus, men hyrs av kommunstyrelsen som i sin tur hyr ut till de föreningar, projekt och myndigheter som har kontor i bygganden.

– Vi har valt att betala det här själva och istället behåller vi hyran på samma nivå, säger kommunchefen Ulf Strömstedt om renoveringen som alltså kommunstyrelsen bekostar.”

Den sista meningen känns enormt märklig. Måste röra sig om ett felcitat. Det logiska vore väl att om kommunen betalar notan så höjs hyrorna för företagen eller vad är det jag missar här? Det eftersatta underhållet inom Hoforshus lär ju till exempel inte ha förhandlingsutrymme för höjningar med den logiken inom kommunen.

 Det sprids en märklig nyhet på nätet just nu. Ligger det ens en halvsanning i påståendet förvandlas citat: ”järnrör till glasspinnar” i jämförelse när det kommer till politiska dråpslag. Tidningen Realisten, som tillhör de för vår kommun kända Svenskarnas Parti som utan att vara representerade på orten, gav en hjälpande hand för att reda upp situationen med dåligt underhållna lekparker. De rapporterar om att vår Statsminister Fredrik Reinfeldt på något sätt skulle vara inblandad i en prostitutionshärva som fällde en annan Moderat när den uppdagades.

För bra för att vara sant helt enkelt. Dock en drömjulklapp man inte ens kunnat föreställa sig att önska. Sanningshalten lär visa inom kort.

Hofors Vänligaste Man Förstår Problematiken

Jag tror vi får vänta förgäves på vad kommunalrådet Marie-Louise Dangardt eller kommunchefen Ulf Strömstedt gjorde eller hade för avsikt att göra för insatser för att trygga oroliga Hoforsbors sinnen gällande den kriminella delen av ”bärplockarligan” som härjat på orten under några veckors tid. Idag har vi ytterligare två artiklar lokalt som förknippas med ärendet, hur väktare fick eskortera personalen på Lidl till sina bilar efter mordhot och stölder och Hofors garanterat vänligaste man, Arne ”Spar-Arne” Evertsson som uttrycker oro över den fientlighet som uppstått gentemot samtliga bärplockare, inte bara den kriminella delen av gruppen:

Han beklagar det som hände på Lidl i förra veckan och han säger att mötet mellan bärplockarna och svenska regler och normer inte alltid har varit problemfritt. Det har förekommit snatterier och nedskräpning. Men den senaste tiden har han märkt av ökad ryktesspridning och fientlighet gentemot bärplockarna, och det oroar honom.

– Det här är ju seriösa människor de flesta av dem men tyvärr är det ett fåtal som förstör ryktet för gruppen, säger han

Han är faktiskt den enda lokala politiker som ens uttalat sig (offentligt) i frågan även om han i denna artikel kanske gör det mer i egenskap av näringsidkare och humanist. Nu är det långt till nästa kommunalval, men Hoforsborna bör ställa sig frågan om vilken typ av ledare vi vill ha i kommunen. Den som ser och förstår problemen eller den som låser in sig med sina anhängare och bemöter innevånarna med tig och tystnad.

Var Det Ett Skrivfel Eller En lögn Som Framfördes Av Marie-Louise Dangardt?

En av de artiklar som diskuterats flitigast bland människor de senaste dagarna är den där det sägs att ”Skänkens öde” icke är beslutat. Antingen har det smugit sig in ett skrivfel i artikeln eller så ljuger Marie-Louise Dangardt om att antalet dialogmöten som verkligen skedde har kritiker framfört till Hoforsbloggen.

Vare sig boende i den direkta närheten av Skänken eller affärsidkare har blivit inbjudna till så många möten som artikeln säger. Att Marie-Louise Dangardt har svårt med begreppen ibland står kanske klart med tanke på slutet av detta inlägg. Och kanske kan det ha sin förklaring med de ekonomiska kapitlen i kommunens sentida historia om enkel matematik inte heller riktigt fungerar när man summerar antalet möten.

 

Det här måste nog Marie-Louise Dangardt gå ut i media och förtydliga för sina bekymrade innevånare.

Fåraktigt Försök Att Framställa Hofors Kommun Som Fungerande Demokrati?

På tal om dribblande med bollar och skenmanövrar så har vi ett till exempel på hur politiker använder olika strategier för att ändra vanliga människors syn på saker och ting. Det här är nästan lite roande på ett naivt sätt. Nu vet jag inte hur många som har nåtts av Kent Olssons svordomar, men han är icke alls glad över hur ”Hoforsbloggaren” det vill säga undertecknad har beskrivit honom och hans politiska arbete på orten i denna blogg. Tydligen blev han jättearg över inlägget där jag spekulerade i om han fått betalt av Socialdemokraterna för sina tjänster genom att kritisera sin egen partikamrat Pär Åslund, bakgrunden till det här läses här. Hofors är en liten ort och klart som korvspad finns det människor som informerar mig när Kent går omkring och svär över att det finns en blogg med ord som inte är smickrande för honom.

Dribblandet från Kent består denna dag av en artikel i Gefle Dagblad (journalisten Jonas Harrysson är verkligen het i rapporteringen efter sommarlovet).

Folkhemmets Kent Olsson säger att en kommunal folkomröstning ska initieras och frågan som ska ställas till Hoforsborna är om Skänken ska få stå kvar på Skänktorget eller om den ska flyttas ett stenkast till Skolgatan.

För att en folkomröstning ska kunna hållas krävs det att minst tio procent av de röstberättigade medborgarna i kommunen kräver det. Sedan ska det slutgiltiga beslutet tas av fullmäktige och där kan folkomröstningen stoppas om två tredjedelar av ledamöterna motsätter sig den. Men det kommer inte att bli fallet, enligt Kent Olsson.

– Det är väl bara Socialdemokraterna och Vänstern som skulle motsätta sig det, säger han

Vad är det exakt vi har här nu? Jo vi har en politiker från Folkhemmet Hofors/Torsåker som de flesta i kommunen säger sig veta att han sitter i knäet på Socialdemokraterna och är vad man kallar en nickedocka. En hel del människor som jag talat med säger att han lika gärna kunde byta parti och sluta spela charader. Genom denna artikel så skall innevånarna få uppfattningen av att Kent skulle vara kritisk mot de styrande Socialdemokraterna.

Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S, tycker inte att en folkomröstning bör hållas. Det demokratiska inflytande som medborgarna redan haft i form av ett 20-tal dialogmöten är fullt tillräckligt, menar hon

Kent skall alltså genom begäran om folkomröstning framstå som ett ombud för ”folkets rättvisa röst”. Vem köper det? Ingen. Möjligen att Kent med sin passion för trafik och regler kan ha viss vetorätt i trafiksituationen som skulle uppstå om Skänken flyttades. Vill nu Kent framstå som en oppositionell röst mot Socialdemokraterna bör han offentligt göra avbön för sina mörka resor in i Socialdemokratins snåriga värld och ta avstånd från tjänster och gentjänster.

Men det finns ett par intressanta saker till i artikeln. Vi tar citatet från Marie-Louise Dangardt igen men lägger till slutklämmen:

Kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S, tycker inte att en folkomröstning bör hållas. Det demokratiska inflytande som medborgarna redan haft i form av ett 20-tal dialogmöten är fullt tillräckligt, menar hon.

Jag har svårt att tänka mig en mer omfattande demokratisk process än den som föregick det här beslutet, säger hon

Om du har svårt att tänka dig en mer ”omfattande demokratisk process” än en rättvist genomförd folkomröstning i samband med att människor ändå går till valurnorna, ja då kanske du skall ta och tänka om. Dialogmöten i all ära, men en folkomröstning är definitivt det bästa sättet att få alla röstberättigandes syn på saken. Och folkets val bör väl respekteras eller hur?

Säg aldrig mer att något är fullt tillräckligt när det kommer till innevånarnas möjlighet att påverka. Det är banne mig inte demokrati.

Lokalpolitik Inte Så Trist Som Man Kan Tro

Det är fler än jag som har funderingar kring Ziita Erikssons förslag om heltidsavlönade oppositionsråd i Hofors på skattebetalarnas beskostnad. I Arbetarbladet kommenterar signaturen ”mr B” utspelet så här och får svar av ”någon” som tydligen tycker det är en bra idé:

I Gefle Dagblad kan man se att frågan berör fler av politikerna och där har Xamuel Halfvars till och med ett förslag på hur man skulle kunna lösa frågan:

Vänsterpartiet är positivt till de borgerligas förslag om att ett oppositionsråd ska tillsättas på halvtid i kommunen. Det förutsätter dock två saker, menar Vänsterpartiet. Dels att ett eventuellt oppositionsråd tar ansvar för att delge samtliga partier i opposition information om ärenden som ska behandlas, dels att ersättningen för kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S, sänks så att den motsvarar kommuninvånarnas medelinkomst. Arvodet för ett oppositionsråd på halvtid bör då motsvara hälften av ett kommunalråds arvode, enligt Vänsterpartiet och Xamuel Halfvars. Vänsterpartiet konstaterar att partiets förslag är betydligt billigare för kommunen än de borgerligas

Senare modifierar Herr Halfvars sitt förslag:

”– Det jag menar är att kommunalrådets lön ska följa utvecklingen för medelinkomsten i kommunen, men med ett påslag på kanske 5 000-10 000 kronor. Det finns ju en anledning till att politiker ska ha en hög lön, för att minska risken för mutor till exempel, men vi vill ändå se över det här för politiker ska man inte vara för att tjäna pengar utan för att man vill förändra, säger han

När Marie-Louise Dangardt sedan kommenterar förslaget kort får då åtminstone jag uppfattningen om att det underförstått ”inte är samma innehåll som ytan sägs exponera” man arbetar efter. (Tolka det som ni vill):

” Marie-Louise Dangardt vill inte kommentera Vänsterpartiets löneförslag men säger:

– När personer som är nya i politiken kommer in och får se hur det fungerar brukar de bilda sig en ny uppfattning

Xamuel Halfvars har tydligen inte indoktrinerats med hur man suger ur befolkningen skattepengar ännu men det kommer han lära sig antyder Dangardt. Jag gnuggar händerna av förtjusning och hoppas på en liknande situation som i Borlänge där Vänsterpartiets envise man Leif Lindström varit en ständig nagel i ögat på Socialdemokraterna och deras maktfullkomlighet. Till den milda grad att S och V står längre ifrån varandra än Nationaldemokraterna och KPMLr. Därmed inte sagt och önskat om en total splittring, men med äkta engagemang och en nykter syn på arbetet i  politikens gärsgårdsserie kan lokalpolitiken förbättras och upplevas ärligare om partierna skiljs åt och inte flyter samman hela tiden enad av maktbegäret. Bra där Xamuel, fortsätt att stå på egna ben som Lindström så vinner du respekt.

Rösta Bort Slarvpellarna

Rubriken är inte min egen, det är Gunnar Wetterbergs ledare i Expressen som publicerades imorse och har en hel del att göra med artikeln i Gefle Dagblad idag. ”8 miljoner i överskott”. Men jag skall börja med ett par väl valda citat ur Wetterbergs ledare:

Det finns ingen rim och reson i uppmärksamheten kring de olika valen. Riksdagsvalen dominerar helt och hållet, i synnerhet i radio och tv, trots att vardagens viktigaste frågor till stor del ligger på kommunerna och landstingen. Kommunerna står för hälften av de offentliga tjänsterna; lägger man till landstingen och regionerna så är det två tredjedelar som hanteras på lokal nivå

När jag jobbade på Kommunförbundet försökte vi begripa varför en del kommuner klarade sig så mycket sämre än andra. Inte ens under de goda åren lyckades de få sina budgetar i balans – och under de dåliga kunde det se riktigt illa ut. Men i den officiella statistiken hittade vi inga tydliga mönster – problemen fanns bland både små och stora, i norr lika väl som i söder, väster och öster. Nedläggningsdrabbade bruksorter kunde vara kommunalekonomiska mönsterbarn, expansiva förorter ställde ibland till det rejält för sig.
Svaret var så mycket enklare: det är ledningen det hänger på. Dagens Samhälles genomgång i förra veckan bär syn för sägen. Den starkaste ekonomin har brukskommunen Fagersta, med kommunalrådet Stig Henriksson (V). De som ”klarar” ekonomin genom att höja skatten med 50 öre, de har snart problemen på halsen igen.
Med budgeten i balans är verksamheten trygg. Det är kommunalvalens A och O. Med minus på sista raden hotar panikbesparingar, i synnerhet när konjunkturen vänder
. De kommunalråd som gick med underskott 2008 borde ha en hel del att förklara i årets valrörelse

Hofors kommun vet att 2011 kommer bli ett mörkt år ekonomiskt. Men kan man anta att det är lite avgnagt sidfläsk som hamnar i fokus nu när  Marie-Louise Dangardt går ut och säger att det finns 8 miljoner i överskott i kassan?

Prognosen vid halvårsskiftet är att Hofors kommun får ett överskott på nära åtta miljoner kronor, inräknat statens konjunkturstöd på 9,6 miljoner kronor. Men det finns problem, medger kommunalrådet Marie-Louise Dangardt, S.
– Verksamheterna går med förlust på nära åtta miljoner kronor

Att man inte misskött sig totalt menar jag.

(Över)körd Kvinna

Det har ju rapporterats en del misär från alla delar av landet under midsommarhelgen. Fylla, misshandel, knivskärningar etc. Även i Hofors kan man se att folk beter sig som man ”bör” under storhelgerna:

Två kvinnor råkade i luven på varandra i Hofors, natten mot midsommardagen. Den ena kvinnan klev då in i bilen och körde i väg. Då körde hon över foten på den andra kvinnan som gjorde en polisanmälan. Den påkörda kvinnan undkom utan skador

I övrigt hade jag en del intressanta samtal om Hofors och dess politiker under helgen. ”Grönköping” kallade en det, en annan trodde jag skämtade när jag berättade om till exempel Marie-Louise Dangardts fantastiska utspel. Den 28 januari skrev jag ett inlägg som handlade om vad en anonym signatur kallade henne. Signaturen ”Alvid” verkar ha varit särskilt klarsynt kan man säga.

Idiotuttalande Av Marie-Louise Dangardt

Ytterligare bevis på att det behövs ett regimskifte i borgen på Västerhöjden:

Korkskallen som uttalar sig om att ”lagen bygger på felaktiga grunder” verkar tro sig vara maktfullkomlig. Har aldrig hört talas om att ett kommunalråd även har rätten att sätta sig över rikets lag. Men grodorna fortsätter hoppa ur käften på tanten:

Vi kommer inte att få så pass många sökande till sådana här tjänster som vi skulle vilja. Tjänstemän vill inte bli uthängda i tidningen

Tänk efter innan ni journalister gör något. Det kan göra så oerhört mycket skada. Vad jag har lärt mig under årens lopp är att man ska känna med hjärtat vad som känns rätt. Och jag känner i det här fallet att domen är fel, avslutar Marie-Louise Dangardt

Tjänstemän skall tålas att granskas och vad Fru Dangardt känner i sitt hjärta har inte med lagstiftningen att göra alls. Annars skulle väl säkerligen många Hoforsbor som känner i sitt hjärta kunna marschera upp till borgen på Västerhöjden och kasta ut kommunpolitiker genom öppet fönster eftersom det känns helt rätt och eftersom vi tydligen inte behöver följa lagar och regler i Hofors….?

Vad Skall Det Bli Av Hagaskolan?

Hagaskolan ser ut att bli ett tomt bygge såvida kommunen inte kan övertyga något statligt verk att flytta hit. Naturvårdsverket verkar en smula svårflörtade, men Marie-Louise Dangardt meddelar att man arbetar vidare i frågan. (klicka på bilden för fullständig artikel)

Vore ytterst tråkigt om man skulle tvingas riva byggnaden tycker jag. Den har ju trots allt en viss karaktär där uppe på kullen. Varför inte bygga om det till hotell och konferenscenter? Det kommer behövas rum i regionen till 2015Falun står som värd värd Skid-VM tex.

Man kan ju även locka företag med konferensanläggning och boende samt fiske, golf, skidåkning. Tror jag skulle vara populärt. Högbo Brukshotell har ju nyligen rustat för drygt 3 miljoner kronor.

På Den Socialdemokratiska Fronten Intet Nytt

Det verkar som om Socialdemokraterna i Hofors kör på samma gamla recept inför årets valrörelse. Marie-Louise Dangardt skall föra den ”Rödgröna röransfana i främsta led. Ungefär som den klassiska boken med liknande namn. Man kan anta att det blir på samma sätt som beskrevs i inlägget om ”Batikhäxan”. Den enda egentliga förändringen torde vara att man letar efter nu kommunchef. Om möjligt återstå att se om det även blir en ny Socialchef under året som jag räknat ut att flertalet anser vara på sin plats. Årets val är mycket viktigt, därför borde man från de lokala partiernas sida se till att fräscha upp lokalpolitiken en smula. Sverigedemokraterna lurar i vassen och hur det än blir med deras framgångar borde budskapet gått ända fram till huset som fasaden av en händelse rämnade på riktigt också. Människor är inte nöjda och det kan bli tal om en betydande mängd ”missnöjesröster” vilket kan ställa till med om möjligt ännu mer oreda i lokalpolitiken. Socialdemokraterna och deras muntra anhang borde se sig om efter en snabb förnyelse/föryngring, lära sig tala klarspråk och kanske ta en dags konferens på Folkets Hus (inklusive trevlig lunch) samt läsa på lite om Lag (2007:1091). 

Dock kan ju valet gå hela vägen hem eftersom det finns ett visst garde i Hofors som är riktigt förbannade men hellre knyter knytnäven i fickan och ändå röstar på S eftersom alternativen är så dåliga och att man traditionsenligt tyvärr lägger sina viktiga röster på dem av gammal vana. I Hofors kan vi lugnt räkna ut den borgerliga alliansen trots Alf Persson och hans skyddslingars förenade kamp att få en större bit av kakan. Xamuel Halfvars nog ganska säkert räkna med att han sitter med i höstens klubb för inbördes beundran och väldigt lite att säga till om kan man anta. Det är nästan så att jag önskar att Sverigedemokraterna gjorde ett bra val i Hofors för att vicka på båten en smula och göra lokalpolitiken om än mer buskisartad 😉

Let´s Dance Hofors Kommun

Det är inte bara enstaka Hoforsbor som skrapar fram miljoner i vinst. Kommunen gör det också. Den förstnämnde har dock gjort sig förtjänt av det genom ärlig ”gambling”, det är nämligen så att om man väljer att inte skrapa i TV så får man bara 500 000 tusen kronor. I TV riskerar man att skrapa fram lägre belopp mellan 50 000 och 5 000 000. Kommunens eget skrapande har redan resulterat i massor av förluster. Nattisverksamhet, skolverksamhet, försämrade villkor för dementa etc etc. Därför låter detta mycket märkligt:

Marie-Louise Dangardt säger det själv ”jobbiga besparingar och vikarie- och inköpsstopp”. Och dom pengarna lägger man på en fest istället för att ta vinsten och börja planera inför framtiden som vi redan vet kommer kosta ännu mer pengar då man ännu inte berättat för Hoforsborna i klartext att kommunen kommer att få ökade kostnader för de sk ”Flyktinghushållen”.

Relaterade inlägg (läs gärna politikernas svar i kommentarsfältet):

Sätt ner klackarna Alf Persson – Det finns avvikelser

Trött på morsan? Flytta hemifrån CSN ger dig en bra start i livet

Enligt Alf Persson är det slutdiskuterat på Hoforsbloggen.se

Kommunens matematik på tapeten igen

Hofors Kommun med ny logotyp: Hammaren & Spiken

Svar till Xamuel

Kan man inte begripa att det inte handlar om att missunna några kommunanställda (som ÄR väl värd all uppskattning de kan få) utan mer långsiktiga saker som har drabbat och kommer drabba kommunens svaga oavsett hur mycket våra politiker både från höger och yttersta vänsterkanten försöker blanda ihop begreppen med olika plånböcker och tomtebörsar mm. Om kommunen nu plötsligt har råd så skall man genast återställa de funktioner i samhället man plockat bort eller dragit ned på. Återställa välfärd och inte supa bort pengarna en enda kväll. Jag tror de flesta kommunanställda hellre vill ha vettiga verktyg och resurser att arbeta långsiktigt med istället för att dansa en kväll och återgå till samma gamla slitsamma förhållanden.

Som i TV-programmet finns det risk att om man dansar dåligt eller inte har tittarnas stöd åker man ut. Det är slutdansat helt enkelt.

Ulvar I Fårakläder

Det är lite märkligt när saker liksom går hand i hand ibland. På TV4 rapporterar man, liksom på Aftonbladet, Expressen, Falu Kuriren mfl om en ”Stark man” inom just området jämställdhet samt ”vikten av etik och moral både privat och i jobbet” som gripits på ett hotell i Falun misstänkt för våldtäkt och för våldtäktsförsök mot barn. Idag läser jag i Arbetarbladet att politikerna i Hofors skall  utbildas i jämställdhet och att Marie-Louise Dangardt säger ”Det är jättebra, tyvärr behövs det”.

Jag vet inte vad oddsen för att en viss ”Kapten Klänning” skulle ägna sig åt våldtäkter av barn var, kanske lika stora som att en som skulle ägna sig åt att ta hand om offren också gillar barnpornografi, misshandel och våldtäkter och har så mycket smuts i garderoben att det bara är en tidsfråga innan även det blir relativt stora rubriker i tidningen när det exploderar(och det gör det var så säker). Tragiskt när vargarna iklätt sig fårakläder. Det är inte ordet förtroende som man tänker på när man hör om detta.

Jag undrar varför Fru Dangardt säger att det ”tyvärr behövs”. Är det något som pågått i kommunhuset vi inte hört om? Det torde ju inte vara första gången en politiker haft problem med att hålla byxorna uppe. Tänker närmast på ”Knölle-Per” som jag skrev flitigt om i bloggens begynnelse. Under parollen ”Knulla, knulla för fan” försökte han ju överkomma partigränserna. Om han går till val på samma tema återstår att se.

Märkligt att jämställdhet inte är grundkursen i samtliga politiska skolor.

Spårtaxi Für Alles

Efter tips sitter jag och slötittar i ”Korpögat” och som i första hand rapporterar från Torsåker. Där dyker en gammal bekant upp i ett reportage. Jan Bornestig. Han ger bort cyklar i julklapp.

untitled

Själv tänker jag på ett citat i föregående inlägg:

Nej vi kan fortfarande bli ett centrum för spårtaxiutveckling, säger kommunalrådet Marie-Louise Dangardt.”

Med alla tokerier jag sett på sistone kanske det planeras en varsin spårtaxi som andra redskap. Säger som Obama jag ”Yes we can!!”

Skycab I Hofors?

Jag har en tid hört att något som heter ”Skycab” skulle etableras i Hofors och skapa arbetstillfällen mm. Först idag tog jag mig en liten titt runt på nätet och blir verkligen förbryllad. Företaget existerar bevisligen. Men hur i h’e fick man för sig att de tänkt etablera en testbana i Hofors av alla ställen? I en fin folder jag hittade verkar det ha varit en tanke hos någon. 

untitled

Hittar några artiklar och kommentarer om detta:

Henrik Björman (C) Bloginlägg

Framtidens taxi byggs i Hofors

Det blir ingen spårtaxi i Hofors

Skycab vill att avtalet med Hofors upphör omedelbart

Skycab och Hofors går skilda vägar

Intressant i den sista artikeln är Marie-Louise Dangardts kommentar:

Nej vi kan fortfarande bli ett centrum för spårtaxiutveckling, säger kommunalrådet Marie-Louise Dangardt.”

Efter det skall man etablera sig i Umeå och då börjar jag känna att det luktar konstigt om det hela. Min gode bloggvän MatsGalaxybloggen har visat en föga smickrande bild av den kommunen och kanske är de styrande i både Umeå och Hofors ”visionärer” av annorlunda slag. Existerar det här projektet på riktigt eller är det bara en superbra scam för att lura godtrogna idioter på pengar ungefär som Nigeriabrev?

 

Det sägs att detta projekt inte kostade kommunen en enda krona men då undrar jag förstås var de 600 000 kronor som nämns i mötesprotokollet från 090831 under ärende 2 plockades ifrån. Och vem betalade projektledaren mm? Man har alltså pengar att avsätta på fantasiprojekt samtidigt som man lägger ner dagisverksamhet och spar in på skolorna. Jag börjar förstå mer och mer varför många blir smått galna när lokalpolitik diskuteras i Hofors. Kunde man istället inte anmält sig till Kanal 5 för en dokusåpa? Ungefär som ”Ett gott parti” fast på riktigt.